Att få hjälp med skyddat boende

Alla som utsatts för våld i hemmet har enligt svensk lag rätt till skyddat boende. Ett skyddat boende är ett sätt att komma undan den som misshandlar och få lugn och ro att se över sin situation och bygga upp sitt liv igen. Misshandel i hemmet är inget litet problem i Sverige; varje år anmäls ungefär 30 000 fall av misshandel där förövaren är en person som offret lever med. Det handlar i en förkrossande andel av fallen om kvinnor; antalet män som anmäler misshandel i hemmet är oftast mindre än hundra per år, vilket säger en del om fördelningen.

Skyddat boende för kvinnor över 18 år

Vi kan därför anta att vi har att göra med en kvinna, och att hon blivit utsatt för misshandel av sin man och bestämt sig för att fly. Det hon då kan göra är att kontakta socialtjänsten i sin kommun för att få hjälp med att hitta ett skyddat boende. Socialtjänsten har ansvaret för att ser till att de kvinnor som behöver skydd får någonstans att ta vägen.

För kvinnor över 18 år blir lösningen vanligtvis ett skyddat boende för kvinnor med medföljande barn, där man får tillgång till en egen mindre lägenhet med kök, oftast i anslutning till gemensamma utrymmen bemannade med personal. Utöver den vanliga personalen, som är utbildad för att ta hand om kvinnor och barn i kris, finns oftast läkare, psykologer och jurister kopplade till boendet, som kan hjälpa med stöd och information.

Motstridiga känslor

En kvinna som söker skyddat boende befinner sig i ett sårbart och utsatt läge, en kris, och det är vanligt med funderingar och tvivel kring vad man har gjort och vad man ska göra härnäst. Samtidigt som det finns rädsla och avsky gentemot den som slagit en, rör det sig fortfarande om en person som man har hyst varma känslor till, och det kanske man fortfarande gör. Det är inte ovanligt att en kvinna som sökt skyddat boende får dåligt samvete och funderar på att gå tillbaka till den som misshandlat henne.

Som personal på ett skyddat boende gäller det att både via respekt för dessa känslor och samtidigt försöka stötta kvinnan i att lämna förhållandet. Statistiskt sett finns det inget som tyder på att en man som slår sin hustru eller sambo kommer att upphöra med det; tvärtemot tenderar misshandeln att bli värre med tiden. Det gäller att få kvinnan att förstå att det innebär en fara för hennes liv att gå tillbaka till en man som misshandlar henne.

Juridisk hjälp till kvinnor i skyddat boende

Här kan även en jurist hjälpa till. Ett skyddat boende har ofta kontakt med jurister varav många arbetar ideellt för att ge juridisk rådgivning till kvinnor i nöd som sökt skyddat boende. Det kan handla om hjälp med att upprätta en anmälan om misshandel, frågor kring umgängesrätt, eventuellt byte av skyddat boende och mycket annat. En jurist kan erbjuda handfast stöd och hjälp med stöd i lagen, något som kan vara välkommet för en kvinna vars tillvaro har rasat ihop.

3 Mar 2019