Blogg

RSS

Att hantera efterspelet efter en våldtäkt

18 Apr 2024

Söker du vägledning efter att ha utsatts för våldtäkt? Här berättar vi om juridisk hjälp och stöd som finns att få i svåra tider. Läs vidare för mer info.

Våldtäkt är ett övergrepp som efterlämnar djupa sår, inte bara fysiska utan även psykiska. Att prata om det kan kännas värre än att klättra upp för Kebnekaise i flipflops – möjligt, men plågsamt och utmanande. För den som har utsatts är det första steget att söka hjälp inte bara viktigt, det är nödvändigt. Och trots att man känner sig som mest ensam i universum är man inte det. Det finns hjälp att få.

Det juridiska efter en våldtäkt

Juridisk hjälp vid en våldtäkt är en del i resan mot återhämtning, där en god juridisk rådgivare kan lysa upp vägen som en fyrvaktare i natten. Att förstå juridiken som gäller för sexuella övergrepp är inte enkelt, men det finns experter som är specialiserade på just dessa frågor. De kan guida dig.

Att ta det första steget mot att söka juridisk hjälp efter ett övergrepp tar oftast emot. Men det finns organisationer och jurister som har som sitt kall att stötta brottsoffer. Att anmäla en våldtäkt till polisen är skrämmande men nödvändigt, och med en erfaren jurist vid din sida kan detta steg kännas lite mindre skräckinjagande. Det viktiga att komma ihåg är att tiden spelar en viktig roll i att säkra bevis.

Anlita en privatdetektiv för att få svar

6 Oct 2023

Undrar du över någon från det förflutna eller har du kanske oro för att din partner har hittat någon annan? Då är det dags att agera. Anlita en privatdetektiv som kan lösa gåtan åt dig.

Undvik att drabbas av svartsjuka

Om du vet att du är en person som lätt blir svartsjuk, då är det också viktigt att du agerar rätt för att undvika katastrof om dina misstankar visar sig vara felaktiga. Därför kan det vara klokt att ta några djupa andetag och fundera på hur du kan ta reda på vad som verkligen pågår. Det kan faktiskt visa sig vara något helt annat än du först tänkt.

Det är en vanlig missuppfattning att privatdetektiver bara existerar på film, men det är inte fallet. Genom att använda Google kan du hitta dem både i Stockholm och på mindre orter.

Ta hjälp av en professionell

För att illustrera, låt oss ta exemplet med Maria som misstänker att hennes man är otrogen. När oron tar över blir det svårt för henne att se klart. Istället för att konfrontera och anklaga väljer hon att anlita en privatdetektiv i Stockholm, som med olika metoder kan ta reda på vad som egentligen händer. De övervakar honom för att se var han åker och vilka personer han träffar.

Resultatet lämnas sedan till Maria, som sedan kan bestämma sig för hur hon vill hantera informationen. Det är möjligt att misstanken var felaktig, och i så fall kan Maria släppa oron och fortsätta sitt liv med sin partner utan att han någonsin behöver få veta att hon misstänkte honom.

Advokat Stockholm - ta juridisk hjälp

26 May 2023

Oavsett om man är arbetsgivare eller arbetstagare så har man olika rättigheter - men även en massa skyldigheter - att rätta sig efter. Hur dessa ser ut regleras av en svensk arbetsrätt och ser man till exempelvis arbetsgivare så kan det vara ytterst kostsamt att begå misstag som strider mot denna.

Genom att anlita en advokat i Stockholm så kan man se till att göra rätt direkt och genom detta också slippa en massa tvister och konflikter i framtiden. Detta ger en trygghet: en advokat inom arbetsrätt i Stockholm fungerar som en säkerhet - en trygg länk - mellan arbetstagare och arbetsgivare och ser till att lagar och regler följs i samband med att olika avtal upprättas.

