Vad gör en jurist?

En jurist är expert på att lösa juridiska problem. Som jurist kan man arbeta med flera olika uppdragsgivare inom samhällets olika områden. Det första man tänker på är förstås domstolar och myndigheter. Men en jurist kan också vara anställd av ett företag och företräda företaget i olika juridiska frågor. Det är inte heller ovanligt att jurister arbetar på uppdrag av föreningar eller tar uppdrag från olika privatpersoner för att föra deras talan.

Den som är jurist arbetar ofta med utredningar för att ta reda på vad lagar och regler säger i en aktuell fråga. En jurist hjälper ofta till att upprätta kontrakt mellan olika parter och det är vanligt att juristen också bara för talan för den ena parten i en konflikt. Den andra parten i konflikten har då en annan jurist som i sin tur för den andra partens talan. En jurist förhandlar alltså för den person som juristen företräder och ser till att upprätta juridiskt riktiga handlingar på det som de olika parterna kommer fram till - allt utifrån vad lagen säger.

Vad är en jurist?

En jurist är förstås juridiskt utbildad, ofta vid en högskola eller ett universitet. Det finns också privata utbildningar för den som vill utbilda sig till yrket. En lång rad sådana utbildningar finns i olika länder runt om i världen.

En jurist arbetar alltså med rättsliga frågor men kan företräda olika sidor i en rättslig tvist. I en domstol kan juristen vara åklagare och har då som uppgift att bevisa att den som är misstänkt verkligen har gjort sig skydig till ett brott. Juristen kan också vara advokat och istället företräda den som behöver en försvarare i en rättegång i en domstol. En jurist behöver inte alltid vara advokat, men för att bli advokat måste man vara jurist.

Jurister kan också vara domare i en domstol. Alltså en yrkesperson som ska ta ställning till vad de andra juristerna - åklagaren och försvarsadvokaten - yrkar på för straff i en rättegång i en domstol.

Juristens arbetsuppgifter

Jurister är alltså expert på juridik, vad lagar och regler säger, och hur lagarna och reglerna ska tolkas. En jurists arbetsuppgift är egentligen inte att ta ställning till om en brottsling har betett sig illa mot någon annan människa, till exempel genom att begå ett rån. Det juristen ska göra är att tolka vad lagen anser om det som en brottsling har gjort. Alltså vad står det i lagen om brottet? Utifrån lagtexten ska sedan en jurist bedöma vilka konsekvenser brottslingens handling bör få. I en domstol kallas det för att juristen yrkar på ett straff.

Om juristen är advokat och anlitad för att försvara brottslingen ska också advokaten som är försvarare yrka på en påföljd, alltså komma med förslag till domarna om vilket straff brottslingen bör få. Det är alltså advokatens roll att försvara brottslingen, det brukar märkas att försvarasadvokaten i regel har en annan syn på vilken påföljd som är lämplig.

Det är förstås advokatens roll att försöka tolka lagen så att det hjälper den person som advokaten försvarar.

Den jurist som sitter på andra sidan, den så kallade åklagarsidan, kallas ju också för åklagare och är tvärtom den i en domstol som ska se till att en brottsling får ett straff som motsvarar de konsekvenser som brottet orsakat.

Åklagaren ska vara objektiv och tänka utifrån fakta. Han eller hon företräder egentligen inte vare sig målsägande eller den misstänkte och ska inte arbeta utifrån att stödja någon av sidorna. Åklagaren ska krasst se till att domarna får så mycket uppgifter som möjligt så att de i sin tur har möjlighet att döma utifrån vad lagen säger. Den målsägande kan vara både en privatperson eller till exempel ett företag.

lagböcker och klubba