Affärsjurist lön

Att arbeta som affärsjurist/bolagsjurist kan innebära olika arbetsuppgifter och stora löneskillnader. Dels beroende på ålder, erfarenhet men också beroende på vem som är din uppdragsgivare. Den som är affärsjurist eller bolagsjurist arbetar för att hjälpa företag i rättsliga frågor. Det kan handla om allt från att gå igenom avtal, offentliga upphandlingar till att lösa tvister och naturligtvis undvika konflikter som lätt blir kostsamma för ett företag.

Bolagsjurist lön

Det kan skilja så mycket som 100 000 kronor mellan två affärsjuristers månadslön. För några år sen räknade organisationen Bolagsjuristerna och rekryteringsföretaget HR Commitment ut hur lönestatestiken för jurister som arbetar för bolag i Sverige ser ut. Siffrorna är från 2013 och visar att lönen för en bolagsjurist kan ligga på 30 000 kronor ända upp till 130 000 kronor i månaden.

Genomsnittslönen för bolagsjurister låg då på lite mer än 70 000 kronor per månad. Då ingår också bonus, utan bonus var den genomsnittliga lönen 65 000 kronor istället.

Den statistik man då tog fram visade på en rejäl spridning beronde på ålder. De yngsta bolagsjuristerna, de mellan 21 och 25 år gammal tjänade ungefär lite drygt 40 000 kronor i månaden. Motsvarande siffra för de äldre bolagsjuristerna, de mellan  56 och 60 år, var drygt 95 000 kronor per månad. Medan bolagsjurister som gått i pension, eller är  över 60 år tjänade knappa 90 000 kronor som månadslön.

Erfarenhet spelar förstås roll. De bolagsjurister som har ett par års erfarenhet hade drygt 30 000 kronor i månadslön medan de mer erfarna juristerna som arbetat i mer än 20 år för bolag hade löner som gick över 90 000 kronor.

Geografin spelar också in. Affärsjurister eller bolagsjurister i storstadsområdet Stockholm tjänade bättre än sina kollegor i övriga landet. Statistiken visade att det var störst skillnad när man slog ihop erfarenhet med geografi. En äldre jurist i Stockholm kunde tjäna 130 000 kronor på en månad. Det ska då jämföras med bolagsjurister i andra delar av landet som snarare låg på en månadslön på cirka 90 000 kronor.

Den som skaffat sig titeln chefsjurst hade en månadslön på 115 000 kronor i månaden. Den siffran visar genomsnittslönen över hela landet. Här var bonus inräknad i statistiken, utan bonus låg chefsjuristerna på cirka 100 000 kronor i månadslön år 2013.

mynt på hög

Bankjurist lön

En bankjurist tjänar ungefär 55 000 kronor i månadslön. Ungefär var tionde utbildad jurist i Sverige har valt att arbeta inom bank, på ett försäkringsbolag eller inom fastighetsförvaltning.

En bankjurist arbetsuppgifter varierar förstås beroende på vilken bank hon eller han arbetar på, men till arbetsuppgifterna hör att ge juridiskt stöd till personalen, följer ändringar i lagar och regler som kan påverkar arbetsgivaren, alltså bankens verksamhet.

En bankjurist kan också sköta bankens kontakter med myndigheter och olika organisationer och arbeta mer utåtriktat med rådgivning  till bankenskunder. En bankjurist kan till exempel ge tips och råd om skatter, värdepapper och hur en kund ska placera sin pengar.

Vad är affärsjuridik?

Att arbeta som jurist på ett företag eller bolag kallas ofta för affärsjurist, bolagsjurist eller just företagsjurist. Deras uppgift är i regel att föra företagets talan i juridiska frågor. De arbetar ofta med avtal och upphandlingar i förebyggande syfte. De ser till att det aktuella företaget inte gör några stora misstag som kan stå bolaget dyrt om det blir en rättslig process av frågan. Affärsjuristen ska helt enkelt se till att företaget som hon eller han är anställd av följer lagen.

En affärsjurist, eller bolagsjurist ingår ofta i ledningsgruppen på ett företag och företräder bolaget vid eventuella tvister och konflikter. Det kan till exempel handla om skadestånd, om försenade leveranser som får konsekvenser eller i frågan om att skydda ett varumärke. Affärsjuristen har ansvar för att utforma och ansöka om patent och skydda varumärken.

Bolagsjurister ska bevaka förändringar i lagar och regler så att det företag man arbetar för hänger med i utvecklingen och kan hålla sig inom lagarnas ramar i takt med att de förändras.

Att ha bra kunskaper om ekonomi är naturligtvis viktigt. En bolagsjurist ska hjälpa ledningen vid ett företag att kunna göra kloka val när det gäller beskattning och se vad som är skattekniskt tillåtet att göra.

Många företagsjurister har också ansvar för att utbilda och löpande vidareutbilda annan personal inom det företag där man arbetar så att kunskapen kan hållas på en tillräckligt hög nivå.