En advokat i Stockholm kommer vid ett sådant läge heller inte att favorisera exempelvis arbetsgivaren: det handlar om en neutral part som enbart ser till att saker och ting sker på ett sätt som ligger i enlighet med vår arbetsrätt.

Advokat i Stockholm vid tvister

Det kan även finnas tillfällen då en advokat inom arbetsrätt i Stockholm kan vara behjälplig. En konflikt mellan en anställd och en arbetsgivare kan uppstå och handla om exempelvis uppsägningar, avtalsbrott eller om arbetsmiljöfrågor.

Viktigt att vara medveten om är att sådana tvister kan ta tid att lösa och att det samtidigt också kan komma att kosta mycket pengar. En advokat inom arbetsrätt i Stockholm kan underlätta en sådan process. Dels genom sakkunnighet och juridisk expertis och dels också genom en förmåga att förhandla och hitta lösningar som kan fungera för båda parter. Medling blir en viktig ingrediens i hur en advokat inom arbetsrätt arbetar.

Viktigt med rätt juridisk hjälp för företag

Ser man till andra frågor så kan en advokat i Stockholm också bli direkt ovärderlig. Funderar ert företag på att köpa upp ett annat? Ska ni ingå ett nytt avtal med en ny kund - eller planerar du att sälja företaget vidare?

Genom att ta juridisk hjälp ser ni också till att allt detta sker inom de lagliga ramar som finns. Det blir vattentätt och framtida missförstånd och konflikter kan genom detta undvikas.

Skriv ett aktieägaravtal och staka ut framtiden

17 Nov 2022

Har ni som grundare och delägare skapat ett aktieägaravtal? Om inte så kan det verkligen vara läge att överväga detta. Ett aktieägaravtal är förvisso ytterst frivilligt att skapa och signera, men det finns ett stort värde i att göra så. Varför? Av den enkla anledningen att man genom ett aktieägaravtal kan stipulera om vad som gäller - i olika situationer - i framtiden. Det gör att konflikter och tvister kan undvikas och det skapar ett bolag där alla drar åt samma håll.

Som bolag som måste man i enlighet med lagen lämna in en bolagsordning till Bolagsverket. Detta är en offentlig handling som kan begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Ett aktieägaravtal faller inte in under samma princip: det kan tvärtom förses med sekretess och enbart vara någon mellan de delägare och grundare till bolaget som finns.

Detta bör finnas i ett aktieägaravtal

Vad är det då som man normalt inkluderar i ett aktieägaravtal? Det kan handla om vad som händer med någon aktier om hen vill sluta, det kan handla om vem som har - inom olika områden - mandat att fatta beslut, det kan handla om framtida finansiering, om drag-a-long och tag-a-long, om huruvida aktier ska räknas som en privat egendom - exempelvis i samband med en skilsmässa - samt om vad som händer om någon avlider.

Det kan även handla om klausuler som berör konkurrensförbud och om klausuler som rör värdering av bolaget. Kort sagt: man kan inkludera väldigt många olika klausuler och punkter i ett aktieägaravtal och genom detta också säkerställa att bolaget följer den röda tråd som man vill uppnå - även om ett antal år.

Givetvis kan man även skriva in vad som gäller vid avtalsbrott, hur ett vite ska se ut samt om skadestånd och hur ett sådant ska hanteras. Detta gör att framtida konflikter till stor del kan undvikas - och om de ändå inträffar så finns det svart på vitt om hur de hanteras. Det är ett giltigt avtal som sluts mellan de intressenter i bolaget som finns och det är juridiskt bindande till dess att avtalstiden löper ut - och där det då, givetvis, är läge att skriva ett nytt aktieägaravtal.

Rådet är att ta juridisk hjälp, skapa ett aktieägaravtal baserat på era behov och få ett bolag där alla vet vad som gäller - oavsett om det är bra tider eller lite sämre sådana.

Vilka lagar/regler gäller vid andrahandsuthyrning?

