Blogg

Att skriva testamente är att ta hand om sina efterlevande

18 aug 2020

Ska ni gifta er och vill ni skriva ett äktenskapsförord? Eller kanske flytta ihop och teckna ett samboavtal. Många eventuella framtida konflikter går att undvika bara man har rätt avtal.

Familjerätt är ett specialområde inom juridik som bland annat innefattar bodelning, skilsmässa, arvskifte, testamente, vårdnad och adoption. Genom att upprätta olika avtal som äktenskapsförord, samboavtal eller testamente kan många eventuella framtida meningsskiljaktigheter undvikas då man tydligt får reda på olika parters vilja. Vill man ha juridisk rådgivning eller upprätta familjerättsliga avtal ska man vända sig till en advokat specialiserad på just familjerätt. Men man bör även kontrollera att advokaten har erfarenhet inom det specifika familjerättsliga ämnet. Behöver man hjälp i exempelvis en vårdnadstvist är det viktigt att familjerättsadvokaten har god erfarenhet av just vårdnadstvister etc.

Få ut så mycket som möjligt av advokatens tid

En advokat tar oftast betalt per timme men ett första samtal med enklare rådgivning per telefon och tidsbokning brukar vara gratis. Oftast kan advokaten i förväg uppskattat hur mycket tid som behöver läggas ner på uppdraget så att man i förväg kan uppskatta kostnaden. Men det är alltid klokt att komma väl förberedd till första mötet med advokaten. Då använder man tiden på bästa sätt och riskerar inte att drabbas av ökade advokatkostnader. Genom att man förbereder sig får man själv också en bättre översikt över uppdraget. Det kan vara saker som att ordna saker som har hänt i kronologisk ordning så att advokaten sedan snabbt och enkelt kan sätta sig in i vad som skett. Att även ha ordning på alla papper och dokument underlättar och sparar viktig tid.

Viktigt att advokaten har rätt kunskap

Det bästa sättet att hitta en bra familjerättsadvokat är genom att gå på rekommendationer från vänner och bekanta. Självfallet kan man även söka via internet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor men man kan också vända sig till advokatsamfundet och få tips på advokater och deras specialområden. Hos dem kan man även få gratis rådgivning ifall man är osäker på vad det är för slags problem man har och hur man bäst går vidare. En advokat ska inte åta sig ett uppdrag om han eller hon inte har den tid eller kunskap som krävs för att arbetet ska bli väl utfört. Tyvärr finns det advokater som struntar i detta och känner man sig det minsta tveksam över advokaten ska man istället anlita någon annan.

Detta kan man förvänta sig av en skicklig brottmålsadvokat

17 maj 2020

Är ni eller någon ni känner misstänkt för ett brott? Att ha en bra advokat vid sin sida är en förutsättning för en gynnsam rättegång. I Sverige har man alltid rätt att själv välja advokat.

Det finns tillfällen i livet då man behöver ha rätt person vid sin sida. Är man misstänkt eller har begått ett brott behöver man en skicklig brottmålsadvokat som hjälper en genom hela processen. En bra brottmålsadvokat sätter sig in i vad klienten är misstänkt för och kommer med nya infallsvinklar. Ibland gör de även egna utredningar och hittar sånt som polisen inte funnit. En bra advokat lyssnar och tar sig tid och tar sin arbetsuppgift på största allvar. Upplever man att advokaten inte gör sitt bästa utan mest följer med i vad som händer ska man byta advokat.

Man har rätt enligt lag att själv välja sin försvarare

Man har rätt att själv välja försvarare och ska givetvis ha en brottmålsadvokat som tar sitt mål på allvar och ser till sin klients bästa. Oftast så vet man kanske inget namn på en advokat, men då kan man vända sig till advokatsamfundet för att få tips på advokater med rätt kunskap och specialitet. Man har alltid rätt att ha sin advokat med sig vid polisförhör, häktningsförhandlingar och rättegång. Detta är jobbiga situationer och att ha en advokat vid sin sida som hela tiden förklarar vad som sker och förtydligar saker är viktigt. En advokat kan om man sitter häktad hjälpa till med att meddela familj och arbetsgivare men kan även sköta praktiska ärenden som att exempelvis se till att hyran betalas så att man inte riskerar att förlora sin bostad.

Överklagan och ersättning vid frikännande

En advokat ska hjälpa till och förbereda sin klient inför kommande förhör. Det känns oftast bättre om man vet vilka frågor som åklagaren kan tänkas komma att ställa. Advokaten för också sin klients talan i de fall under själva rättsprocessen då hen inte själv kan. Blir man dömd i en rättsprocess hjälper advokaten även till med en överklagan. Självklart gör brottmålsadvokaten sitt yttersta för att man om man bevisas skyldig ska få ett rättvist straff som står i proportion till brottet. Ifall man blir frikänd kan advokaten hjälpa till och kräva ersättning för ekonomiska skador som kan ha uppstått på grund av rättsprocessen men även för den period man har suttit häktad.

Överlåt ditt företag smidigt och utan problem

12 apr 2020

Står du i begrepp att överlåta ditt företag? Det är en process där man kan behöva juridiskt stöd. Affärsjurister som har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser hjälper dig hela vägen.

