Ensam vårdnad för barnens skull

Man får ofta höra i samband med en skilsmässa att man ska undvika en vårdnadstvist. Detta av omtanke för sina barn; att utsätta dem för ett långdraget bråk där missförstånd kan göras – barn uppfattar saker fel, de kan tro att konflikten handlar om det motsatta – att ingen av föräldrarna vill ha vårdnaden – och där en skilsmässa i sig är jobbig nog. Det ska vara skäl nog för att även fortsatt låta gemensam vårdnad råda efter en skilsmässa. Vi håller med!

Gemensam vårdnad är nästan alltid att föredra; kan man som förälder komma överens om sådan även efter det att man beslutat sig för att skiljas så är det den bästa lösningen. Där har man helt rätt; ensam vårdnad ska inte vara något självändamål och en ansökan om just ensam vårdnad – på felaktiga grunder – är att utsätta sina barn för onödiga prövningar som riskerar att ge dem känslomässiga ärr att bära genom hela livet. Men: därmed inte sagt att ensam vårdnad alltid och per se är ett sämre alternativ. Naturligtvis inte.

Låt oss räkna upp några tunga skäl till varför ensam vårdnad är det bästa alternativet:

  • Den andra föräldern är kriminell.
  • Den andra föräldern är en missbrukare
  • Den andra föräldern lider av sådan grav psykisk sjukdom att barnen riskerar att fara illa
  • Den andra föräldern uppvisar klara samarbetsproblem exempelvis vid hämtning, vid lämning och i andra sammanhang. Här kan vi även peka på en risk att barnen riskerar att föras till ett annan land av den andre föräldern.
  • Incest, pedofili, våldsamheter och andra detaljer är naturligtvis också starka skäl till varför ensam vårdnad ska tilldömas den som lämnat in stämningsansökan.

Kort sagt: är den andre föräldern – som i exemplen ovan – olämplig som vårdnadshavare så ska ensam vårdnad var det enda alternativet. Här finns det dock gråzoner och det kan vara svårt att bevisa detta vid Tingsrätten. Hur ska du som exempelvis mamma kunna bevisa att pappan hela tiden försvårar genom att inte hämta barnen på överenskomna tider, hur ska du kunna bevisa att han är våldsam i hemmet eller att han ställer till med någonting annat som är olämpligt för honom som vårdnadshavare att göra?

Det är svårt och den bästa vägen är att anlita en juridiskt ombud som är inriktat på vårdnadstvister i synnerhet och på frågor inom familjerätt i allmänhet. Även med ett juridiskt ombud så kan det vara svårt – men du ger dig den bästa chansen till ensam vårdnad om dina barn genom att välja rätt ombud.

Var beredd på att det hela tar tid dock. Som vi sa; man utgår – även från statens sida – att gemensam vårdnad är den bästa lösningen och i detta så måste man också se båda delar av myntet. Även den andre föräldern har – och ska ha! – rätt att säga sin mening och föra fram sin version.

19 Jan 2017