16 Oct 2022

Att hyra ut i andra hand kan vara en god idé för dig som exempelvis planerar att resa utomlands under en längre tid eller om du exempelvis ska studera på annan ort. Det kan även handla om att du som villaägare vill hyra ut en del av din villa och genom detta få in lite extra pengar. Oavsett anledning till varför man planerar att hyra ut i andrahand så finns det saker att tänka på - och givetvis även lagar och regler att följa. 

Vi tänkte i den här texten titta lite närmare på vad som gäller och rada upp några viktiga punkter att ha i åtanke. Innan dess dock så är det viktigt att veta är att det finns skillnader mellan att hyra ut exempelvis en villa, en bostadsrätt och en hyresrätt. Den senare innebär att man måste kunna visa upp beaktansvärda skäl för att erhålla ett godkännande från styrelsen - eller fastighetsägaren - för att få hyra ut. Ska du hyra ut din bostadsrätt så räcker det idag med att ange vissa skäl för att få ett godkännande av styrelsen i din BRF. Detta medan du som villaägare har en avsevärt mycket större frihet gällande din andrahandsuthyrning och där du egentligen kan göra som du vill - utom vad gäller hyran - men där du givetvis bör tänka på vissa saker gällande exempelvis försäkringsfrågor och kring hur kontraktet ska utformas. 

Regler att förhålla dig till 

Med det sagt, här nedan följer några viktiga punkter vad gäller att hyra ut lägenhet i andra hand och där vi primärt fokuserar på bostadsrätten som boendeform. 

  • Godkännande. För att få hyra ut i andrahand så måste du ha ett godkännande från din BRF. Idag är detta lite enklare än tidigare, men varje förening är olik den andra - vissa är hårdare än andra. Oavsett vilket så krävs detta godkännande innan du kan börja hyra ut. I vissa fall vill man även kolla upp hyresgästen och säkerställa att denne är skötsam. Kom ihåg, baserat på det senare, att allt hyresgästen gör kan spilla över på dig som värd: spelas hög musik, pågår många fester eller annat som stör grannarna så kan du hållas ansvarig. 
  • Hyran. Den hyra du begär ska vara skälig och täcka dina kostnader för drift- och underhåll. Rådet är att du tar hjälp med att räkna ut hur mycket du kan begära ut i hyra. Det finns även mallar på nätet som du kan använda dig av för att få en uppskattning av hur en rimlig hyra ser ut.
  • Försäkringar. Du ska fortfarande ha en hemförsäkring för din bostad och för de möbler som du eventuellt lämnar kvar - och din hyresgäst ska även hen ha en sådan. Kolla med respektive försäkringsbolag om vad som gäller och vilka eventuella tillägg - ansvarsförsäkring för hyresgästen, exempelvis - som ska gälla. Du som hyresvärd bör även ta bort de saker och föremål du är extra rädd om. Det finns ingen anledning att lämna kvar dessa, eller hur? 
  • Hyreskontrakt. Det finns juridisk hjälp att ta gällande utformningen av ett hyreskontrakt. Rådet är att du tar den hjälpen. Det ligger i både ditt och din hyresgästs intresse. 

Hitta den bästa lösningen för familjen vid vårdnadstvist i Dalarna

27 Aug 2022

En separation kan vara en uppslitande upplevelse. Ännu mer så om det är barn involverat. Bor ni i Dalarna kan ni få hjälp vid en eventuell vårdnadstvist.

En relation är något som ständigt behöver arbetas på för att den ska hålla i längden. Olika händelser kan utsätta relationen för påfrestningar som man gemensamt behöver ta sig igenom. Detta är något som kan stärka relationen, eller beroende på vilka och hur stora påfrestningarna är, slita på den.

Oavsett hur gärna man skulle vilja fortsätta tillsammans kan man i en relation komma till den punkten då man oundvikligen måste acceptera att det inte längre fungerar, och att alla i familjen drabbas alltför negativt av situationen. Separationen är ett faktum.