Ta hjälp av en affärsjurist om du ska överlåta ett företag. Det finns en mängd saker att tänka på under en sådan process där det behövs juridisk expertis. Termen “due diligence” eller “företagsbesiktning” syftar på en metod och arbetsprocess som samlar in information om ett företag och analyserar den. Översatt betyder due diligence ungefär skälig aktsamhet. Företags besiktningen bildar ett beslutsunderlag för det köpande företagets ledning och utförs ofta av externa konsulter. Resultatet används också som ett underlag vid förhandlingar. Processen används vid förvärv av egendom såväl som produkter men också intellektuell egendom, dvs immateriella tillgångar eller utvecklingsprojekt.

Advokatbyråer med affärsjuridik som specialitet

Närhelst det handlar om att förvärva eller sälja ett företag, oavsett om det är ett stort aktiebolag eller ett mindre affärsföretag bör man anlita jurister. Det är inte sällan som det just vid överlåtelser eller försäljningar som gamla dokument och avtal plötsligt dyker upp och blir aktuella. Dokument som först vid en förändring börjar gälla eller som inte har varit kända förrän då. Då kan det vara otroligt skönt och tryggt med ett juridiskt stöd som är förtrogen med liknande processer. När ett företag byter ägare kan det handla om allt från personal till fastigheter och aktieägare. Det är många enskilda avtal som ska gås igenom och synas. Vid eventuella tvister brukar skiljeförfarande användas, vilket är vanligt inom affärsjuridiken.

Lösa juridiska konflikter med skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande är konfidentiellt till skillnad från en process i domstol. Den går som regel snabbare och parterna kan påverka valet av skiljemän. Dessa är också experter inom sina områden. Skiljemän skall vara opartiska och något jäv får inte förekomma. Skiljemannen ska undersöka och pröva målet grundligt. Det görs en noggrann genomgång av argument och motiveringen för domslutet ska vara övertygande. Det ska utföras av minst tre skiljemän. Förenklat skiljeförfarande kan användas vid enklare tvister. Där deltar endast en skiljeman. Förhandlingen går fortare och är effektivare.Syftet med både vanligt och förenklat skiljeförfarande är att lösa tvister så fort som möjligt. Man sammanträder och presenterar sina olika ståndpunkter, det är själva förhandlingen. Efteråt meddelar nämnden sitt beslut - skiljedomen. Man ska komma ihåg att ett skiljeförfarande inte kan överklagas, såvida det inte står inskrivet i avtalet att det ska vara möjligt. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.skiljeförfarande.se

Var ska barnen bo?

29 mar 2020

Osämja kan uppstå väldigt lätt när det kommer till vårdnaden av ens barn. Ligger föräldrarna i skilsmässa kan det lätt bli konflikter, irritation och bråk om var barnet ska bo någonstans.

Om man har varit tillsammans med någon väldigt länge, kanske har man till och med varit gifta med varandra under en lång tid och har ett eller flera barn tillsammans, då är det inte helt smärtfritt att gå igenom en skilsmässa. Det sker nog inte helt friktionsfritt oavsett hur lång eller kort tid man har varit gifta med varandra, men det är ofta lättare att det uppstår diverse bråk och hårda ord till varandra om det är barn med i bilden. När föräldrar går olika vägar och ska skilja sig så kan de bli så osams så att barnen är de som blir lidande till slut. Föräldrarna bråkar om vem barnet eller barnen i fråga ska bo hos och kan inte komma överens.

Vem hjälper till i en vårdnadstvist?

Det är då man helt enkelt får ta hjälp av en advokat kunnig inom familjerätt. Man hamnar i en så kallad vårdnadstvist med sin partner, eller ja, expartner blir det ju eftersom det är skilsmässa på gång. Vem ska då få vårdnaden om barnen? Vem bestämmer vem som är mest lämplig för det? Har den andre föräldern ingenting att säga till om när det kommer till var barnen ska bo? Av någon anledning så har fallen av vårdnadstvister ökat. Om den saken beror på att folk skiljer sig oftare nu än för tjugo år sedan är svårt att säga. Men förr försökte man mer att medla och att försöka få föräldrarna att komma överens, men det verkar inte vara lika lätt gjort idag.

Vårdnadstvisten - en väldigt långdragen process

Det är en lång och ofta väldigt utdragen process att genomgå en sådan här typ av rättsprocess som en vårdnadstvist ändå är. Det är ingenting som är särskilt roligt att gå igenom, varken för föräldrar eller barn. Barnen vill ju bara att föräldrarna ska komma överens. Och om man kan försöka att göra det på egen hand, utan inblandning av advokater och domstolar, så är ju det vad som är det allra bästa för alla inblandade. Om det kan ske genom överenskommelse mellan föräldrarna och att de ser till barnens bästa istället för sitt eget. Det är inte barnens fel att föräldrarna skiljer sig, det måste man tänka på.

Vad kan jag förvänta mig på en entreprenadjuridik-kurs?

23 mar 2020

Fortbildning är alltid aktuellt och efterfrågat. Är du intresserad av bygga på din kompetens med en kurs i entreprenadjuridik? Bra! Lär dig mer rätt och gör mer rätt i ditt dagliga arbete.

Jobbar du med entreprenad? Med bygg- installations- eller anläggningsarbeten? Fastigheter? Är du kanske byggherre, beställare eller konsult? Påverkas ditt dagliga arbete av olika avtalsrättsliga regleringar och vill du lära dig mer om till exempel parternas olika ansvarsområden vid avhjälpandet av ett fel eller vad som gäller i kommunikationen mellan de inblandade? Då har du helt klart rätt tanke som vill lära dig mer om detta spännande civilrättsliga område.

