Skattejurist lön

När man tittar på månadslönen för en skattejurist ser man att spridningen mellan de verksamma inom yrket kan vara rätt stor. En jurist som valt att inrikta sig på just skattefrågorna tjänar runt 47 100 kronor i månaden, det uppger sajten statsskuld.se som bland annat arbetar med lönestatistik och jämför löner inom olika yrken. Här kan man se siffror nedbrutna för olika sektorer - statlig, kommunal och privat för att jämför dem emellan. Som regel kan man säga att skattejurister som arbetar inom den privata sektorn har möjlighet att tjäna betydligt mer i månadslön än de kollegor inom samma yrke som valt att arbeta inom till exempel en kommun. Så ser det också generellt ut för alla olika inriktningar inom juristyrket.

En annan sajt som också arbetar med lönestatistik uppger en betydligt lägre lönesiffra för skattejurister - 33 300 kronor i månaden. Den här siffran kommer från hemsidan lönestatistik.se och visar exempel på en medianlön. De här uppgifterna baseras på referenser från användarna av sajten men granskas innan de publiceras på sidan.

Fackförbundet Jusek har gjort en lönestatistik för hela yrkesgruppen jurister och här kan man se att bland jurister som är anställda inom den privata sektorn (och inte har en chefsbefattning) så är medellönen 45 758 kronor i månaden. Statistiken visar stora skillnader beroende på ålder och år inom yrket. Bland de statligt anställda juristerna (utan chefsbefattning) är medellönen betydligt lägre, den ligger på drygt 36 000 kronor och inom kommunerna är motsvarande medellön ytterligare lägre. Kommunalt anställda jurister har runt tusenlappen mindre i sitt lönekuvert varje månad.

jurist med klient

Vad gör en skattejurist?

Den som arbetar som skattejurist måste löpande hålla koll på vad lagen säger om våra skatter, något som ofta ändras och justeras.

Skatter berör oss alla, både företag, organisationer och privatpersoner. Så de uppdragsgivare som anlitat en skattejurist ska kunna lita på att juristen håller koll på vilka lagförändringar som är på gång och hur de kommer att påverka verksamheten i till exempel ett företag.

Skattejuristen har också ofta ansvar för att hålla koll på lagar och regler utifrån ett kundperspektiv, alltså hjälpa kunderna till ett företag så att de får veta hur förändringar inom skatteområdet kommer att påverka dem. Till exempel ett företag som arbetar för att hjälpa andra företag i skattefrågor - de kunderna betalar alltså för att få rådgivning av skattejuristen.

Den som arbetar som skattejurist måste naturligtvis ha goda kunskaper om vad lagen säger och vara duktig på siffror och ekonomi. Men i dagens läge är kundkontakten ofta en stor del av en skattejurist arbetsuppgifter, det betyder att det också är viktigt att vara socialt inriktad i arbetet. Kundkontakten är viktig eftersom skattejurister rätt ofta får en konsultroll inom sitt företag.

Det kan gälla både externa kunder men konsultrollen kan också gälla internt inom det egna företaget - skattejuristen ska då kunna hjälpa och utbilda andra inom personalen så att kunskapsnivån när det gäller frågorna och skatt är tillräckligt hög på arbetsplatsen. Skattejuristens roll är alltså långt ifrån bara lagtext och siffror på ett papper som man kanske först tror. Inom det här yrket gäller det att var öppen och flexibel för både andra människor och nya utmaningar eftersom regelverket inom skatteområdet ständigt ändras.