Ta hjälp vid vårdnadstvist om ni inte kan komma överens

Vid en separation är det mycket att komma överens om. Dessa saker kan röra sådant som boendet, uppdelandet av gemensamma tillgångar, och inte minst vårdnaden om barnen. För att inte riskera att slita mer på familjerelationerna kan ni ta hjälp av en advokat om ni inte kan komma överens.

Vid vårdnadstvist i Dalarna finns kompetenta advokater att kontakta som hjälper er genom hela processen. På så sätt kan ni komma fram till den bästa lösningen för hela familjen. Kanske har ni redan varit i kontakt med familjerätten i kommunen, utan att lyckas komma fram till ett beslut som alla kan känna sig nöjda med. Då är nästa anhalt en advokat specialiserad på familjerätt.

Här får du hjälp med dödsbo i Stockholm under en svår tid

19 Mar 2022

I en redan svår situation kan det ibland vara oerhört jobbigt att behöva gå igenom sin avlidne anhöriges tillhörigheter. Då kan det vara skönt att få hjälp med tömning av dödsbo i Stockholm.

Att förlora en anhörig är såklart en jobbig händelse, och ju närmare man står en familjemedlem, desto större känns förlusten. Efter en sådan familjetragedi är det inte bara en tid av sorg som följer, utan tyvärr en hel del praktiskt arbete som ska utföras. En av dessa uppgifter kan vara att tömma den avlidnes bostad, ett så kallat dödsbo. Där ska man gå igenom saker och bestämma vad som ska sparas, respektive slängas. Detta kan vara en ganska jobbig sak i sig, även om det finns en överenskommelse om vad som ska sparas och ärvas. Ibland kan det vara skönt att helt enkelt bara lämna över hela processen med dödsboet till en flyttfirma som tar hand om dödsbo i Stockholm.

Hjälp hela vägen med tömning av dödsbo

När ni väljer att anlita en flyttfirma för tömning av dödsbo behöver ni inte bry er om att skaffa flyttkartonger eller annat som behövs till flytten heller. Allt sköts av företaget. Din flyttfirma tar förutom flytten även hand om saker som kanske ska slängas och ser till att dessa kan återanvändas via sitt stora nätverk av kontakter. Detta gör att färre saker hamnar på tippen och är snällare mot miljön. Därefter tar de även hand om städning av bostaden.

Juridisk hjälp med konkursansökan och rekonstruktion

12 Mar 2022

Det är inte alls ovanligt att företag måste lämna in en konkursansökan för att de inte kan betala sina skulder. I vissa fall kan man skaka liv i företaget igen genom att göra en rekonstruktion.

Det är inte alls ovanligt att företag av olika anledningar inte kan betala sina skulder och därför måste ansöka om att gå i konkurs. När ett företag går i konkurs innebär det att man tar tillvara på alla tillgångar som finns för att betala av skulderna. I vissa fall kan det innebära att man säljer fastigheter, inventarier och maskiner för att kunna betala. Det händer att man som företagare måste lämna in en konkursansökan mot en kund som inte har betalat sina skulder till företaget. I sådana fall ska man alltid ta hjälp av en kunnig jurist.

Konkursansökan ska lämnas in till tingsrätten

Det händer att företag får dålig ekonomi på grund av att någon annan, som exempelvis en delägare, agerar oansvarigt. Råkar man ut för detta eller andra liknande händelser ska man ta hjälp av en jurist eller advokat som är specialiserad på företagsekonomi, konkurser och rekonstruktioner. Med lite tur och massor av skicklighet från juristen kan man många gånger reda ut problemen genom att rekonstruera företaget och ge det en nystart. Men även då man väljer att ansöka om konkurs kan det vara bra med juridisk hjälp då det är många lagar och regler att förhålla sig till. Själva konkursansökan ska lämnas in till tingsrätten i den kommun man är skriven. Läs mer om konkursansökan på denna hemsida: konkursansökan.se

En certifierad advokatbyrå ordnar arbetstillstånd på nolltid

5 Mar 2022

Kommer du från utanför den Europeiska unionen och vill arbeta i Sverige så behöver du ett arbetstillstånd. Ett sådant ordnar en advokatbyrå som är certifierad av migrationsverket.

