Blogg

Sida 3

Tre olika typer av jurister

29 mar 2017

Jurist är ett väldigt brett yrke. Till exempel kan en jurist arbeta som brottmålsadvokat, med skilsmässor eller som forskare inom juridik. Gemensamt för dem alla är att det krävs en utbildning på fyra och ett halvt år för att få en juristexamen. Vill man därefter dessutom jobba som åklagare, advokat, domare eller kronofogde krävs det en viss tid av notarietjänstgöring för att få göra det.

Om du funderar på att bli jurist, men ännu inte vet vilket område du vill specialisera dig inom, kan den här texten hjälpa dig på vägen. Följer gör några vanliga områden jurister arbetar med.

Brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är i princip vad det låter som – en advokat som jobbar med brott. När ett brott har begåtts inleds en förundersökning. När utredningen och förundersökningen är klar sätts alltihop till ett protokoll, kallat förundersökningsprotokollet. Här får den misstänkte och försvarsadvokaten en kopia så att de kan granska protokollet. Har allt gått rätt till? Är det något som fattas? Det här är exempel på frågor som en brottmålsadvokat kan ställa och hitta svar på.

På advokatbyråer som sysslar med brottmål bör advokaterna vara specialister inom området. En brottmålsadvokat granskar bland annat förundersökningar och letar efter nya, alternativa, former av bevis. Läs gärna mer på denna sida: www.brottmålsadvokat.biz.

Företagsjurist

En företagsjurist jobbar på ett företag, och det är dennes uppgift att se till att företaget följer gällande lagar och regler. När lagar ändras, kan ett företag behöva anpassa sin verksamhet till de genomförda förändringarna. Här är det en företagsjurists uppgift att se till att allt går rätt till och enligt lag.

Ofta sitter en företagsjurist med när avtal signeras och hjälper även företaget om en tvist skulle uppstå. Det kan till exempel vara fråga om skadestånd, patent, arbetsrätt eller leveranser.

Forskare inom juridik

Att forska inom juridik skiljer sig en del från arbetet som till exempel en företagsjurist eller en brottmålsadvokat gör. Främst analyserar de hur lagar används och hur de kan förändras. En forskare inom juridik är vanligtvis, i likhet med många jurister, ofta specialiserade inom ett särskilt område. Till exempel kan det vara civilrätt, företagsrätt eller familjerätt.

Vill du jobba som jurist?

Att jobba som jurist är en dröm för många. Kanske har man ett särskilt område, till exempel miljörätt, som man brinner för. Oavsett anledning, krävs det att man genomgår en utbildning för att bli jurist. En juristutbildning är fyra och ett halvt år och kan gås på en rad olika universitet i landet. Juristutbildningen ska gås oavsett om det är företagsjurist, brottmålsadvokat eller någon annan typ av jurist du vill bli. För att sedan få arbeta som domare, åklagare, advokat eller kronofogde krävs det en viss tid av notarietjänstgöring.

Dock ska det tilläggas att jurist inte är någon skyddad titel, och det finns andra vägar att gå för att få anställning som jurist hos ett privat företag. Som nämnt ovan krävs det dock en juristexamen för att få göra notarietjänstgöring, och genomförd notarietjänstgöring för att få arbeta som domare, åklagare, advokat eller kronofogde.

Ensam vårdnad för barnens skull

19 jan 2017

Man får ofta höra i samband med en skilsmässa att man ska undvika en vårdnadstvist. Detta av omtanke för sina barn; att utsätta dem för ett långdraget bråk där missförstånd kan göras – barn uppfattar saker fel, de kan tro att konflikten handlar om det motsatta – att ingen av föräldrarna vill ha vårdnaden – och där en skilsmässa i sig är jobbig nog. Det ska vara skäl nog för att även fortsatt låta gemensam vårdnad råda efter en skilsmässa. Vi håller med!

