Bryter din chef mot reglerna?

Som anställd kan man hamna i många fällor. En vanlig sådan gäller det faktum att man känner för sitt företag och sin chef och i och med detta tar på sig för mycket ansvar och arbete i förhållande till vad man tjänar. Det är tyvärr inte ovanligt att se att chefer drar nytta av sin maktsituation i dessa sammanhang. Dels så vet man att de anställda ställer upp, dels så har man en produktion och en lönsamhet att tänka på och dels så har man - i vissa fall - även osäkra anställningsavtal att luta sig mot.

Detta kan skapa en arbetssituation där de anställda tar på sig tunga timmar som man inte får betalt för - men som man har rätt till enligt de lagar som gäller för övertid. Då det kommer till övertid så finns det regler och lite beroende på vilken bransch det handlar om samt om det finns kollektivavtal så ser dessa lite annorlunda ut.

Stressen ökar på våra arbetsplatser

Klart står det dock oavsett att en chef aldrig får utnyttja sin personal och exempelvis schemalägga övertid eller beordra sådan utan att det finns särskilda skäl till detta. Gör man det så är man dels en dålig chef och dels så bryter man mot reglerna - något som kan bli kostsamt i slutändan och de anställde tar det hela vidare rent juridiskt och söker hjälp av exempelvis facket. Ett fackförbund finns där av just den anledningen och som anställd så ska man använda den resursen om man upplever att man blir utnyttjad.

På ett arbete så är man en del av ett maskineri - men man är ingen maskin. Du har rättigheter och personen som är din chef ska respektera dessa. Oavsett hur du trivs på jobbet så ska du inte göra mer än det som krävs av dig - om så sker så ska du också få betalt för det. Här finns en av de stora anledningarna till varför så många idag mår dåligt på sina arbeten. Stress och press som är påtvingad uppifrån måste förhindras.

En ledarskapsutbildning skapar bättre förståelse

En av anledningarna till detta problem handlar om undermåligt ledarskap. En chef som inte förstår vilka rättigheter en arbetare har kan heller inte se någon problematik i sitt eget beteende. Alla är inte födda ledare och alla passar inte in i en chefsposition på en gång. Det krävs - som med allt annat - utbildning och träning. Där kommer en ledarskapsutbildning in i bilden och vikten av en sådan ska inte underskattas.

En ledarskapsutbildning skapar bättre förståelse och personkännedom; det leder i slutändan till att ett företag i exempelvis Stockholm får en bättre arbetsmiljö där alla olika personer - och personligheter - respekteras och tas på allvar. Det talande för en chef som genomfört en ledarskapsutbildning i Stockholm jämfört med en som inte genomfört en sådan är följande: den chef som förkovrat sig och deltagit vid en ledarskapsutbildning når sina mål utan att hota och använda piskan. Den senare når inte målen oavsett hur han agerar.

Det handlar om att lära sig att få varje enskild anställd att må bra och jobba mot samma mål som alla andra. Det kan man göra utan att använda sig av förtäckta hot och genom att bryta mot reglerna. En ledarskapsutbildning ger nycklarna till en bättre arbetsplats - oavsett bransch.

5 Jun 2018