Som medborgare i ett land utanför EU så är det inte bara att ta sig över gränsen till Sverige och arbeta hursomhelst. Du måste se till att du får ett giltigt arbetstillstånd som gör att du kan arbeta. Detta kan ta upp till ett år om du går till vilken advokatbyrå som helst. Men om du väljer din advokatbyrå med omsorg och stöter på en advokat för arbetstillstånd som vet vad han eller hon sysslar med så kan processen vara över på tio dagar och sedan är du igång med knegandet. Det kan verka skrivet i en lättsam ton men du ska vara försäkrad om att detta inte är något man ska ta lättvindigt på. Det är ett högt pris att betala om du som företagare anställer icke EU-medborgare hursomhelst.

Grava konsekvenser för uteblivet arbetstillstånd

Om du som arbetsgivare inte är säker på att den du ska anställa har besökt en advokat för arbetstillstånd så ska du bara låta bli att anställa denne. Det kan nämligen innebära böter och i värsta fall fängelse för dig. Det är alltså i allra högsta grad din angelägenhet att dina anställda har de arbetstillstånd som krävs. Vissa yrken behöver det inte, men chansa inte utan skicka dem till en multilingvistisk advokatbyrå som kan arbetstillstånd så du inte gör något oöverlagt. Sköt detta snyggt. Chansa inte.

Kan man stämma en målare för ett dåligt jobb?

17 Feb 2022

Att stämma en målaren för att den inte utfört jobbet så som man vill ha det är en ganska extrem åtgärd. Det kan dock vara på sin plats i de fall där målaren åsamkat irreversibla skador på egendom. Vanligtvis går dock det mest att ställa tillrätta genom att föra en dialog. Om du är missnöjd med målarens arbete skall du i första hand vända dig till målaren eller målarfirman och berätta varför du inte är nöjd. På så sätt låter du målaren få en chans att göra om arbetet så att det är som du vill ha det utan att det leder till några andra påföljder eller lönebortfall för målaren. Hantverkare är generellt måna om sitt rykte och vill att deras kunder skall vara nöjda.

Konsumenttjänstlagen är vägledande

Den lagen som reglerar den här typen av förfarande kring missnöje som kan uppstå när en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra en tjänst heter konsumenttjänstlagen. I den står det att man skall reklamera den tjänsten man inte är nöjd med så snart som möjligt och ge hantverkaren en chans att åtgärda det som blivit fel. Tjänsten skall vara fackmannamässig utför och spegla det som ni kommit överens om. Du kan till exempel inte reklamera en tjänst för att du själv valt en färg som du nu märker inte passar eller liknande.

Vänta med att betala tills du är nöjd

Du har rätt att hålla inne betalningen tills dess att målaren har gjort det som ni kommit överens om. Man kan häva avtalet om man inte kommer överens men i det fallet så måste arbetet som målaren gjort anses helt värdelöst för dig som konsument.

Det bästa är som sagt att försöka komma överens med hantverkaren. Rättsliga processer är kostsamma och kostar ofta mer än de smakar, både för dig och för hantverkare. Ni kanske kan komma överens om ett kostnadsavdrag för tjänsten och sedan anlita en annan målare som utför tjänsten på ett mer tillfredsställande sätt.

Anlita en seriös målerifirma

För att undvika den här typen av problem är det viktigt att vara noga med vilken målerifirma man väljer. Det finns många målare i Stockholm, men alla är inte seriösa. Be om referenser och kolla upp firman ordentligt innan du anlitar dem för måleriuppdrag. De flesta är skötsamma och duktiga men precis som överallt annars finns det alltid några ruttna ägg. På målarenstockholm.se kan du läsa mer om hur en seriös målerifirma arbetar.

