En varierad arbetsmarknad väntar för den som vill bli jurist

Det finns många som drömmer att bli försvarsadvokater eller åklagare. Att arbeta som advokat eller åklagare är dock bara två av de alla områden som finns för jurister att välja mellan. Den som har gått juristprogrammet har mycket att välja på när det kommer till inriktningar på jobbet. Därutöver möter de dessutom en ganska tacksam arbetsmarknad, med fler arbetstillfällen än vad det finns kompetenta arbetstagare som kan ta de jobb som erbjuds. I framtiden ser det dock lite annorlunda ut.

Vanliga yrkestitlar

Inom juridiken finns flera olika yrkestitlar. Några av de mest kända, och som är vanligast att arbeta med, är:

  • Advokat. Den som arbetar som försvarsadvokat har i uppgift att se till att den som är misstänkt för brott får sina intressen tillvaratagna på. Den som är misstänkt för brott ska alltid behandlas objektivt, och att ha en advokat är en del i detta. Många förknippar en advokat med att stå och muntligt försvara sin klient i rättegångar, men faktum är att en stor del av arbetsuppgifterna sker utanför rättssalen. Till exempel är det vanligt att en advokat arbetar med att upprätta testamenten och hjälper bolag med avtalsskrivning och rådgivning.
  • Åklagare. När någon är misstänkt för brott är det åklagaren som inleder en förundersökning (om brottet är komplext och tillräckligt grovt d.v.s.). Det är även en åklagare som, i ett inledande skede, beslutar huruvida den som är misstänkt för brott ska häktas eller inte.
  • Domare. De flesta är bekanta med vad en domare gör – de dömer mål i domstolar. Vanligt är att de arbetar i allmänna domstolar, där det i huvudsak handlar om brotts- eller tvistemål, men många arbetar också i förvaltningsdomstol med fokus på bland skatter, försäkringar eller sociala frågor.
  • Bolagsjurist. Många storföretag anlitar juridisk hjälp på regelbunden basis. Den som arbetar som bolagsjurist kan bland annat syssla med frågor om avtal, villkor och tolkning av lagar som berör företagets verksamhet. Många bolagsjurister har också som uppgift att representera företaget om en tvist i domstol skulle ske.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för jurister har växt och breddats en hel del de senaste åren, framförallt inom privat sektor. Idag råder balans på arbetsmarknaden, ett läge som förväntas hålla i sig fram tills 2021. När det gäller nyexaminerade jurister finns en viss osäkerhet i prognosen. Den förutsätter att marknaden fortsätter att växa, men om den inte gör det, kan det istället bli hård konkurrens om jobben i framtiden. Statistiska Centralbyrån spår att andelen juristutbildade i svensk arbetskraft kommer att öka med 40 procent fram till år 2035.

Om du vill läsa mer om advokaters arbete så kan du läsa om försvarsadvokater här: www.misstänktförbrott.nu

 

29 Aug 2017