Vilka lagar/regler gäller vid andrahandsuthyrning?

Att hyra ut i andra hand kan vara en god idé för dig som exempelvis planerar att resa utomlands under en längre tid eller om du exempelvis ska studera på annan ort. Det kan även handla om att du som villaägare vill hyra ut en del av din villa och genom detta få in lite extra pengar. Oavsett anledning till varför man planerar att hyra ut i andrahand så finns det saker att tänka på - och givetvis även lagar och regler att följa. 

Vi tänkte i den här texten titta lite närmare på vad som gäller och rada upp några viktiga punkter att ha i åtanke. Innan dess dock så är det viktigt att veta är att det finns skillnader mellan att hyra ut exempelvis en villa, en bostadsrätt och en hyresrätt. Den senare innebär att man måste kunna visa upp beaktansvärda skäl för att erhålla ett godkännande från styrelsen - eller fastighetsägaren - för att få hyra ut. Ska du hyra ut din bostadsrätt så räcker det idag med att ange vissa skäl för att få ett godkännande av styrelsen i din BRF. Detta medan du som villaägare har en avsevärt mycket större frihet gällande din andrahandsuthyrning och där du egentligen kan göra som du vill - utom vad gäller hyran - men där du givetvis bör tänka på vissa saker gällande exempelvis försäkringsfrågor och kring hur kontraktet ska utformas. 

Regler att förhålla dig till 

Med det sagt, här nedan följer några viktiga punkter vad gäller att hyra ut lägenhet i andra hand och där vi primärt fokuserar på bostadsrätten som boendeform. 

  • Godkännande. För att få hyra ut i andrahand så måste du ha ett godkännande från din BRF. Idag är detta lite enklare än tidigare, men varje förening är olik den andra - vissa är hårdare än andra. Oavsett vilket så krävs detta godkännande innan du kan börja hyra ut. I vissa fall vill man även kolla upp hyresgästen och säkerställa att denne är skötsam. Kom ihåg, baserat på det senare, att allt hyresgästen gör kan spilla över på dig som värd: spelas hög musik, pågår många fester eller annat som stör grannarna så kan du hållas ansvarig. 
  • Hyran. Den hyra du begär ska vara skälig och täcka dina kostnader för drift- och underhåll. Rådet är att du tar hjälp med att räkna ut hur mycket du kan begära ut i hyra. Det finns även mallar på nätet som du kan använda dig av för att få en uppskattning av hur en rimlig hyra ser ut.
  • Försäkringar. Du ska fortfarande ha en hemförsäkring för din bostad och för de möbler som du eventuellt lämnar kvar - och din hyresgäst ska även hen ha en sådan. Kolla med respektive försäkringsbolag om vad som gäller och vilka eventuella tillägg - ansvarsförsäkring för hyresgästen, exempelvis - som ska gälla. Du som hyresvärd bör även ta bort de saker och föremål du är extra rädd om. Det finns ingen anledning att lämna kvar dessa, eller hur? 
  • Hyreskontrakt. Det finns juridisk hjälp att ta gällande utformningen av ett hyreskontrakt. Rådet är att du tar den hjälpen. Det ligger i både ditt och din hyresgästs intresse. 
16 Oct 2022