Ergonomi - en arbetsmiljöfråga

Som anställd så är det lätt att enbart känns sig som en kugge i hjulet, någon som är fullt utbytbar och som en chef kan ersätta närhelst han känner för det. Det gäller särskilt anställda hos företag som saknar exempelvis kollektivavtal och som därför - på ett annat sätt - kan komma med förtäckta hot om uppsägning och andra åtgärder om man, så att säga, inte skärper sig.

Manegement by fear, som den gode Percy Nilegård uttryckte det. Riktigt så är det dock inte. Man är mer än bara en utbytbar kugge i ett större maskineri. Man har rättigheter och en av de stora handlar om arbetsmiljö.

Som anställd så ska man aldrig riskera att skadas, bli sjuk eller på något annat sätt - psykiskt, exempelvis - fara illa på sitt arbete. Om detta sker så har man rätt att kräva åtgärder och om chefen skulle vägra dessa så kan man ta saken vidare rent juridisk.

Ta bara en sådan detalj som ergonomi. Hur högt tror du att din chef prioriterar denna fråga om du arbetar på restaurang, som städare eller på ett kontor där du jobbar framför en dator? Inte särskilt högt, skulle vi tro. Det kan på sikt leda till att din kropp ådrar sig skador som en följd av förslitning i muskler och leder. Det är ett väldigt högt pris att betala bara för att du inte vill vara obekväm mot din chef och kräva det du har rätt till.

Faktum är att du har goda möjligheter att ta en fråga om bättre ergonomi vidare rent juridisk. Dels så kan du kontakta facket och låta dem göra en undersökning om ergonomin på er arbetsplats. Dels så kan du även påpeka för din chef om vilka fördelar som faktiskt gömmer sig i frågan. Om han skulle vara smart i detta läge så skulle han lyssna och se att exempelvis en ergonomiutbildning kan leda till ökad produktivitet och mer pengar.

En ergonomiutbildning är en bra pensionsförsäkring

En ergonomiutbildning sker på arbetsplatsen där utbildade naprapater, sjukgymnaster och/eller chiropraktorer kommer och ger information om ergonomi i stort och där man pekar på vilka detaljer som denna viktiga fråga egentligen innebär. Det är en teoretisk del av en ergonomiutbildning.

En mer praktisk sådan sker också och här utgår man från varje anställd på respektive arbetsplats och ser hur de arbetar och vilka eventuella fel och brister som finns - och i och med det också vad som kan åtgärdas och förbättras. En ergonomiutbildning är inte särskilt dyr och den tar inte lång tid. Sett till det och sett till att man genom en sådan kan komma att slippa extremt många problem - både i nuet och i framtiden - så är det en sund investering att ta.

Hur kan din chef tjäna pengar då? Som sagt, en ergonomiutbildning kommer att leda till att produktiviteten höjs och därmed också omsättningen. Den stora vinsten dock, den kan ligga i sjukdagar och sjukskrivningar. Slipper man dessa så finns det ett gigantiskt värde och här spelar en ergonomiutbildning en stor roll.

På denna sida kan du läsa mer om ergonomiutbildning: https://www.ergonomiutbildning.nu/

20 Jun 2019