Skriv ett aktieägaravtal och staka ut framtiden

Har ni som grundare och delägare skapat ett aktieägaravtal? Om inte så kan det verkligen vara läge att överväga detta. Ett aktieägaravtal är förvisso ytterst frivilligt att skapa och signera, men det finns ett stort värde i att göra så. Varför? Av den enkla anledningen att man genom ett aktieägaravtal kan stipulera om vad som gäller - i olika situationer - i framtiden. Det gör att konflikter och tvister kan undvikas och det skapar ett bolag där alla drar åt samma håll.

Som bolag som måste man i enlighet med lagen lämna in en bolagsordning till Bolagsverket. Detta är en offentlig handling som kan begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Ett aktieägaravtal faller inte in under samma princip: det kan tvärtom förses med sekretess och enbart vara någon mellan de delägare och grundare till bolaget som finns.

Detta bör finnas i ett aktieägaravtal

Vad är det då som man normalt inkluderar i ett aktieägaravtal? Det kan handla om vad som händer med någon aktier om hen vill sluta, det kan handla om vem som har - inom olika områden - mandat att fatta beslut, det kan handla om framtida finansiering, om drag-a-long och tag-a-long, om huruvida aktier ska räknas som en privat egendom - exempelvis i samband med en skilsmässa - samt om vad som händer om någon avlider.

Det kan även handla om klausuler som berör konkurrensförbud och om klausuler som rör värdering av bolaget. Kort sagt: man kan inkludera väldigt många olika klausuler och punkter i ett aktieägaravtal och genom detta också säkerställa att bolaget följer den röda tråd som man vill uppnå - även om ett antal år.

Givetvis kan man även skriva in vad som gäller vid avtalsbrott, hur ett vite ska se ut samt om skadestånd och hur ett sådant ska hanteras. Detta gör att framtida konflikter till stor del kan undvikas - och om de ändå inträffar så finns det svart på vitt om hur de hanteras. Det är ett giltigt avtal som sluts mellan de intressenter i bolaget som finns och det är juridiskt bindande till dess att avtalstiden löper ut - och där det då, givetvis, är läge att skriva ett nytt aktieägaravtal.

Rådet är att ta juridisk hjälp, skapa ett aktieägaravtal baserat på era behov och få ett bolag där alla vet vad som gäller - oavsett om det är bra tider eller lite sämre sådana.

17 Nov 2022