Gemensam vårdnad är nästan alltid att föredra; kan man som förälder komma överens om sådan även efter det att man beslutat sig för att skiljas så är det den bästa lösningen. Där har man helt rätt; ensam vårdnad ska inte vara något självändamål och en ansökan om just ensam vårdnad – på felaktiga grunder – är att utsätta sina barn för onödiga prövningar som riskerar att ge dem känslomässiga ärr att bära genom hela livet. Men: därmed inte sagt att ensam vårdnad alltid och per se är ett sämre alternativ. Naturligtvis inte.

Låt oss räkna upp några tunga skäl till varför ensam vårdnad är det bästa alternativet:

 • Den andra föräldern är kriminell.
 • Den andra föräldern är en missbrukare
 • Den andra föräldern lider av sådan grav psykisk sjukdom att barnen riskerar att fara illa
 • Den andra föräldern uppvisar klara samarbetsproblem exempelvis vid hämtning, vid lämning och i andra sammanhang. Här kan vi även peka på en risk att barnen riskerar att föras till ett annan land av den andre föräldern.
 • Incest, pedofili, våldsamheter och andra detaljer är naturligtvis också starka skäl till varför ensam vårdnad ska tilldömas den som lämnat in stämningsansökan.

Kort sagt: är den andre föräldern – som i exemplen ovan – olämplig som vårdnadshavare så ska ensam vårdnad var det enda alternativet. Här finns det dock gråzoner och det kan vara svårt att bevisa detta vid Tingsrätten. Hur ska du som exempelvis mamma kunna bevisa att pappan hela tiden försvårar genom att inte hämta barnen på överenskomna tider, hur ska du kunna bevisa att han är våldsam i hemmet eller att han ställer till med någonting annat som är olämpligt för honom som vårdnadshavare att göra?

Det är svårt och den bästa vägen är att anlita en juridiskt ombud som är inriktat på vårdnadstvister i synnerhet och på frågor inom familjerätt i allmänhet. Även med ett juridiskt ombud så kan det vara svårt – men du ger dig den bästa chansen till ensam vårdnad om dina barn genom att välja rätt ombud.

Var beredd på att det hela tar tid dock. Som vi sa; man utgår – även från statens sida – att gemensam vårdnad är den bästa lösningen och i detta så måste man också se båda delar av myntet. Även den andre föräldern har – och ska ha! – rätt att säga sin mening och föra fram sin version.

Varför du ska överväga säkerhetsdörrar

27 dec 2016

Kraven på att säkra sitt eget hem har blivit betydligt högre i Sverige. Vi talar här naturligtvis inte om att man ska bygga murar runt sin villa eller att man måste börja använda sig av portvakter till olika fastigheter. Nej; riktigt så långt behöver vi inte gå. Men; faktum är att Sverige i allmänhet och de större städerna i synnerhet – Stockholm, Malmö och Göteborg – har sett en explosionartad ökning av inbrott under senare år.

Nummer ett: det här beror till mångt och mycket på att polisen inte längre har de resurser som krävs för att lösa brotten i fråga. En inbrottstjuv riskerar, helt enkelt, mindre idag än vad han gjorde för några år sedan. Den cyniskt lagde skulle här säga att inbrottstjuven i fråga inte riskerade någonting... Risken att åka fast är minimala och det visar sig i statistiken.

Nummer två: vi vanliga medborgare bjuder in tjuven. Vi är i många fall lite väl naiva och godtrogna. Att lämna ett fönster öppet, att inte låsa efter sig – även om man är hemma – och att gå kortare ärenden utan att stänga dörren är samtliga exempel på hur vi bjuder intill inbrott. Det första – polisen resurser – är inte en fråga för oss; den ligger på regeringen och Riksdagens bord.

Den andra frågan dock: den rör oss definitivt och vi tänkte här gå igenom några fakta om en av de bästa åtgärderna man kan åta som privatperson – nämligen att byta till säkerhetsdörrar. Dagens säkerhetsdörrar har extremt många uppsidor och utvecklingen har gått framåt rejält. De är i stort sett omöjliga att dyrka upp tacka vare sina förstärkta lås och avancerade lösningar för exempelvis brevinkast; de går inte – tack vare stålkonstruktionen – att forcera och en tjuv göra sig således inget besvär då han står vid en trappuppgång i Stockholm där säkerhetsdörrar ersatt de gamla dörrarna av trä.