Börja med en stadig grund

Vägen till ett stadigt byggprojekt eller en lyckad entreprenad är inte alltid helt rak och med många olika aktörer inblandade är det mycket att hålla reda på. Med en grundkurs i entreprenadjuridik kan du förvänta dig att din förståelse för de olika regleringarna ökar. Du får bland annat lära dig om olika typer av entreprenad, så som utförandeentreprenad och olika sorters totalentreprenad. Du får också lära dig om vad som gäller för till exempel anbud, accept och kontraktsskrivning. Det är värdefullt eftersom ett avtal som blir bra från början kan förebygga och bidra till lösningar i eventuella senare konflikter. Du får även lära dig mer om olika ansvarsförhållanden och vad som gäller om något förhållande skulle förändras för en av parterna. Vad som gäller vid avhjälpande av fel i olika sammanhang tas också upp. Det är såklart också bra att känna till när skadestånd eller vite kan bli aktuellt.

Kan jag verkligen lära mig detta?

Även om ämnet är viktigt kan det kännas lite nervöst när man ska lära sig mer om något juridiskt. Tänk om man inte förstår någonting och känner sig dum eller tänk om det är torrt, invecklat och tråkigt? Ingen fara. Med rätt lärare och bra undervisningsmaterial kan ett till synes svårt ämne som juridik vara enklare och mer logiskt än man först kan tro. En kurs riktad till yrkesverksamma är ofta anpassad för att bli användbar och konkret för deltagarna. Med tydliga, verklighetsbaserade exempel och diskussionsfrågor kan det abstrakta sättas i en meningsfull kontext som känns relevant för just dig och ditt arbetsområde. Kursledarna är där för din skull så tveka inte att utnyttja kurstillfällena till att fråga om det du undrar över eller att be dem förklara igen om det behövs. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Rörmärkning ska ske enligt lag

7 mar 2020

Rörmärkning är en extremt viktig detalj som ger klara besked om vad som döljer sig i varje rör- och ledning. Har ni koll på era rör och ledningar i ert företag - vet du som fastighetsägare vad som finns i varje rör?

Det bör ni ha. Rörmärkning ska finnas enligt svensk lag och om så inte är fallet - eller om märkningen skett på ett felaktigt sätt - så kan man drabbas av sanktioner. Den summan kan i så fall ligga någonstans mellan 15-150.000 kronor - beroende på vad det handlar om - och det är något som visar på hur viktigt detta område är. Det hela är logiskt också. Rör och ledningar finns överallt, de har samma form och de följer ofta varandra.

Vad händer om någonting slutar att fungera? Vilket rör innehåller vad och vilken ledning måste lagas? Fruktansvärda olyckor kan inträffa i samband med reparationer och tyvärr så kan man också se att sådana de facto har skett som en följd av undermålig rörmärkning.

Detsamma kan sägas om det börjar brinna. En brandman måste direkt kunna se vilka faror som finns och rörmärkning ger denne direkt och tydlig information om hur det fortsatta räddnings- och evakueringsarbetet ska ske ut. Tänk själv om det handlar om en industriell miljö där en massa farliga kemikalier finns och där information om detta saknas. Det skulle innebära en katastrof och av den anledningen så är rörmärkning alltså ett måste.

Rörmärkning efter givna regler

Hur ser då en rörmärkning ut? Det finns givna regler att följa och där handlar det dels om att använda symboler. Handlar det om kemiska ämnen så finns det tydliga symboler som ska sättas ut. Man har även färgsystem som visar på vad ett rör eller en ledning innehåller.

Detsamma gäller för färdriktning. Genom en pil så visar man åt vilket håll någonting transporteras. Du har säkerligen någon gång fått någonting förklarat i klartext? Det uttrycket är hämtat från rörmärkning och det innebär att det aldrig ska kunna ske några missförstånd: det ska klart och tydlig stå skrivet vad som finns i ett rör eller en ledning. </p<

Placering är viktigt också. Att sätta upp en skylt - eller en dekal - handlar lika mycket om var den sitter som vad den ger information om. En skylt som inte syns gör ingen som helst skillnad. Gällande placering så ska man sätta information vid exempelvis en stamkran eller vid varje anslutning- Löper en ledning - vilken den ofta gör - genom olika rum så ska den märkas, minst, en gång i varje utrymme. En märkning ska även finnas vid eventuella avgreningar.

Vilka färger används? Ögat ser, i många fall, färger först och det kan vara bra för dig som privatperson att veta om några av de vanligaste kulörerna som används vid en rörmärkning och betydelsen av dessa. Detta enligt följande:

 • Brandfarlig gas - Orange.
 • Luft eller vakuum - Ljusblå
 • Vattenånga - Grå
 • Övriga gaser - Ljusbrun
 • Brandfarlig Vätska - Brun
 • Frätande Vätskor - Violett
 • Kallvatten - grön

Läs mer om rörmärkning på https://www.knutwall.eu/

Har jag rätt till en advokat?

6 feb 2020

När har man egentligen rätt till advokat, hur mycket kostar det och vem är det som betalar för denna expertis? Vi kan säga att du bor i Göteborg och är misstänkt för brott. Har du rätt till en advokat? Ja, det har du. Att som misstänkt - eller åtalad - för ett brott ha en offentlig försvarare som sköter försvaret är en demokratiskt grundsten och en viktig del i ett rättssäkert samhälle.

