Är du i behov av en brottmålsadvokat?

Det är ett behov som inte är roligt att ha, men om man blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott så är det en brottmålsadvokat som behövs. Frågan är, var kan man hitta en sådan?

När detta behov uppstår så gäller det att få tag i en bra brottmålsadvokat. Advokater som företräder en anklagad eller misstänkt kallas för försvarsadvokat medans den som företräder den som utsatts för brott kallas målsägarbiträde. Inriktningen för de bägge i ett brottmål är brottmålsadvokat. Advokater kan inrikta sig på olika delar av lagstiftningen och brottmål är enbart en av ett flertalet inriktningar. Så hur hittar man sin brottmålsadvokat? En bra början är att söka i sitt närområde och inom brottmål. “Brottmålsadvokat Helsingborg” kan exempelvis vara bra att söka på om det är där du bor. Brottmålsadvokater kan som sagt företräda bägge sidor så att säga men en del är enbart inriktade på en sida medans andra advokatbyråer har advokater för både försvarssidan och målsägarbiträdessidan. Det är inte helt ovanligt att advokater som jobbat på åklagarsidan tidigare byter sida och vice versa. Ibland kan det vara en fördel att ha en advokat som har erfarenhet av bägge inriktningarna, men det är samtidigt inget som säger att någon advokat är bättre eller sämre än någon annan.

Proceduren för att skaffa försvarsadvokat

Redan vid misstanke om brott och vid förhör hos polisen så bör man ha en advokat med sig. Är brottet på fängelseskalan så har man rätt till en offentlig försvarare. Då har man även rätt att ansöka om vem man önskar ha som försvarare. Det är dock alltid upp till rätten att godkänna ansökan. Får man avslag på sitt val eller är missnöjd med sin nuvarande och inte fått godkänt för att byta försvarare så kan man även anlita en försvarsadvokat privat.

Proceduren för att skaffa målsägarbiträde

I detta fallet gäller regeln att om brottet är på fängelseskalan så har man rätt till ett målsägarbiträde. Målsägarbiträdet kan vara jurist eller advokat. Målsägarbiträden ger stöd, driver skadeståndsanspråk samt tillvaratar dina intressen under ärendets gång. Det är även så att man har rätt till att själv välja sitt biträde. Oavsett vilken sida skranket man står på så har man vissa rättigheter som en kunnig jurist eller advokat bevakar. Det är alltid bra att ta kontakten i ett så tidigt skede som möjligt för att välja en bra företrädare som har möjlighet att exempelvis följa med under förhöret från start. Lär dig mer om brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se 

8 Nov 2020