Det händer med barn när ni skiljer er

Om ett par – som har vårdnaden om gemensamma barn – skiljer sig, brukar vårdnadskapet behållas av båda parter även efter en skilsmässa. Så länge föräldrarna kommer överens om hur barnens situation ska se ut, blir det ingen rättssak, och heller inget som samhällets myndigheter lägger sig i.

Det är när de två föräldrarna inte kommer överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge och kräver ensam vårdnad, som det blir en sak för socialtjänst och domstol. Om de båda vårdnadshavarna ständigt är osams om hur barnet ska ha det brukar den ena av dem stämma den andra i en civil domstol. Oftast brukar domstolarna i vårt land uppleva tvister om barn, som en fråga som de sällan kan utreda, utan brukar låta familjerätterna inom socialtjänsten få göra vårdnadsutredningar om barnen. Då socialtjänsten är klar med sin utredning och presenterar den för domstolen, brukar de flesta domstolar besluta i enlighet med vad socialtjänstens familjerätt har kommit fram till. Det ska mycket till innan en domstol beslutar emot en familjerättes vårdnadsutredning och deras slutsats och rekommendationer för barnet.

Barns rättigheter tas sällan till vara

De flesta tvister om barn är mycket svåra för domstol och socialtjänst. I alldeles för många fall har barnet så gott som inga rättigheter. Ingen tar reda på vad barnet anser och vill och önskar. Istället för att domstol och socialtjänst följer lagen om barns vårdnad, boende och umgänge och socialtjänstlagen – som båda slår fast att barns bästa ska komma i första hand och påverka alla beslut om allt som rör barnet – har barnen så gott som inget att säga till om när det kommer till den egna situationen. Här har lagen blivit tandlös och meningslös. Alltför många barn tvingas bo med en vårdnadshavare som den inte vill bo med eller umgås med. Istället för att barns rättigheter och bästa har kommit i främsta rummet, har föräldrarnas önskemål fått styra barnets vardag och liv.

En del menar att det krävs barndomstolar

Många föreningar som säger sig vilja företräda barn, önskar särskilda barndomstolar, med domare, socialtjänst och i vissa fall utredare inom polisen som enbart har som sitt yrke att utreda barns situation. Det skulle i så fall då finnas polis som utreder brott mot barn, socialtjänst som har utbildning och kan tala med barn och domare som är utbildade och särskilt satta att döma om barnens bästa i stället för för föräldrarnas bästa. De menar att detta måste till om lagen om barns vårdnad, boende och umgänge och socialtjänstlag om ”barns bästa” verkligen ska uppfyllas i alla beslut som rör barnen. 

15 Apr 2018