Vi ska dock även tillägga följande: man har rätt till en advokat - men man kan själv få bekosta försvaret. Skulle du som boende i Göteborg vara misstänkt för ett relativt lindrigt typ av brott så kan du söka efter en offentlig försvarare - men det är inte säkert att din ansökan beviljas. Man utgår från tre stycken punkter och dessa är de som avgör kring huruvida du får sin ansökan om offentlig försvarare beviljad eller inte.

Den första punkten handlar om fallet i fråga bedöms som komplicerat. Den andra punkten handlar om det finns oklarheter gällande påföljdsvalet - själva straffet - och hur detta skulle kunna se ut. Punkt nummer tre bedöms utifrån dina personliga förhållanden och där exempelvis din ekonomi tas med i beräkningen.

En advokat kan alltså komma att bekostas av staten. Skulle brottet du misstänks för i Göteborg vara av den karaktären att den, enligt straffskalan, kan leda till ett fängelsestraff så kan du söka en offentlig försvarare vars arvode täcks av medel ur statskassan. Detta sker emellertid med en liten brasklapp: blir du dömd för brottet i fråga så kan du också blir tvungen att betala tillbaka en del av beloppet till staten.

Får man själv välja advokat i Göteborg?

Får man då välja en advokat själv eller blir man tvungen att välja den som rekommenderas av rätten? Man har rätt att välja advokat och offentlig försvarare. Det är också något som egentligen är ganska logiskt: i ett rättssäkert samhälle som bygger på att alla äger en rätt att försvara sig så måste man också känna att den advokat som står vid ens sida är en person som man verkligen litar på. Rent krasst så kan detta alltså innebära att du står åtalad för ett brott i Göteborg och ska upp i rätten där - men att du väljer en advokat som bor i Stockholm. Det kan du inte nekas.

Man kan vända och vrida på den här frågan och man kan definitivt se saken ur ett mer fiskalt perspektiv där skattemedel slösas på utlägg för en advokat som bor på en annan ort. Man ska dock vara medveten om att kostnaden för en advokat i samband med en rättegång inte alls är särskilt stor i förhållande till alla andra kostnader som tillkommer.

Och: vad skulle de sända för signaler om vi inte hade denna möjlighet? Om du inte fritt kunde välja en advokat från hela landet utan blev tvungen att sondera terrängen i Göteborg och endast förhålla dig till de verksamma offentliga försvarare där? Det skulle gå emot allt vad ett rättssamhälle står för. Vi ska emellertid även tillägga en sak: att du väljer en viss advokat i Göteborg är inte synonymt med att du får denne som din offentlige försvarare. Det är en fråga för advokaten. Han väljer själv vilka fall han åtar sig och det kan således innebära att du - som en följd av exempelvis tidspress - får din ansökan avslagen och får välja en annan person som sköter ditt försvar.

Viktigast är att du är medveten om att du de facto har ett val att göra. Skulle du någon gång hamna i trångmål så ska du definitivt undersöka vilka advokater som finns och vilka som kan sköta ditt försvar.

När kan man ha behov av en arbetsrättsjurist?

31 jan 2020

När kan man behöva en arbetsrättsjurist? Har du problem med arbetsgivaren och behöver hjälp? En arbetsrättsjurist kan hjälpa till att lösa problemet.

Det kan finnas många olika skäl till att man behöver en arbetsrättsjurist. Det kan vara arbetstagare eller arbetsgivare som behöver hjälp att reda ut konflikter mellan varandra. Det kan även vara förhandlingar kring avtal och löner, både för att förhandla stora kollektivavtal men även direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstagare kan i regel få hjälp via sitt fackförbund som har egna arbetsrättsjurister men om man inte är med i facket kan man behöva anlita sin egen arbetsrättsjurist. En arbetsrättsjurist kan ses som en vän för både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsrättsjurister arbetar vanligen på en advokatbyrå men det finns även jurister som arbetar själva. Det går inte att säga att någon av dem är bättre än de andra utan det har med kompetens och erfarenhet att göra.

Vad är speciellt med en arbetsrättsjurist?

Precis som det låter så är en arbetsrättsjurist en jurist som specialiserat sig på lagar och de regler som hör ihop med relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är vanligt att företaget och organisationer samarbetar med arbetsrättsjurister då det kan bli dyrt att gå emot arbetsrätten. I Sverige är arbetsrätten stark och det finns många lagar och regler att ta hänsyn till. Ett felaktigt utformat anställningskontrakt kan stå en arbetsgivare dyrt, i en konflikt med en arbetstagare är det också viktigt att navigera rätt i juridiken. Det går inte att säga upp arbetstagare hur som helst utan det måste finnas laglig grund. Likaså är det viktigt för en arbetstagare att ta tillvara på sina rättigheter.

Vad händer om man inte kan enas?

