För- och nackdelar med att jobba som brottmålsadvokat

Funderar du på att bli brottmålsadvokat? Det är en ganska lång (och tuff) väg dit, men väl inom yrket finns det en rad fördelar. Det betalar bra, är ett ansett yrke och bjuder på en omväxlande arbetsmiljö. Men så finns det också nackdelar. Här ger vi ett par exempel på för- och nackdelar med att arbeta som brottmålsadvokat.

Fördelar

  • Prestige. Det är ingen hemlighet att yrket är ansett. Under lång tid har jurister, och kanske brottmålsadvokater i synnerhet, ansetts vara ett häftigt jobb. Bilden stärks ytterligare av hur advokater ofta framställs i TV-serier och filmer. Med det sagt, så är jobbet kanske inte riktigt så i verkligheten.
  • Omväxlande arbetsmiljö. Arbetet blir sällan monotont. Varje fall är unikt och kräver gedigen research, analysering och utvärdering. I speciella fall sätts advokatens kompetens på prov.
  • Betalar bra. Arbetet som advokat innebär allt som oftast bra pengar, vilket de flesta känner till. Den höga lönen fungerar även som ett incitament, givetvis, och är delvis en anledning till att så många söker sig till yrket – trots den långa och tuffa utbildningen.
  • Intellektuellt stimulerande. Juridiken är i ständig förändring. Att hålla sig a jour med relevanta förändringar är något som är intellektuellt utmanande. Att vara brottmålsadvokat innebär att man utvecklas under hela sin karriär.
  • Du känner till dina rättigheter. En fördel med att jobba inom juridiken är att man har god koll på sina rättigheter. Det kommer alltså vara enklare att avgöra för dig om dessa rättigheter inskränks.
  • Du kan jobba nästan var du vill i landet. Det finns en efterfrågan på högutbildade och erfarna jurister. Kommer du från Göteborg kan du till exempel välja att jobba i Malmö eller Stockholm, eller stanna kvar i Göteborg och hitta en anställning där.

Nackdelar

  • Mycket jobb. Deadlines, fakturering, krav från kunder, beslutspress, långa arbetsdagar. Det är helt enkelt mycket arbete att vara jurist i allmänhet. Samtidigt som det är hårt arbete, är det ett yrke som kräver hög skärpa i de beslut som tas.
  • Många arbetstimmar. Hör visserligen ihop med nummer ett, men just de många arbetstimmarna är specifikt något som får många att välja bort yrket. Redan under studietiden vittnas det om en betygshets och hård konkurrens mellan eleverna, som leder till långa studietimmar. Strax därefter, särskilt i början av karriären, förväntas det ofta att man arbetar hårt ganska långt in på dagarna.
  • Studielån. Som andra yrken som kräver lång studietid är det mer regel än undantag att man hamnar med en hög studieskulder efter utbildningen. Förvisso finns det goda möjligheter att tjäna bra senare i yrkeslivet. Det finns också möjligheter att enbart leva på de bidrag som ges från CSN – men det är inte möjlighet för alla. Om man inte bor i Göteborg, Stockholm eller i en annan stad där det finns en juristlinje, kan mycket pengar behöva gå till boende.
  • Dessutom kan det vara extra tufft att kombinera just juristlinjen med att jobba vid sidan av – om det behöver jobbas tillräckligt mycket för att kunna försörja sig under pluggandet, alltså.

 

Här kan du läsa mer om brottmålsadvokat: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

27 Sep 2019