Vi anser att säkerhetsdörrar är en uppenbar investering och inte minst för Bostadsrättsföreningar. Vi kan säga att just din BRF i Stockholm gjort denna investering; ni har köpt in säkerhetsdörrar och vi tänkte visa vad ni – utöver tryggheten – ni får på köpet:

 • En bättre chans att evakuera. Säkerhetsdörrar stänger ute eld och rök betydligt längre än vad vanliga dörrar gör; upp till en halvtimme för vissa modeller. Den halvtimmen kan vara skillnaden mellan liv och död.
 • En lugnare miljö. Säkerhetsdörrar stänger ute ljud på ett väldigt bra sätt. Ett skrikigt trapphus blir lugnt så fort man stänger dörren efter sig. Lukt tas också bort.
 • Värdefullare bostäder. En säkerhetsdörr är eftertraktat hos spekulanter och den kan leda – tillsammans med annat – till ett högre slutpris vi försäljning.
 • Attraktivare miljö. Dagens säkerhetsdörrar går att utforma helt efter kundens önskemål och det gäller både färg, panel och övriga lösningar såsom handtagens utseende. Din BRF i Stockholm kan således anpassa era dörrar efter hur ert trapphus ser ut.

Dörrakuten är ett av de företag som tillhandahåller säkerhetsdörrar i Stockholm.

 

Rätt advokat viktigt vid misshandel

20 dec 2016

I en perfekt värld så skulle våld  inte förekomma och alla skulle kunna sitta ned i lugn och ro och där samtalet löser samtliga eventuella konflikter. Om detta kan vi säga följande: världen är inte perfekt och alla kan på ett eller annat sätt hamna i en sådan situation att ord ersätts av knytnävar och där en misshandel sker. Kort sagt; du kan hamna i slagsmål på krogen, du kan krocka med bilen och lösa den efterföljande konflikten kring skuldfrågan genom att slå ner den andre trafikanten eller också så kanske du vid en fotbollsmatch hamnar i slagsmål med motståndarsupportrar.

Förkastligt? Utan tvekan – du skulle förmodligen själv velat ha din misshandel ogjord och helst av allt befunnit dig någon annanstans; på en annan nattklubb, i en annan korsning eller på en annan sida av läktaren. Förståeligt? Till viss del. Alla har vi olika temperament och en del människor kokar över snabbare än andra, har en kortare stubin och sämre förmåga att kontrollera sig själva.

Vi lägger inga värderingar i detta och vi ska istället se till att alla har rätt at få hjälp vid exempelvis en misshandel. Står du anklagad för en misshandel så har du också rätt att välja advokat och om detta så kan vi säga följande: välj din advokat med omsorg och se till att denne har vana av olika typer av misshandelsmål. Tyvärr är det så att det straff du kommer att få till mångt och mycket avgörs av vilken advokat du valt.

Välj en erfaren advokat

Att jämföra här. Du står anklagad för en misshandel där du slagit ner en annan person och är beredd att ta ditt straff för detta – du skäms och du räknar med att få böter då denna misshandel inte alls var speciellt allvarlig. Det du gör här är att låta Tingsrätten tilldela dig en advokat och då allting summeras så finner du till din förvåning att straffet för din misshandel blir en månads fängelse.

Vi vrider på detta exempel och säger att du anlitat en erfaren advokat på egen hand  - märk väl; samma typ av misshandel, samma situation och samma rättegång – och där utfallet blir dagsböter istället för fängelse. Allt beroende på att din advokat på ett bättre, mer engagerat sätt, fört din talan.

Vi önskar att just detta exempel vore överdrivet och gripet ur luften – men sanningen är den att ju bättre advokat du anlitar, desto större chans har du att få en lindrig dom vid en misshandel.