Det som händer om en arbetstagare och en arbetsgivare inte kan enas är att ärendet kan dras till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens uppgift är att avgöra vem av parterna som har rätt och då ska man ha en arbetsrättsjurist vid sin sida. Arbetsdomstolens dom kan nämligen inte överklagas utan är slutgiltig. Arbetsdomstolen tar inte heller upp alla mål eller tvister utan det måste finnas vissa kriterier. För att ett mål ska tas upp i Arbetsdomstolen måste det finnas ett kollektivavtal som omfattar både arbetsgivaren och arbetstagaren. Utöver det måste frågan som väcks omfatta frågor som finns i kollektivavtalet. Det är därmed inte säkert att ett ärende ska till Arbetsdomstolen även om det handlar om arbetsrätt. Uppfylls inte dessa kriterier så ska ärendet istället gå till Tingsrätten.

Vad händer när barn är brottsoffer?

10 jan 2020

Som tur är det sällan som barn blir brottsoffer. I alla fall när det kommer till att bli föremål för en rättsprocess. Däremot finns det bevis för att barn visst blir brottsoffer men som aldrig blir föremål för en rättsprövning. Mörkertalet är mycket stort. Och det gäller i alla de fall då barnen blir utsatta av sina egna föräldrar, syskon eller någon släkting eller någon som står nära barnet. Det man i alla fall kan säga i fall när barn är brottsoffer, det är att rättsväsendet inte är byggt för att barn är brottsoffer.

Många föreningar som förespråkar mer skydd för barn som blir brottsoffer anser att det borde finnas vissa domstolar som är inrättade efter hur barn fungerar, de anser att det borde finnas särskilda barndomstolar. Det skulle innebära till exempel att domarna som skulle döma i dessa barndomstolar, skulle utbildas både i hur man talar med barn och hur barn fungerar, och att polis och socialtjänst skulle arbeta efter vissa givna rutiner som tar särskild hänsyn till hur barn beter sig och hur barn fungerar.

Så ser verkligheten ut

Så ser det inte ut i Sverige idag. Tyvärr måste man konstatera att rättsväsendet inte alls är till för barn och ger små möjligheter att skydda barn, om de utsätts för sina egna föräldrar. Barn som däremot blir utsatta av någon som inte hör till familjen får lättare skydd då det är föräldrarna som agerar påtryckare för att rättsväsendet ska ställa den skyldige till svars. Däremot gäller inte det samma när barn blir utsatta av sina egna föräldrar.

Föräldrar kan stoppa utredningar

Föräldrarna kan nämligen motsätta sig socialtjänstens utredning, de kan motsätta sig barnpsykologers rätt att prata med barn. En förälder som har vårdnaden om sitt barn kan sätta stopp för många utredningar. Av den anledningen ska barnet få ett målsägandebiträde som agerar som påtryckare för att barnet ska utredas och att den skyldiga ska prövas i en domstol. I sådana fall och om polis och åklagare anser att fallet ska utredas, går åklagaren in och blir en tillfällig vårdnadshavare för barnet för att komma runt en förälders motstånd mot att utreda barnet. Barnet får också ett målsägarbiträde som ska agera för att barnet ska utredas och den skyldige prövas i domstol.

Socialtjänsten enda som ska skydda barn

När det kommer till skydd av barn som kan vara brottsoffer, så finns det inget annat skydd för ett barn, än socialtjänsten som enligt lag ska skydda ett barn som är offer för de egna föräldrarna. Det innebär att föräldrarna då fråntas rätten att vårda barnet och det kan då hamna på barnhem, eller hos fosterföräldrar. Detta är mycket svåra saker för ett barn att uppleva, men är barnet utsatt för brott, måste samhället ingripa och skydda det mot fortsatt brottsllighet. Här kan du läsa mer om målsägarbiträde som agerar för skydd av barn som är brottsoffer. Det är denna advokat i Uppsala.

Vad är försäkringsrätt?

3 jan 2020

Undrar du vad försäkringsrätt är för något? Det är många som aldrig har hört talas om att det finns något som heter försäkringsrätt. Men har man väl stött på begreppet kanske man vill veta vad det handlar om. Enkelt förklarat handlar det om all den slags juridik som ingår i alla olika slags försäkringar som vi kan ingå.

Att teckna försäkringar för de flesta aspekter i våra vardagsliv är ju nödvändigt. I sin bostad bör man ha en hemförsäkring. För bilen, barnen, husdjuren och har man båt, motorcykel och liknande bör man även ha en försäkring för den. Men det är lätt att bara betala, men få sätter sig in i de villkor som gäller för försäkringen. Skulle det sedan hända något med utbetalningen av den, så är det inte säkert att allting flyter på som man önskar.

Därför behövs försäkringsrättsjurister

Vem har inte hört talas om svåra fall när man inte har fått ut de som man tycker man rättmätigt har rätt till? Många kan bli snopna över hur svårt det kan vara att få ut ersättning för det som man har försäkrat. Om man drabbas, kan det kännas vanmäktigt; varför ska inte jag få ut det som jag har rätt till? Det är viktigt att i ett sådant fall ta kontakt med en jurist som är duktig på försäkringsrätt. En sådan kan nämligen sätta press på den som bör betala ut ersättning för skadan som har skett. Eller så kan en jurist hjälpa en att förstå vilka villkor som försäkringen har. Är texten svår att förstå? Är villkoren omöjliga att uppfylla? Eller sätter sig tjänstemannen som ska bedöma din rätt till ersättning på tvären och vägrar betala ut ersättning?

