Att skriva testamente är att ta hand om sina efterlevande

Ska ni gifta er och vill ni skriva ett äktenskapsförord? Eller kanske flytta ihop och teckna ett samboavtal. Många eventuella framtida konflikter går att undvika bara man har rätt avtal.

Familjerätt är ett specialområde inom juridik som bland annat innefattar bodelning, skilsmässa, arvskifte, testamente, vårdnad och adoption. Genom att upprätta olika avtal som äktenskapsförord, samboavtal eller testamente kan många eventuella framtida meningsskiljaktigheter undvikas då man tydligt får reda på olika parters vilja. Vill man ha juridisk rådgivning eller upprätta familjerättsliga avtal ska man vända sig till en advokat specialiserad på just familjerätt. Men man bör även kontrollera att advokaten har erfarenhet inom det specifika familjerättsliga ämnet. Behöver man hjälp i exempelvis en vårdnadstvist är det viktigt att familjerättsadvokaten har god erfarenhet av just vårdnadstvister etc.

Få ut så mycket som möjligt av advokatens tid

En advokat tar oftast betalt per timme men ett första samtal med enklare rådgivning per telefon och tidsbokning brukar vara gratis. Oftast kan advokaten i förväg uppskattat hur mycket tid som behöver läggas ner på uppdraget så att man i förväg kan uppskatta kostnaden. Men det är alltid klokt att komma väl förberedd till första mötet med advokaten. Då använder man tiden på bästa sätt och riskerar inte att drabbas av ökade advokatkostnader. Genom att man förbereder sig får man själv också en bättre översikt över uppdraget. Det kan vara saker som att ordna saker som har hänt i kronologisk ordning så att advokaten sedan snabbt och enkelt kan sätta sig in i vad som skett. Att även ha ordning på alla papper och dokument underlättar och sparar viktig tid.

Viktigt att advokaten har rätt kunskap

Det bästa sättet att hitta en bra familjerättsadvokat är genom att gå på rekommendationer från vänner och bekanta. Självfallet kan man även söka via internet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor men man kan också vända sig till advokatsamfundet och få tips på advokater och deras specialområden. Hos dem kan man även få gratis rådgivning ifall man är osäker på vad det är för slags problem man har och hur man bäst går vidare. En advokat ska inte åta sig ett uppdrag om han eller hon inte har den tid eller kunskap som krävs för att arbetet ska bli väl utfört. Tyvärr finns det advokater som struntar i detta och känner man sig det minsta tveksam över advokaten ska man istället anlita någon annan.

18 Aug 2020