Juridisk hjälp med konkursansökan och rekonstruktion

Det är inte alls ovanligt att företag måste lämna in en konkursansökan för att de inte kan betala sina skulder. I vissa fall kan man skaka liv i företaget igen genom att göra en rekonstruktion.

Det är inte alls ovanligt att företag av olika anledningar inte kan betala sina skulder och därför måste ansöka om att gå i konkurs. När ett företag går i konkurs innebär det att man tar tillvara på alla tillgångar som finns för att betala av skulderna. I vissa fall kan det innebära att man säljer fastigheter, inventarier och maskiner för att kunna betala. Det händer att man som företagare måste lämna in en konkursansökan mot en kund som inte har betalat sina skulder till företaget. I sådana fall ska man alltid ta hjälp av en kunnig jurist.

Konkursansökan ska lämnas in till tingsrätten

Det händer att företag får dålig ekonomi på grund av att någon annan, som exempelvis en delägare, agerar oansvarigt. Råkar man ut för detta eller andra liknande händelser ska man ta hjälp av en jurist eller advokat som är specialiserad på företagsekonomi, konkurser och rekonstruktioner. Med lite tur och massor av skicklighet från juristen kan man många gånger reda ut problemen genom att rekonstruera företaget och ge det en nystart. Men även då man väljer att ansöka om konkurs kan det vara bra med juridisk hjälp då det är många lagar och regler att förhålla sig till. Själva konkursansökan ska lämnas in till tingsrätten i den kommun man är skriven. Läs mer om konkursansökan på denna hemsida: konkursansökan.se

12 Mar 2022