Är en halkbana nödvändig vid körkortsutbildningen?

Konflikter mellan privatpersoner och försäkringsbolag är inte ovanliga och tyvärr så handlar det i många fall om Davids kamp mot Goliat. Många privatpersoner är för dåligt försäkrade och dessutom helt omedvetna om detta. Det är först då olyckan är framme som man inser vad man betalat för och vad som inte ingått. Den här texten ska därför handla om hur du ska tänka rent presumtivt och därigenom få en bättre chans att slippa kostsamma - och långdragna - tvister med ditt försäkringsbolag. Det första, och egentligen bästa, steget är att verkligen se över vad som omfattas i dina olika försäkringar.

Ring gärna upp och ställ frågor. Du kan med fördel spela in samtalet - men säg till att du gör så innan - och få svart på vitt om vad som du har rätt till om olyckan händer och du exempelvis skadas i samband med en trafikolycka, om du har inbrott eller om du hamnar i en tvist av mer personlig karaktär - exempelvis en vårdnadstvist - och behöver använda ditt rättsskydd för att finansiera den tvisten. Kolla upp och var noggrann!

Be gärna en juridisk kunnig person - eller en jurist - granska dina försäkringar och komma med synpunkter om det finns några svagheter. Det kan spara dig både pengar och energi.

Boka in en extra halkbana i Stockholm

Del två i vårt presumtiva handlingsschema handlar om att lära dig att undvika situationerna som ställer till det. Lås dörren, se till att skaffa larm, granska svaga punkter på ditt hus - garaget och fönstren är två exempel - och se till att försvåra för en tjuv på alla tänkbara sätt. Säkerhetsdörrar kostar pengar, men de fyller definitivt sitt syfte.

En annan fråga gäller din bilkörning och hur du undviker att hamna i bekymmer i trafiken. Alla är världens säkraste chaufför om man frågar - men trots det sker olyckor. Svaret om skuldfrågan är därför nästan alltid att det är den andres fel - eller att det är väderleken som är boven i dramat. Det är det sällan.

I de flesta fall så handlar det om att man A) överskattar sin egna förmåga B) underskattar väglag och rådande trafik. Det skulle vara lätt att peka på att endast yngre killar stämmer in på detta och där man nämner den bristande impulskontrollen som en bidragande faktor. Det stämmer - men lika sant är att äldre personer även de ofta är inblandade i olyckor. Speciellt vid halka. En yngre person har ofta bättre förutsättningar att parera halkolyckor, detta som en följd av att den obligatoriska halkbanan ligger färskt i minne. Många vill göra gällande att denna halkbana är onödig - speciellt i städer där snö och halka inte förekommer i samma utsträckning som i Norrland.

Vi skulle emellertid säga att en halkbana i Stockholm blir mer nödvändig än i en mindre stad i norra Sverige. Det är bara att se hur många olyckor som sker i samband med den första snön i Stockholm. Vi skulle därför säga följande: även om du har körkort så kan det vara läge att boka in en ny halkbana. Det kostar någon tusenlapp, men du får mycket för pengarna. Framförallt genom att dina kunskaper fräschas upp och där du exakt vet hur du ska parerar en vinterväg eller en korsning i centrala Stockholm.

En halkbana och den djupgående kunskap man får genom en sådan ska inte underskattas. Mycket tyder på att denna lösning skulle minska antalet olyckor radikalt och att konflikter mellan privatpersoner och försäkringsbolag även de skulle minska kraftigt.

27 Dec 2018