Rådfråga jurist är alltid rätt

Att i ett liknande läge rådfråga en jurist är alltid bra. Antingen kan juristen hjälpa dig att förstå texten som anges om villkoren för ersättning på den försäkring som du har tagit, eller så kan juristen få företaget som egentligen ska betala ut ersättningen att göra det som företaget är skyldigt att göra. Skulle inget annat hjälpa, kan juristen väcka frågan i domstol och i så fall stämma försäkringsbolaget som egentligen ska betala ut ersättning. En jurist kan på ett helt annat sätt bedöma möjligheterna till att få rätt i domstolen än vad en lekman kan göra. Det bästa som man själv kan göra är för det första att få tag i en duktig jurist. Valet av jurist kan innebära framgång, eller nederlag för dig som vill få ut ersättning för skada, förlust eller liknande.

Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

6 nov 2019

Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist, är det något som täcks av rättsskyddet eller måste man betala kostnaden för juridiskt stöd ur egen ficka? Vi går igenom några av de alternativ som finns.

Alla skilsmässor slutar inte lyckligt. Tvärtom, man kan idag se att fler och fler skiljer sig och man kan även skönja en oroväckande trend kring konflikter i samband med dessa. Det är en sak då dessa konflikter gäller materiella ting eller det rent ekonomiska. Sådant når ofta en lösning och ju mer vatten som rinner under broarna - desto lugnare blir det också.

En konflikt som däremot sällan för någonting gott med sig gäller vårdnadstvisten. Antalet vårdnadstvister har även de ökat och det är oroväckande sett till att det är barnen som drabbas hårdast.

Givet anledning till varför man ansöker om ensam vårdnad - i vissa fall är det en absolut nödvändighet - så måste man sätta barnen i främsta rummet och som förälder försöka agera vuxet. Samarbetssamtal är ofta en bra väg att ta; lösningen som varje kommun i Sverige, enligt lag, är tvungna att erbjuda vid en vårdnadstvist har en påfallande grad av lyckade lösningar och det är något som rekommenderas. Man ska nämligen även veta att en vårdnadstvist kostar pengar.

Man pratar i mobiltelefon med bekymrad min

Hur betalas en vårdnadstvist?

Grundregeln inom familjerätt och tvister som tas upp där är att varje part betalar sina egna kostnader. Det innefattar kostnaden för juridiskt ombud, för vittnen och för eventuell och särskild expertis.

Om man inte betalar ur egen ficka så finns en möjlighet att använda rättsskyddet. Det finns inkluderat i hemförsäkringen, men just då det kommer till en vårdnadstvist så kan det blir speciellt - detta sett till att försäkringen kan ha varit delad mellan er. Här finns ofta en klausul som säger att du måste haft en hemförsäkring i minst ett år - obrutet - för att rättsskyddet ska gälla.

Dessutom så täcker inte rättsskyddet hela kostnaden. Dels finns ett maxtak och dels så handlar det ofta om att du som försäkringstagare måste betala ungefär 20% från egen plånbok. Alla försäkringsbolag har olika villkor. Ett råd är att du ser över vad som gäller för just din hemförsäkring och ditt rättsskydd.

Kan jag ha rätt till rättshjälp?

Om du saknar pengar och saknar rättsskyddet så kan en tredje möjlighet finnas för att finansiera din vårdnadstvist. Detta i form av rättshjälpen. Den ansöker du om genom att först konsultera och få rådgivning av en jurist som därefter - om det finns fog för det - skickar en ansökan till Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälp kan endast ges till personer vars ekonomiska underlag - inkomst, skulder, försörjningsbörda, förmögenhet - ligger under 260.000 kronor/år. Utöver detta så ska det även finnas en rimlighet i att staten bekostar vårdnadstvisten.

Lös tvisten innan rättegång

Som sagt, den bästa lösningen ligger ofta i att samtala. Barn har rätt till båda sina föräldrar och från statens sida så ser man gemensam vårdnad som den bästa lösningen. En vårdnadstvist kostar pengar och den har ofta en osäker utgång som inte alls ligger i linje med vad kanske själv anser vara rätt och riktigt.

Finns det inte verkliga och allvarliga skäl till varför du ska ha ensam vårdnad så är rådet att du arbetar fram en lösning via de samarbetssamtal som kommunen där du bor erbjuder.

För- och nackdelar med att jobba som brottmålsadvokat

27 sep 2019

Funderar du på att bli brottmålsadvokat? Det är en ganska lång (och tuff) väg dit, men väl inom yrket finns det en rad fördelar. Det betalar bra, är ett ansett yrke och bjuder på en omväxlande arbetsmiljö. Men så finns det också nackdelar. Här ger vi ett par exempel på för- och nackdelar med att arbeta som brottmålsadvokat.

Fördelar

 • Prestige. Det är ingen hemlighet att yrket är ansett. Under lång tid har jurister, och kanske brottmålsadvokater i synnerhet, ansetts vara ett häftigt jobb. Bilden stärks ytterligare av hur advokater ofta framställs i TV-serier och filmer. Med det sagt, så är jobbet kanske inte riktigt så i verkligheten.
 • Omväxlande arbetsmiljö. Arbetet blir sällan monotont. Varje fall är unikt och kräver gedigen research, analysering och utvärdering. I speciella fall sätts advokatens kompetens på prov.
 • Betalar bra. Arbetet som advokat innebär allt som oftast bra pengar, vilket de flesta känner till. Den höga lönen fungerar även som ett incitament, givetvis, och är delvis en anledning till att så många söker sig till yrket – trots den långa och tuffa utbildningen.
 • Intellektuellt stimulerande. Juridiken är i ständig förändring. Att hålla sig a jour med relevanta förändringar är något som är intellektuellt utmanande. Att vara brottmålsadvokat innebär att man utvecklas under hela sin karriär.
 • Du känner till dina rättigheter. En fördel med att jobba inom juridiken är att man har god koll på sina rättigheter. Det kommer alltså vara enklare att avgöra för dig om dessa rättigheter inskränks.
 • Du kan jobba nästan var du vill i landet. Det finns en efterfrågan på högutbildade och erfarna jurister. Kommer du från Göteborg kan du till exempel välja att jobba i Malmö eller Stockholm, eller stanna kvar i Göteborg och hitta en anställning där.