LVU-omhändertaganden har ökat kraftigt

8 sep 2016

Antalet omhändertaganden av barn enligt LVU har ökat kraftigt på senare år. Dessutom visar undersökningar att många av de omhändertagna barnen riskerar att bli missgynnade i resten av livet.

Statistiken från Socialstyrelsen visar att antalet omhändertaganden av barn ökade med hela 54 procent mellan år 2004 och 2013.

Varför har det utvecklats på det här viset? Analyser visar att det kan bero på flera olika orsaker, både på barnens eget beteende och på en olämplig hemmiljö. Handlar det om äldre barn är orsaken oftast barnens eget beteende, medan de mindre barnen ofta tas om hand i enlighet med LVU på grund av en dålig och farlig hemmiljö.

En alarmerande rapport

Av de 18 400 barn som hade omhändertagits 2011 hade cirka 4900 fått vård enligt LVU, medan den stora merparten vårdades med stöd av Socialtjänstlagen.

I en alarmerande rapport från Socialstyrelsen syns en bild om hur det går för omhändertagna barn senare i livet. Bland annat har man följt upp barnens hälsa och utbildning i undersökningen och tendensen är tydlig: de omhändertagna barnen får problem senare i livet.

 • På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Bland annat använder placerade barn psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn, säger en representant för Socialstyrelsen i en kommentar.

LVU är en tvångslag och ses som ett sista utväg, både vägen med vård via Socialtjänsten genom socialtjänstlagen och fortsatt liv med familjen ses oftast som bättre lösningar.

Tydlig och påtaglig risk krävs

För att man ska kunna tillämpa LVU krävs en tydlig och påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas. Några exempel på fall där lagen tillämpas är fysisk eller psykisk misshandel, drogmissbruk eller kriminellt beteende hos barnet.

Eftersom LVU-omhändertaganden alltid sker mot både barnens och familjens vilja så är det för rättssäkerhetens skull mycket viktigt att de drabbade kan få hjälp  av en kompetent och erfaren LVU-advokat .

 

Stor risk för felaktigheter

Eftersom alla beslut enligt LVU nästa uteslutande grundar sig på en utredning av socialtjänsten så finns det en uppenbar risk för felaktigheter. Det finns utredningar som visar att det finns stora brister i utredningarna och det finns fall där barn placerats i familjehem utan att det finns några rättssäkra beslut bakom placeringen. Ännu ett skäl att anlita en LVU-advokat, det här är svåra frågor som måste belysas från alla håll och familjer och barn måste skyddas från felaktiga beslut. Utredningar har även visat på stora brister på de HVB-hem där barnen placeras. Det finns gott om fall där barnen har råkat illa ut på hemmen.

Att anlita en LVU-advokat betyder ingen kostnad. När ett LVU-fall går till rättegång så utses ett offentligt ombud – antingen för föräldrarna eller för barnen. Ombudet bekostas helt och hållet av det allmänna.

Juridisk hjälp när du skriver testamente

26 aug 2016

Om du själv vill styra vem som ska ha rätt att ärva efter dig kan du skriva ett eget testamente, alltså ett juridiskt dokument. Du som väljer att skriva ett testamente kan då på egen hand bestämma vem eller vilka som ska ärva och vad den eller de ska få i arv.

En så kallad bröstarvinge, alltså barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har alltid rätt att få ut sin del av arvet efter dig. Det går inte att skriva bort i ett testamente.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara skriftligt och bevittnas av två personer. Det är klokt att anlita juridisk hjälp så ditt testamente säkert är giltigt efter din död.

Arvsrätten betonar släktband

Rätten att ärva regleras av svenska lag i den så kallade arvsrätten. Enligt lagarna så är det bara självklart att gifta makar ärver varandras pengar och ägodelar. Det är alltså stor skillnad på att vara gift eller sambo i det här fallet.

Även om en person som dör vill skriva hela sitt arv på sin sambo så går inte det om personen i fråga har barn (eller andra bröstarvingar i livet).

