Jurist lön

Här går vi igenom vilken lön man förvänta sig som jurist: ingångslön jurist, medellön jurist samt lön för biträdande jurist.

Juristexamen ger möjligheter till att arbeta med juridiska frågor för en lång rad olika arbetsgivare och uppdragsgivare. En jurist kan arbeta för rättsväsendet vid någon av Sveriges domstolar, vid en annan myndighet, för företag, föreningar eller ta uppdrag av privatpersoner. Jurister kan också välja att vidareutbilda sig och arbeta som advokat vid en fristående advokatbyrå eller juristbyrå. Eftersom det finns många olika uppdragsgivare finns det också en rätt stor spännvidd när det gäller löneläget.  

kvinnlig jurist sitter vid datan

Ingångslön jurist

Men enligt förbundet Saco som organiserar en rad fackförbund kan man som nyutbildad jurist räkna med en ingångslön på ca 29 300 kronor per månad. Det är den medianlön som förbundet räknat ut för nya jurister inom yrket.

Saco är alltså Svenska akademikers riksförbund som räknat på lönerna bland jurister både inom offentlig och privat sektor. På förbundets sajt kan man läsa att det finns många olika karriärvägar att gå för den som utbildat sig till jurist. Knappt hälften (bara fyra av tio) yrkesverksamma jurister som är medlemmar i förbundet arbetar med det som traditionellt benämns som juridiskt arbete - alltså har ett arbete som domare inom rättsväsendet, åklagare, advokat, företagsjurist,  förvaltningsjurist eller organisationsjurist. Det skriver förbundet på sin egen hemsida.

Medellön jurist

Juristyrket är inte fysiskt krävande och gör att många som väljer den här banan kan arbeta länge inom yrket. Erfarenhet värderas högt och ju mer yrkeserfarenhet en jurist har desto skickligare blir ofta hon eller han på sitt yrke. Det är helt enkelt ett bra yrke att åldras inom.

Saco, Sveriges akademikers riksförbund har uppgifter om att jurister tjänar ungefär 41 500 kronor per månad tio år efter att de tagit examen. Den här siffran motsvarar medianlön för jurister som alltså var färdigutbildade för tio år sen och nu har arbetat ett decennium inom yrket.

Den motsvarande siffran för jurister som arbetat 20 år inom yrket är 56 800 kr per månad. Det är en siffra som också står för medianlönen inom yrkesgruppen jurister.

Men spridningen inom yrkesgruppen kan alltså vara stor. Advokater som arbetar för fristående advokatbyrå eller juristbyrå kan ha betydligt högre löner än så. Som advokat på en fristående byrå kan du också ha möjlighet att bli delägare i byrån och då ökar inkomsten ofta. Det är en av anledningarna till att många jurister gärna vill arbeta som just advokat, bland juriststudenter är det ofta ett mål.

Biträdande jurist lön

En bitrände jurist är en jurist som gått klart sin utbildning på ett universitet eller en högskola och har en juristexamen, eller en jur kand-examen som det också kallas.

En biträdande jurist kan själv ha egna ärenden i en domstol och arbeta självständigt inom rättsväsendet. En biträdande jurist som arbetar inom en advokatbyrå arbetar under en advokat som har ansvar för den biträdande juristen. Förenklat kan man säga att en erfaren advokat kan ta det övergripande ansvaret för det arbete som en nyutbildad jurist gör på byrån. Advokaten har således en högre rang på byrån. Det ställs högre krav och några års yrkeserfarenhet för att ha möjlighet att bli advokat, en yrkeserfarenhet som biträdande jurister inte hunnit skaffa sig när de kommer direkt från universitet eller högskola.

Advokatens roll är då att se över att den biträdande juristen följer den etik och andra regler som lagen och advokatbyrån själva ställer på sina anställda.  

Ingångslönen för en biträdande jurist ligger normalt på ca 27-28 000 kronor i månaden, den siffran uppger tidingen realtid.se, som dock också noterar att vissa advokatbyråer lockar med betydligt högre ingångslöner för att locka till sig duktiga nyutexaminerade jurister.