Du kan överklaga beslut om hemtjänst

I Sverige har vi haft någon form av kommunalt arrangerad hemtjänst sedan 60-talet. Den har med tiden utvecklats till att bli en av de mer uppskattade serviceinsatserna i Sverige. Hemtjänsten ses numera som en integrerad och viktig del av välfärden, som möjliggör för äldre personer att bo kvar i sina bostäder längre än de hade klarat av på egen hand. I Stockholm är det betydligt vanligare att äldre har hemtjänst i sina bostäder än att man bor på särskilt boende, det vi oftast kallar äldreboende.

Att ansöka om hemtjänst i Stockholm

Med tiden blir vi alla äldre och tappar ork och muskelstyrka. Om du känner att du börjar få svårt att orka med eller att klara vissa hushållsuppgifter, som att tvätta, städa eller laga mat, kan du ansöka om hemtjänst. Det gör du hos Stockholms stads enhet för äldreomsorg, antingen genom att ringa, skriva eller fylla i en ansökan på deras hemsida. Du får sedan träffa en biståndshandläggare, som har till uppgift att utreda din situation och göra en bedömning av om du har rätt till hemtjänst eller inte.

Du kan bli nekad hemtjänst

I Stockholm är det många som ansöker om hemtjänst, och kommunen beviljar inte alla ansökningar. Dock har alla som befinns ha behov av det rätt till hjälp i hemmet för att klara av vardagen. Om du får ett avslag och tycker att beslutet fattats på felaktiga grunder kan du överklaga beslutet. I beslutet som skickas hem till dig står det tydligt hur du ska göra för att överklaga.

Du måste inkomma med din överklagan till socialnämnden inom tre veckor efter att du mottagit beslutet. I överklagan ska du tydligt redogöra för vad du är missnöjd med i beslutet och gärna också skicka med handlingar eller andra bevis som styrker din överklagan. Socialnämnden tittar igenom din överklagan, och om de anser att du har rätt så kan de ompröva sitt beslut. Annars skickar de ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Ta hjälp av en jurist för att överklaga beslut om hemtjänst

Om förvaltningsrätten anser att socialtjänsten gjort en felaktig bedömning rivs beslutet upp och socialtjänsten måste åter ta upp ärendet från början. I annat fall bekräftar rätten beslutet. Om ditt fall anses viktigt och eventuellt kan bli prejudicerande, det vill säga användas som ett exempel på hur lagen ska tillämpas på rätt sätt, så kan du få prövningstillstånd för att ta upp ditt ärende i kammarrätten och därefter i högsta förvaltningsdomstolen. Det är dock väldigt få ärenden i Stockholm som får prövningstillstånd och hamnar i högre instans.

Det kan vara bra att ta en jurist till hjälp när du vill överklaga ett beslut om hemtjänst. En jurist kan hjälpa dig att framställa ditt ärende på ett sakligt och relevant sätt. Han eller hon kan även innan du gör en överklagan bedöma dina chanser att få rätt, och avråda dig från att lämna in en överklagan i onödan.

14 Jun 2019