Barn har alltså alltid rätt att få ut ett arv efter sina föräldrar.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen visar helt enkelt vad den avlidne lämnar efter sig för tillgångar och skulder. Det är en förteckning som sen ligger till grund för vad som eventuellt kan ärvas vidare av andra familjemedlemmar. En bouppteckning ska vara klar tre månader efter den dödes bortgång.

Vad är bodelning?

När bouppteckningen är klar, ja då kan man se vad den avlidnes tillgångar och skulder är. Då står det klart vad som finns att dela upp bland eventuellt olika arvingar. Det är just den här uppdelningen av tillgångar som kallas bouppdelning. När uppdelningen är klar vet arvingarna vad de kan få ut i sitt arv.

Juridisk hjälp för att undvika konflikt

Trots att släktband kan vara nära och starka blir det lätt bråk om arvet. Därför är det viktigt att eventuella testamenten är korrekt skrivna. Det är klokt att ta hjälp av en utomstående jurist som vägleda i frågan om vem som har rätt till vad i arvsrätten och i ett eventuellt testamente.

Om det finns oklarheter och det inte går att komma överens i familjen eller i släkten kan någon av parterna inleda en juridisk process kring arvet.

Läs mer om arvsrätt: www.arvsrätt.nu.

Vad det kostar att anlita en jurist

23 aug 2016

När man har problem med lagen eller behöver rådgivning i någon tvist kan det vara en god idé att anlita en jurist. Juristers priser skiljer sig åt beroende främst på erfarenhet hos de anställda, men även var i landet firman är baserad i viss mån. I den här texten undersöks ett antal firmor för att ge en överskådlig blick av prisbilden i Sverige.

Obs! Då undersökningens syfte endast är att ge en fingervisning om prisbilderna kommer inga företagsnamn att nämnas.

Hos den första firman som besöks visar det sig att de har en timtaxa på 1 975 kronor inkl moms (för privatpersoner). För en juridisk person är det istället 2 400 kr (exkl. moms) som gäller.

Firman ger exempel på olika tjänster och vad de kostar:

 • Arvskifte – från 8 500 kr
 • Bodelning under äktenskap – från 6 000 kr
 • Bouppteckning – från 6 000 kr
 • Fastighetsöverlåtelse – 12 000 kronor

När det gäller den sista punkten är det ett paketpris som inkluderar köpekontrakt, lagfartsansökan samt köpebrev. Vill man endast ha hjälp med köpekontrakt kostar detta istället 6 000 kr. Är det enbart köpebrev eller lagfartsansökan man vill anlita en jurist för, kostar detta 5 000 kr respektive 2 000 kr.

Vissa firmor ger gratis rådgivning innan man anlitar en jurist – den här firman gör dock inte det. Istället är det informationen på hemsidan som är kostnadsfri.

Hos den andra firman som besöks märker vi att priserna generellt sett är något lägre. Här är timtaxan för privatpersoner 1 654 kronor per timme inklusive moms. Det här kan jämföras med den första firman som tar en timtaxa på 1 975 kronor inklusive moms.

Exempel på tjänster som den här firman erbjuder är:

 • Testamente – 4 500 kronor fast pris
 • Gåvobrev, lösöre – 4 500 kronor fast pris
 • Skuldebrev – 4 000 kronor fast pris
 • Samboavtal – 3 500 kronor fast pris
 • Hyresavtal för bostad – 4 500 kronor fast pris

Den tredje firman som besöks visar sig vara billigast av de tre. Här har de ett timarvode på endast 1 290 kronor. Det här kan jämföras med den första firmans timtaxa på 1 975 kr/h, samt den andra firmans timtaxa som ligger på 1 654 kronor i timmen. De flesta tjänsterna med fast pris visar sig också vara en hel del billigare, bland annat Samboavtal, som endast kostar 1 980 kronor.