Nackdelar

 • Mycket jobb. Deadlines, fakturering, krav från kunder, beslutspress, långa arbetsdagar. Det är helt enkelt mycket arbete att vara jurist i allmänhet. Samtidigt som det är hårt arbete, är det ett yrke som kräver hög skärpa i de beslut som tas.
 • Många arbetstimmar. Hör visserligen ihop med nummer ett, men just de många arbetstimmarna är specifikt något som får många att välja bort yrket. Redan under studietiden vittnas det om en betygshets och hård konkurrens mellan eleverna, som leder till långa studietimmar. Strax därefter, särskilt i början av karriären, förväntas det ofta att man arbetar hårt ganska långt in på dagarna.
 • Studielån. Som andra yrken som kräver lång studietid är det mer regel än undantag att man hamnar med en hög studieskulder efter utbildningen. Förvisso finns det goda möjligheter att tjäna bra senare i yrkeslivet. Det finns också möjligheter att enbart leva på de bidrag som ges från CSN – men det är inte möjlighet för alla. Om man inte bor i Göteborg, Stockholm eller i en annan stad där det finns en juristlinje, kan mycket pengar behöva gå till boende.
 • Dessutom kan det vara extra tufft att kombinera just juristlinjen med att jobba vid sidan av – om det behöver jobbas tillräckligt mycket för att kunna försörja sig under pluggandet, alltså.

 

Här kan du läsa mer om brottmålsadvokat: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

Vårdnad och umgänge i Göteborg

10 aug 2019

Om ni skiljer er/separerar och har barn är första steget att komma överens om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Kommer ni inte överens kan ni vända er till Familjerättsbyrån som kan hjälpa till att hitta en lösning så att tvisten inte behöver gå till domstol. På Göteborgs stads hemsida finns generellt information om vad som gäller kring vårdnad, boende och umgänge inom Göteborg.

Om man är överens

Är föräldrarna överens om var barnen ska bo ska ett avtal skrivas så att bägge parter har bevis på vad man kommit överens om. Sedan ska Familjerättsbyrån i Göteborg få detta avtal. Det vanligaste är att man skriver avtalet direkt där.

Om man inte är överens

Är man inte överens om vårdnad är första steget ett samarbetssamtal med Familjerättsbyrån. För att man ska hålla detta krävs att bägge parter vill genomföra det. I så fall leds samtalet av en eller två socialarbetare från socialtjänsten i Göteborg.

Avgöra i Tingsrätten

En annan väg är att vända sig till Tingsrätten men att dra en tvist dit är betydligt jobbigare än att hitta en lösning via ett samarbetsavtal. I det fall man går till Tingsrätten kommer Familjerättsbyrån ändå bli inkopplad. Detta för att göra en utredning som ligger till grund för Tingsrättens beslut i frågan om vem som ska ha vårdnaden.

De kommer då att prata med föräldrarna, barnet och människor som finns i familjens närhet. Detta för att bilda sig en uppfattning om ena föräldern ska få enskild vårdnad eller om gemensam vårdnad kommer att gälla. Om en förälder motsätter sig gemensam vårdnad kan däremot inte detta ske.

Utredningen bedömer bland annat föräldrarnas kompetens gällande att ”se barnets behov” efter att skilsmässan gått igenom. Målet är även att kontakt ska finnas med bägge föräldrarna även barnet bara bor hos ena. Det kan alltså ske via besök eller annan kommunikation. Även här ser de alltså till föräldrarnas möjlighet att uppfylla barnens behov.

Efter utredningen presenterar socialtjänsten vad de tror är bäst för barnet. Detta exempelvis om pappan eller mamman ska ha enskild vårdnad eller om de bör ha gemensam vårdnad. Däremot kan inte Göteborgs Tingsrätt enbart gå på uttalandet från socialtjänsten då de även måste förhålla sig till vissa lagar. Vid de flesta fall följer man däremot socialtjänstens rekommendationer.

Vid frågor kan socialtjänsten kontaktas. Mer information kan även hittas på Göteborgs Tingsrätts hemsida.

På denna sida kan du läsa mer om familjerätt: https://familjerättgöteborg.se

Köpa fastighet i Göteborg – Tre tips på vägen

7 aug 2019

Söker ni en bostad att flytta till i Göteborg – eller vill du investera i en hyresfastighet? Här är tre tips på vägen som kan underlätta för affären.

Se löpande prisutveckling – Mäklarstatistik talar sitt klara språk

På maklarstatistik.se finns en sammanfattning över sålda fastigheter och dess pris per kvadratmeter. Statistiken kan ställas in på att visa 12, 24, 36 eller 48 månader och visar då ett snittpris för fastigheterna. För att få ett längre perspektiv över utvecklingen i Göteborg kan årshistoriken väljas. Det är då man tydligare kan se den kraftiga prisökning som framförallt började 2011/2012 men som sedan 2017 fick en brytning nedåt.

