Arbetsrätt - en kurs för jurister och HR

Arbetsrätt är ett ämne som ständigt uppdateras när nya situationer uppstår. Ett enkelt sätt att hålla sig informerad om nya lagar är att gå en kurs och samtidigt byta erfarenheter med andra.

När man arbetar med människor ställs man alltid inför nya situationer och måste fatta beslut. Ibland finns det givna regler och paragrafer att hålla sig till men det kan vara svårt att veta om de fortfarande är aktuella.

På en arbetsrättskurs går man igenom nyheter och trender inom lagstiftning och praxis. Det är svårt att hinna hålla sig uppdaterad om allt genom tidskrifter och nyhetsblad. På en kurs får man texter och beslut förklarade och kommenterade. Man får också tillfälle att diskutera konsekvenser och farhågor.

Kurser i arbetsrätt håller hög kvalitet och det är välkända och etablerade arbetsrättsjurister som föreläser. Det är inte bara en kurs för jurister utan även för alla som jobbar inom HR.

På en arbetsrättskurs lär du dig nya lagar och förhållningssätt

Det kommer alltid upp nya dilemman i arbetslivet. Den senaste situationen med pandemin är ett exempel på hur man fick ta nya och helt oväntade beslut. Frågor om vaccinationstvång, hemarbete och andra regler på arbetsplatsen fick många att behöva ta ställning på ett nytt sätt.

Att få tillgång till en arbetsrättsjurists erfarenheter och kunskap är därför ett unikt tillfälle. Kurser i arbetsrätt kan hållas som en livesändning vilket gör att man som deltagare får möjligheten att gå tillbaka och tillgodogöra sig kursen digitalt efteråt. En kursdag innebär också att byta tankar med andra yrkesutövare.

6 Feb 2022