Detta kan man förvänta sig av en skicklig brottmålsadvokat

Är ni eller någon ni känner misstänkt för ett brott? Att ha en bra advokat vid sin sida är en förutsättning för en gynnsam rättegång. I Sverige har man alltid rätt att själv välja advokat.

Det finns tillfällen i livet då man behöver ha rätt person vid sin sida. Är man misstänkt eller har begått ett brott behöver man en skicklig brottmålsadvokat som hjälper en genom hela processen. En bra brottmålsadvokat sätter sig in i vad klienten är misstänkt för och kommer med nya infallsvinklar. Ibland gör de även egna utredningar och hittar sånt som polisen inte funnit. En bra advokat lyssnar och tar sig tid och tar sin arbetsuppgift på största allvar. Upplever man att advokaten inte gör sitt bästa utan mest följer med i vad som händer ska man byta advokat.

Man har rätt enligt lag att själv välja sin försvarare

Man har rätt att själv välja försvarare och ska givetvis ha en brottmålsadvokat som tar sitt mål på allvar och ser till sin klients bästa. Oftast så vet man kanske inget namn på en advokat, men då kan man vända sig till advokatsamfundet för att få tips på advokater med rätt kunskap och specialitet. Man har alltid rätt att ha sin advokat med sig vid polisförhör, häktningsförhandlingar och rättegång. Detta är jobbiga situationer och att ha en advokat vid sin sida som hela tiden förklarar vad som sker och förtydligar saker är viktigt. En advokat kan om man sitter häktad hjälpa till med att meddela familj och arbetsgivare men kan även sköta praktiska ärenden som att exempelvis se till att hyran betalas så att man inte riskerar att förlora sin bostad.

Överklagan och ersättning vid frikännande

En advokat ska hjälpa till och förbereda sin klient inför kommande förhör. Det känns oftast bättre om man vet vilka frågor som åklagaren kan tänkas komma att ställa. Advokaten för också sin klients talan i de fall under själva rättsprocessen då hen inte själv kan. Blir man dömd i en rättsprocess hjälper advokaten även till med en överklagan. Självklart gör brottmålsadvokaten sitt yttersta för att man om man bevisas skyldig ska få ett rättvist straff som står i proportion till brottet. Ifall man blir frikänd kan advokaten hjälpa till och kräva ersättning för ekonomiska skador som kan ha uppstått på grund av rättsprocessen men även för den period man har suttit häktad.

17 May 2020