 

Arbetsrätt - en kurs för jurister och HR

6 Feb 2022

Arbetsrätt är ett ämne som ständigt uppdateras när nya situationer uppstår. Ett enkelt sätt att hålla sig informerad om nya lagar är att gå en kurs och samtidigt byta erfarenheter med andra.

När man arbetar med människor ställs man alltid inför nya situationer och måste fatta beslut. Ibland finns det givna regler och paragrafer att hålla sig till men det kan vara svårt att veta om de fortfarande är aktuella.

På en arbetsrättskurs går man igenom nyheter och trender inom lagstiftning och praxis. Det är svårt att hinna hålla sig uppdaterad om allt genom tidskrifter och nyhetsblad. På en kurs får man texter och beslut förklarade och kommenterade. Man får också tillfälle att diskutera konsekvenser och farhågor.

Kurser i arbetsrätt håller hög kvalitet och det är välkända och etablerade arbetsrättsjurister som föreläser. Det är inte bara en kurs för jurister utan även för alla som jobbar inom HR.

På en arbetsrättskurs lär du dig nya lagar och förhållningssätt

Det kommer alltid upp nya dilemman i arbetslivet. Den senaste situationen med pandemin är ett exempel på hur man fick ta nya och helt oväntade beslut. Frågor om vaccinationstvång, hemarbete och andra regler på arbetsplatsen fick många att behöva ta ställning på ett nytt sätt.

Att få tillgång till en arbetsrättsjurists erfarenheter och kunskap är därför ett unikt tillfälle. Kurser i arbetsrätt kan hållas som en livesändning vilket gör att man som deltagare får möjligheten att gå tillbaka och tillgodogöra sig kursen digitalt efteråt. En kursdag innebär också att byta tankar med andra yrkesutövare.

Våldtäkt i Göteborg är en del av polisens vardag

15 Dec 2021

Att bli utsatt för brott är aldrig en trevlig historia. Du som blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg bör anmäla detta så fort som möjligt till polisen. Då ökar chansen att döma gärningsmannen.

För dig som blivit utsatt för våldtäkt kan det uppstå starka känslor och rädslor. Du kanske inte vågar gå till polisen och anmäla av olika anledningar. Den värsta och svåraste situationen kan vara om du känner till förövaren, eller om det till och med är någon i din släkt eller nära familj. Det kan vara extra svårt att göra en anmälan då. Det du ska veta är att det är professionella människor som tar hand om din anmälan, och att det finns advokater och jurister som kan hjälpa dig hela vägen. Från det att du gör en anmälan tills att du möter förövaren i rätten.

Efter en våldtäkt gör du rätt i att göra en anmälan eller uppsöka sjukhus

För att din anmälan ska ha extra tyngd är det viktigt att du uppsöker ett sjukhus i Göteborg där de bland annat kan styrka din berättelse med en fysisk undersökning. Det som kanske är ännu viktigare för din del är att du får stöd att hantera traumat du varit utsatt för. Det är till god hjälp för att du ska komma vidare i ditt liv utan alltför stora men av det inträffade. Du kan på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg vända dig till den avdelning som har hand om dessa ärenden. Läs mer om våldtäkt på denna sajt: våldtäktgöteborg.se

Vem ansvarar för olyckor vid takläggning?

23 Nov 2021

Vem ansvarar för olyckor vid takläggning? Vad gäller tak så handlar det om att ett fall - oavsett hur högt det är - kan innebära en svår olycka och där det till och med handlar om en livsfara. Man har som husägare ett ansvar i att se till att det finns rätt taksäkerhet och att exempelvis en sotare - eller en takskottare - ska kunna utföra ett arbete utan risk.