Att börja arbeta som advokat

23 aug 2016

För den som vill börja arbeta som advokat är det en ganska lång väg att gå jämfört med många andra yrken. Det man måste besitta är bland annat en god personlig lämplighet för yrket samt erfarenhet av juridiskt arbete i praktiken. Belöningen är dock ett mycket omväxlande arbete med stor frihet och ofta med bra förmåner.

Advokat är, till skillnad från de andra flesta titlar, en titel som är skyddad i lagboken. Endast den person som har blivit godkänd som ledamot utav Advokatsamfunden kan titulera sig advokat.

Vägen dit

Vill du bli advokat måste du först ta dig igenom ungefär 5 års utbildning inom juridik samt ta en juristexamen vid universitet. Utbildningarna sker endast på Sveriges större lärosäten, bland annat Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet.

Efter genomförd utbildning krävs 3 års praktisk erfarenhet av kvalificerad juridisk verksamhet. Det här kan göras i form av tjänstgöring som biträdande jurist vid en egen juridisk byrå eller en advokatbyrå.

I dagsläget krävs det också att alla som vill bli advokater genomgår en så kallad advokatexamen. En advokatexamen är en utbildning vars avslut består av en muntlig examination

När dessa krav är uppfyllda har du möjlighet att ansöka om inträde till Advokatsamfundet. Ditt ärende prövas sedan av samfundets styrelse. Förutom de strikt formella krav som finns, ska du också ha ordning på ekonomin, vara ”redbar” och generellt sett anses vara lämpligt att vara verksam som advokat. Listan över de senast godkända ledamöterna publiceras efter varje styrelsemöte – både på hemsidan och i Advokaten (en tidsskrift).

Stor valfrihet inom branschen

När man väl har klarat av tidigare nämnda moment väntar ett arbetsliv med stora friheter. Som färdig advokat kan man välja att arbeta inom flertalet olika områden, så som arbetsrätt, miljörätt, försäkringsfrågor, asylrätt eller med affärsjuridisk rådgivning.

Bland svenska advokater idag är affärsjuridik det vanligaste området att nischa sig inom. En stor del av de advokater som jobbar inom affärsjuridik nischar sig mot dessutom mot specifika branscher.

En annan stor del av advokatkåren bedriver också allmänpraktik och blandar därmed flera olika områden i sin verksamhet. Exempel på det kan vara att syssla med familjerätt, konkurser och brottmål samtidigt.

Arbetsmarknaden idag

För advokater finns det idag en god arbetsmarknad med, även för biträdande jurister. Till stor del är det de affärsjuridiska byråerna som står för en stor del av tillväxten.

Husköp lutar sig mot urgammal lag

17 aug 2016

Det finns en mängd lagar och regler som ska hjälpa dig vid ett husköp. Vare sig du är köpare eller säljare så finns det en hel del juridik att luta sig mot i den så kallade Jordabalken. Jordabalken är alltså en huvudavdelning inom svenska lag, därav namnet “balk”. Jordabalken kom till redan under 1730-talet och har sen dess varit vägvisare för vad som ska gälla kring ägande av fast egendom. I alla tider har det varit viktigt att veta vem som har ansvar för vad när man skulle köpa jord och mark, likväl som när man skulle köpa och sälja bostäder och andra byggnader mellan varandra. Under åren har Jordabalken förändrats och den senaste versionen av vår Jordabalk är från 1970-talet. Den innehåller numera huvudregler för fastighetsrätt, hyresrätt med mera.

Vem har ansvar för vad?

Det är mäklarens ansvar att upplysa dig som säljare och dig som köpare om vilket ansvar ni har vid en husaffär. Som huvudregel gäller att säljaren måste upplysa om fel och brister i samband med försäljningen. Köparen har alltså rätt att veta vilka fel som ingår i köpet.

Köparen har i sin tur ett ansvar att undersöka fel och brister. Det är vanligt att köparen betalar en så kallad besiktningsman som grundligt går igenom egendomen innan köpet.