Genom att se på statistik på både kort och lång sikt går det att se trender gällande prisutveckling. Det är även möjligt att se utveckling utifrån olika stadsdelar i Göteborg. Exempelvis var priset per kvadratmeter för Norra Hisingen ca 30 000 kr medan det för central Göteborg var knappt det dubbla när sifforna sammanställdes i mitten av 2019.

Fastighet i Göteborg

Behöver du mark att hyra – Kontakta kommunen

Av den markyta som Göteborgs kommun består av äger Göteborg Stad lite mer än häften. Det är mark som antingen är redan är bebyggd eller som i detaljplaneringen ämnar vara till bostäder, service, kommersiella fastigheter m.m.

Ett företag som vill etablera sig i Göteborg kan därmed kontakta kommunen för att arrendera mark. Det är då fastighetskontoren som ska kontaktas. Detta oavsett om man önskar mark för bygga en fastighet eller om det handlar om mark till parkering eller annan öppen yta. I det fall som Göteborg Stad säljer mark hittas detta på stadens hemsida.

Blev det ändå problem – Be om hjälp hos fastighetsjurist

Även om man har använder besiktningsman och frågar säljaren om eventuella dolda fel så kan det visa sig att fastigheten har fel som man inte insett vid köpet. Hur ska man då gå vidare? Bara svälja misstaget och stå för kostnaden själv eller försöka få ersättning från säljaren?

Det är sådana frågor som en fastighetsjurist kan svara på. I ett första steg bokas ett möte där man presenterar vad som skett var på juristen avgör om ärendet är värt att driva vidare.

Den vanligaste orsaken till att en fastighetsjurist i Göteborg anlitas är just så kallade dolda fel. Det är generellt säljarens ansvar vid dessa tillfällen men det inte helt lätt att driva ett sådant ärende själv. Genom att se på vad det skulle kosta att renovera och vad det kostar att anlita en fastighetsjurist kan man avgöra om det är värt att välja att ta hjälpen eller inte.

Hur sköter ni era hissar?

2 jul 2019

Hissen är inget nytt påfund. Tvärtom, det är en uppfinning som använts sedan medeltiden. Då för att underlätta vid byggnationer och där man genom hissar på ett enklare sätt kunde vinscha material från en lägre till en högre höjd. Idag är hissar en absolut nödvändighet i många fastigheter, offentliga lokaler och på olika arbetsplatser. I och med att vi bygger allt högre fastigheter så fyller hissar en extremt stor funktion och utan dessa så skulle vi heller inte kunna bo så högt som vi gör.

Hissarna har blivit snabbare, mer sofistikerade och har en betydligt högre kapacitet. De har dessutom blivit mycket säkrare - något som krävs då de används mer och då olyckor de facto sker. Uppskattningsvis finns det i Sverige ungefär 160.000 hissar och många av dessa finns i Stockholm.

En modern hiss fyller ett vardagligt behov som vi inte klarar oss utan - en hiss som är till åren och som inte sköts på ett korrekt sätt kan vara en ren dödsfälla. För; då en olycka väl inträffar så brukar följderna bli katastrofala. Av förklarliga skäl: Du är instängd i ett litet utrymme och du brakar rakt ner från en hög höjd: det finns ingen återvändo.

Skötseln av hissar är därför extremt viktig och där har fastighetsägaren det stora ansvaret. Skulle en olycka ske och där det visar sig att underhåll och service varit bristfälligt från fastighetsägarens sida så är det också denne som får ta konsekvenserna rent juridiskt.

Besiktning, service och underhåll av hissar

Innan en hiss får sättas i bruk så måste en besiktnings utföras av en - av Svedac - ackrediterad besiktningsman. Den första besiktningen omfattar både installation och funktion. Det handlar om en noggrann och kritiskt granskning som alltså sker i syfte att vanliga människor - du och jag - ska kunna använda en hiss utan någon fara.

Besiktningar sker därefter med bestämda tidsintervaller. Det brukar vara revisionsbesiktning av en hiss en gång per år. Till detta så tillkommer även service och underhåll som måste adderas till den sammanlagda skötseln av en hiss. Allt detta gör att risken för olyckor och skador minimeras.

Vissa hissar behöver även uppgraderas. En hiss byggd före 1998 matchar inte dagens högre krav och en sådan måste således uppdateras rent säkerhetsmässigt. Detsamma gäller även för vissa hissars om används i arbetet och där exempelvis nödtelefoner och talande våningsplan måste finnas.

Planera för ett byte i er BRF

Om ni har en hiss som är över 25 år så bör ni se över vilka alternativ som finns och gärna påbörja en budgetering för att byta ut denna. Livslängden börjar närma sig en kritisk punkt och detsamma gäller säkerheten.

Det finns ett stort värde i att uppdatera till en mer modern hiss i en fastighet - både sett till den egna komforten, men kanske framförallt sett till att minimera risken för en allvarlig olycka. I samband med ett hissbyte så kan ni även skriva ett förmånligt avtal med installatören där service och underhåll sker löpande och regelbundet. En bra kostnad att ta som BRF eller fastighetsägare.

← Äldre inlägg