Att börja arbeta som advokat

För den som vill börja arbeta som advokat är det en ganska lång väg att gå jämfört med många andra yrken. Det man måste besitta är bland annat en god personlig lämplighet för yrket samt erfarenhet av juridiskt arbete i praktiken. Belöningen är dock ett mycket omväxlande arbete med stor frihet och ofta med bra förmåner.

Advokat är, till skillnad från de andra flesta titlar, en titel som är skyddad i lagboken. Endast den person som har blivit godkänd som ledamot utav Advokatsamfunden kan titulera sig advokat.

Vägen dit

Vill du bli advokat måste du först ta dig igenom ungefär 5 års utbildning inom juridik samt ta en juristexamen vid universitet. Utbildningarna sker endast på Sveriges större lärosäten, bland annat Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet.

Efter genomförd utbildning krävs 3 års praktisk erfarenhet av kvalificerad juridisk verksamhet. Det här kan göras i form av tjänstgöring som biträdande jurist vid en egen juridisk byrå eller en advokatbyrå.

I dagsläget krävs det också att alla som vill bli advokater genomgår en så kallad advokatexamen. En advokatexamen är en utbildning vars avslut består av en muntlig examination

När dessa krav är uppfyllda har du möjlighet att ansöka om inträde till Advokatsamfundet. Ditt ärende prövas sedan av samfundets styrelse. Förutom de strikt formella krav som finns, ska du också ha ordning på ekonomin, vara ”redbar” och generellt sett anses vara lämpligt att vara verksam som advokat. Listan över de senast godkända ledamöterna publiceras efter varje styrelsemöte – både på hemsidan och i Advokaten (en tidsskrift).

Stor valfrihet inom branschen

När man väl har klarat av tidigare nämnda moment väntar ett arbetsliv med stora friheter. Som färdig advokat kan man välja att arbeta inom flertalet olika områden, så som arbetsrätt, miljörätt, försäkringsfrågor, asylrätt eller med affärsjuridisk rådgivning.

Bland svenska advokater idag är affärsjuridik det vanligaste området att nischa sig inom. En stor del av de advokater som jobbar inom affärsjuridik nischar sig mot dessutom mot specifika branscher.

En annan stor del av advokatkåren bedriver också allmänpraktik och blandar därmed flera olika områden i sin verksamhet. Exempel på det kan vara att syssla med familjerätt, konkurser och brottmål samtidigt.

Arbetsmarknaden idag

För advokater finns det idag en god arbetsmarknad med, även för biträdande jurister. Till stor del är det de affärsjuridiska byråerna som står för en stor del av tillväxten.

23 Aug 2016