Just taksäkerhet är en viktig fråga för både villa- och fastighetsägare och det finns all anledning att kontakta ett företag inom detta för att se över vad som eventuellt behöver göras. Det kan även, naturligtvis, vara bra sett till den egna säkerheten: ska du upp på ditt tak så måste du kunna vistas där utan att riskera att ramla ned.

Takläggning då? Om ett nytt tak ska läggas på din villa i Stockholm och du väljer att anlita en takläggare i Stockholm: är det du som bär ansvaret om någonting skulle hända? Ja, och nej. Det finns någonting som kallas för konsumententreprenad och rent konkret så innebär detta att den firma inom takläggning du anlitar också blir straffrättsligt ansvarig i händelse av en olycka. Du anlitar en entreprenör och entreprenören blir och med detta uppdragstagare och ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten. Det är utgångspunkten, men det finns även gråzoner.

Totalentreprenad är en fördel vid takläggning

Om du exempelvis skulle välja en delad entreprenad i samband med din takläggning i Stockholm där en takläggare från en firma arbetar samtidigt som exempelvis en snickare från en annan firma. Vem är det då som har ansvaret?

Väljer du som privatperson att SJÄLV - viktigt i sammanhanget - ringa runt till olika yrkesmän och försöka rodda ihop din takläggning så kan detta innebära att du har det straffrättsliga ansvaret om någon gör sig illa. Två - eller flera - separata aktörer och yrkesmän kan inte förväntas styra varandra och detta innebär att du som privatperson blir ansvarig för arbetsmiljö och säkerheten.

Det är viktigt att tänka på i samband med takläggning och därför är exempelvis totalentreprenad ett bättre alternativ även sett ur detta perspektiv. Genom att anlita en och samma firma för allting som rör projektet så tvår man sina händer och har inte ansvar för arbetsmiljön.

Anlita rätt takläggare i Stockholm

Man kan se ansvar ur olika synvinklar. En sådan handlar om att välja rätt takläggare i samband med att ett nytt tak ska läggas. Med detta menar vi att det finns olika varningssignaler som kan indikera att det här med säkerhet inte har högsta prioritet. Ser du en takläggare som håller extremt låga priser i jämförelse med konkurrenterna så skulle vi råda dig att avstå från att anlita denne. Varför? Jo, för att det låga priset ofta är ett tecken på att arbetsvillkoren inte är de bästa.

Tyvärr har många företag - inte bara inom takläggning - satt detta i system: man erbjuder inget kollektivavtal och man har dålig löner som kombineras med väldigt långa arbetsdagar. Säkerhet och andra viktiga frågor prioriteras bort i syfte att tjäna pengar. Det kan vara lockande att välja ett lågt pris, men frågan är till vilket pris detta sker? Välj din takläggare i Stockholm med omsorg. Du vill inte se någon skadas i samband med att ditt nya tak läggs på plats.

Mäklare Vasastan - kolla upp alternativen innan

8 Oct 2021

Mäklare Vasastan - kolla upp alternativen innan. Dags att sälja din bostad i Vasastan? Redan där har du förmodligen gjort en bra affär. Vasastan är ett av de hetaste områden som finns i Stockholm och du har i och med detta alla möjligheter i världen att göra fina pengar. Genom att välja rätt mäklare i Vasastan så kan du maximera vinsten. Här ska vi gå igenom hur du ska tänka i samband med att du gör ditt val.

Man behöver inte gå över lik för att göra en vinst i Stockholm. Att sälja en bostad i Vasastan brukar ge fina pengar även utan en massa tjuv- och rackarspel. Tyvärr ser man att många mäklare är beredda att göra vad som helst för att sälja och sälja dyrt. Det är något som i slutändan kan skapa problem för säljaren som - ovetandes - kan dras in i en tvist.

