Jurist Info

Vad gör gör en jurist? Och vad är det för skillnad på att arbeta inom juristyrkets olika grenar - vad är det för skillnad på en en jurist och en advokat? Vad är åklagarens roll? Vad gör en skattejurist på jobbet?

Här kan du läsa mer om juristyrket och vilken roll en jurist kan spela på ett företag eller till exempel inom en kommun. Du kan läsa om olika vägar till utbildning, om vad som krävs för att bli yrkesverksam som jurist och om olika inriktningar inom själva juristyrket, till exempel - om skillnaden mellan den som arbetar som en bankjurist och den som är anställd som till exempel en affärsjurist.

Juristens roll

Det finns alltså olika inriktningar inom juristyrket. Men i grund och botten arbetar ändå alltid en jurist med att lösa olika juridiska problem. Det kan vara på uppdrag av en statlig myndighet, av en kommun, för en privatperson men också ofta för olika företag, organisationer och föreningar.

En jurist kan ha många olika uppdragsgivare där juristens roll är att vara rättslig expert på sin arbetsplats. En jurist kan arbeta med att lösa konflikter som uppstått utifrån olika tolkningar om vilka lagar och regler som gäller mellan två parter, till exempel ett företag och en kommun. Men lika ofta arbetar juristen förebyggande, alltså för att undvika att uppdragsgivaren hamnar i en konflikt. Den som kan tolka lagen rätt slipper oftare konstsamma tvister som tar kraft och resurser från den dagliga verksamheten.

Det här tillhör vanliga arbetsuppgifter för en jurist:

  • Tolka lagar och regler som spelar roll för uppdragsgivaren.
  • Bevaka lagändringar och förutse vilka konsekvenser det kan få för uppdragsgivarens verksamhet, dess personal och kunder.
  • Upprätta kontrakt mellan olika parter.
  • Granska avtal som uppdragsgivaren är intresserad av.
  • Förhandla på uppdrag av sin arbetsgivare.
  • Föra sin uppdragsgivares talan i olika sammanhang. Till exempel i en rättegång.

Vad betyder det att vara jurist?

Jurist betyder förstås att man är en person som yrkesmässigt arbetar med rättsliga frågor, att man är expert på att tolka de lagar och regler som vi har här i Sverige.

“Jurist” är i dag ingen skyddad titel. Den som vill kalla sig juridisk rådgivare behöver till exempel inte ha en juristexamen. Men för att vara verksam som jurist vid till exempel en myndighet eller på en fristående juristbyrå/advokatbyrå ska man ha en längre juridisk utbildning. Det krävs en gedigen juristexamen, utbildning från högskola eller ett universitet. (Det finns i och för sig också utbildningar som ges i mer privat regi för den som vill utbilda sig till yrket. Sådana utbildningar går att hitta i olika länder runt om i världen. )

Det första man tänker på när man hör ordet jurist är kanske en person som arbetar i en rättegång i en domstol. Även om juristyrket kan vara mycket mer än så så stämmer i och för sig den föreställningen rätt bra. Det är bara juristutbildade som har rätt att driva en rättegång. Det är jurister som sitter i våra domstolar och arbetar utifrån olika roller när svensk lag ställs på sin spets.

Det kan vara som åklagare - den som ska bevisa att den som är skyldig verkligen är skyldig. En jurist kan också ha rollen som  försvarsadvokat och företräda den som behöver försvaras under rättegången i en domstol.

Viktigt att veta är att en jurist behöver inte alltid vara advokat, men den som vill arbeta som advokat måste alltid vara jurist i grunden. Det finns ingen annan väg in i advokatyrket.
En jurist kan också ha rollen av att vara domare i en domstol. Det är i regel mycket erfarna jurister som blir domare. De ska alltså vara proffs i rättsfrågor som ska ta ställning till vad åklagaren och advokater föreslårför för straff i en rättegång i en domstol. Domaren är till sist den som är med och dömer vilka konsekvenser ett brott ska få.

Advokat vanlig karriärväg

Många som utbildar sig till jurist i dag siktar på att göra karriär som advokat. Advokat är i motsats till jurist en skyddad yrkestitel.

Enbart jurister som har sökt medlemskap i, och som har blivit antagna av Sveriges advokatsamfund, har rätt att bruka titeln advokat. Att titulera sig advokat utan att vara godkänd av Advokatsamfundet är att bryta mot lagen.

Det ställs en rad krav på jurister som vill bli advokater. Till att börja med ska den som vill arbeta som advokat ha en tillräckligt omfattande juridisk utbildning i bagaget. En juristexamen från universitet eller högskola, en så kallad jur kand-examen.

Dessutom vill samfundet att den som vill bli antagen ska ha minst tre års yrkeserfarenhet av juridiskt arbete.  

Ovanpå detta ställs också krav på att den jurist som vill bli advokat ska avlägga en muntlig examen för att visa att man helt enkelt är lämplig för att jobba som just advokat i Sverige.

Advokaten har tystnadsplikt.

advokat tar anteckningar med klient