En säljare kan också anlita en besiktningsman före försäljning för att ha bättre koll på eventuella brister och fel. Även om säljaren gjort en besiktning så kvarstår köparens ansvar att själv undersöka i vilket skick hus och mark är. En köpare som upptäcker fel i ett hus efter försäljningen kan inte skylla på att man trodde att allt vara okej “säljaren sa ju att han hade kollat med en besiktningsman”. Nä, både köparen och säljaren har ett eget ansvar. Det är viktigt att båda tar det på allvar vid försäljningen. Annars kan det bli både arbetsamt och dyrt när till exempel dolda fel upptäcks i ett hus efter försäljningen.

Mäklare hjälper i regel till med att göra en lista på fel och brister som säljaren känner till, här ska du som säljare alltså vara noga med att upplysa om misstankar om eventuella dolda fel. Då har du ryggen fri vid en konflikt.

Men om en tvist går till domstol och domstolen anser att du borde ha känt till de dolda fel som köparen upptäckt, men som du inte upplyst om, kan det vara bra med stöd från ett försäkringsbolag. Du ska alltså alltid vara noga med att upplysa om fel som du känner till i samband med försäljingen. Men du kan också teckna en försäkring för att stärka ditt skydd mot dolda fel som du kanske inte upptäckt.

Läs mer: http://www.doldafelhus.se/.

Vad det innebär att arbeta som jurist i Sverige

2 aug 2016

En jurist i Sverige är en person med utbildning för att kunna lösa och hjälpa till vid juridiska problem och vid tolkning av lagar och andra bestämmelser eller avtal. En jurist kan i Sverige arbeta på flera olika sätt, bland annat i domstol, på en jurist- eller advokatbyrå, inom intresseorganisationer, försäkringsbolag, banker eller tjänste- och industriföretag.

För de allra flesta jurister består av arbetet i någon mån av gå igenom, samla in samt bearbeta juridiska dokument i stil med lagtexter, avtal och förordningar.

Utbilda sig till jurist i Sverige

För att få en juristexamen krävs det att man har läst in studier till en omfattning av 270 högskolepoäng. I Sverige kan en juristexamen erhållas i flera städer. Dessa städer är Göteborg, Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro (vid respektive stads universitet).

För att utbildningarna skall hålla en god kvalitet kvalitetskontrolleras de regelbundet av Universitetskanslersämbetet. Alla högskolor har rätten att utfärda examen (master- högskole samt kanditatexamen), men den här granskingen sker särskilt just för rätten att utfärda en examen inom juridik.

Skulle det visa sig att kvaliteten på utbildningen börjar sänkas, riskerar lärosätet i fråga att förlora rätt till att ge ut juristexamen. I majoriteten av fallen kan lärosätet dock fortsätta att utfärda examen inom andra ämnen.

Ett antal yrken kan endast sökas av de som innehar en juristexamen (eller juridisk kandidatexamen). De här yrkena är just de som man vardagligt förknippar med just jurister och juridik. Åklagare, dispaschör, advokat och kronofogde är några exempel på dessa.

Juristyrken som inte kräver en juristexamen

I texten under underrubriken ovan kunde du läsa om yrken som är förbehållna arbetstagare med rätt utbildning. Alla juristyrken stället dock inte lika höga krav, och här är några exempel på sådana yrken.

 • Affärsjurist – I de allra flesta fall är det jurister med just rätt utbildning som anställs för att agera rådgivare vid exempelvis större affärstransaktioner och affärer. Undantagsvis kan dock jurister anställas på andra meriter.
 • Justitieminister – Justitieminister är ett yrke där ministern ansvarar för rättsväsende och lagstiftningsfrågor. Även här är det såklart fördelaktigt att ha en juristexamen, men det är inte reglerar genom lag att en justitieminister ska ha en juristexamen.

Förutom att ansvara för lagstiftning och rättsväsendet i det stora hela, så ansvarar justitieministern även för kriminalvården och polisväsendet, åtminstone i Sverige, Norge och Danmark. I andra länder brukar dessa uppgifter ligga på en annan minister med en annan titel.