Ett exempel på detta kan handla om en riggad budgivning. I Sverige så säljs de flesta bostäder genom en budgivning. Det är en företeelse som brukar fungera på ett schysst sätt - men det är också en procedur som saknar tydliga regler och som är svår att kontrollera. Buden är inte bindande: man äger rätten att dra tillbaka ett bud på en bostad. Det är givet, men den skapar också en massa luckor.

Vad händer om den mäklare i Vasastan du anlitat har en bulvan som lägger bud på din bostad i syfte att trissa upp priset och få andra spekulanter att bjuda högre? Detta kan skapa problem för dig i framtiden då en köpare kan komma att kräva ekonomiskt upprättelse och inleda en tvist mot mäklaren och mot dig. Du har inte gjort något fel - du har litat på din mäklare i Vasastan och ändå hamnar du i denna prekära situation.

Välj rätt mäklare i Vasastan

Man ska veta att branschen genomgått ett stålbad och där många mäklare försvunnit som en följd av viss självsanering: mäklare hade under en period ett väldigt dåligt rykte och till stor del så var detta också välförtjänt. Exemplet ovan är inte gripet från luften - fusk vid budgivningar har förekommit och samma sak gäller andra saker som skett i syfte att pumpa upp priset för olika objekt.

Lejonparten av de verksamma mäklare som finns i Vasastan och i Stockholm har emellertid rent mjöl i påsen. Att det finns några ruttna ägg kvar i branschen gör dock att du som privatperson måste undersöka dina möjligheter innan du väljer en mäklare i Vasastan. Rådet är att du kollar upp vilka som finns, att du träffar så många som möjligt och diskuterar upplägg, värdering, försäljningsplan och provision samt att du även kollar med tidigare kunder.

Är mäklaren varnad av FMI?

Du kan även se hos Fastighetsmäklarinspektionen - FMI - om det finns några anmärkningar där. Är en mäklare varnad så är det en sak att ta i beaktning - är en mäklare prickad så är det allvarligare. En varning kommer av försummelse och kan handla om vanliga, enkla misstag. De flesta mäklare har någon varning så det är inget allvarligt i sak. Fråga gärna varför och hör mäklarens version. Finns det flera varningar så bör dock varningsklockor klämta lite högre. Samma sak, som sagt, om det handlar om en prickad mäklare i Vasastan.

Det finns all anledning att se över vilka mäklare som finns och att välja rätt. Genom detta så bidrar du till en schysstare bostadsmarknad i Stockholm - och slipper samtidigt risken i att dras in i en framtida tvist.

Entreprenadjuridik för hjälp med projekt

12 Feb 2021

Entreprenadjuridik används främst av hantverkare, som byggföretag. Det handlar om lagar och regler för entreprenader. Det finns tillfällen då man kan behöva hjälp av entreprenadjurist.

När man anlitar ett byggföretag får man ofta tider och offerter som ska hålla. Det finns regler gällande allt de gör. Det är lätt hänt att det blir något problem och komplikationer uppstår mellan arbetarna och de boende. Då kan man behöva hjälp av en entreprenadjurist.

Dessa är utbildade just inom detta område och vet hur lagar och regler ska följas. Därav kan de också se till att kontraktet följs korrekt. De är inte heller på någons sida utan följer endast lagen. Tveka inte att ta hjälp av en entreprenadjurist om det behövs. Håll det på ett trevligt plan för allas skull och få hjälp av juristen.

Låt det inte gå för långt

När det uppstår problem är det lätt att det går överstyr. Alla vill ha rätt i arbetet man gör och givetvis vill man inte behöva vänta längre än utlovat. En entreprenadjurist vid er sida kan hjälpa till att medla mellan er för att få det rätt. På så vis slipper ni det negativa kring problematiken samt behöver inte ta det för långt utan kan istället ta hjälp av juristen.

Det finns många bra jurister som arbetar med detta. Genom en enkel sökning på internet får ni upp alternativ. Står ni inför ett byggprojekt kan det vara bra att kolla upp det redan innan och hitta en jurist man vill anlita om det behövs.

← Äldre inlägg