Går det att anmäla en mäklare?

Det arbete som utförs av en mäklare innebär att denne ska bistå dig som säljare av exempelvis en fastighet, bostadsrätt eller villa. Ett jobb som innebär att din mäklare sköter alla praktiska såväl som tekniska detaljer (upprättande av kontrakt etc). Att anlita en mäklare innebär en trygghet för både säljare och köpare - en mellanhand som sköter om budgivning, som informerar och som ser till att affären följs enligt det man brukar kalla god mäklarsed.

Detta rent teoretiskt och förutsätter att man hittar en seriös mäklare som t ex https://www.edwardpartners.se. I praktiken så innebär jobbet som mäklare att sälja och att få maximalt betalt för varje objekt. Det är nämligen så han/hon tjänar som allra mest då en stor del av arvodet utgörs av provision. Ju mer ett objekt kan säljas för - desto mer får mäklaren i fickan. Och, naturligtvis - desto gladare blir också säljaren.

Moroten som en högre provision innebär har för- och nackdelar. Den gör definitivt att en mäklare anstränger sig och jobbar hårdare. Något som behövs i större städer där konkurrensen är hård och där man måste få “sitt” objekt att synas. Det är en klar skillnad att sälja en bostad i Stockholm jämfört med en mindre stad. Jobbet blir hårdare, men det blir även arvodet om man lyckas. En tuff bransch, utan tvekan.

Nackdelen med provisionssystemet ligger i att många mäklare frångår själva grundprincipen om den goda mäklareden och bara ser pengar framför sig. Det leder till fusk.

Anmäl en mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen

En mäklare som fuskar sig till högre provision måste utredas och för att en utredning ska ske så måste man också göra en anmälan. En sådan gör man till Fastighetsmäklarinspektionen - ett övergripande organ som kan välja att pricka mäklare och eventuellt också dra in licensen för en mäklare som upprepade gånger misskött sina åtaganden (eller som misskött sig väldigt grovt).

Tyvärr så anser många att detta organ är väldigt slappt. Man kan ge en mäklare en erinran och man kan varna honom - men sedan då? Inte mycket händer och för både säljare och köpare är det svårt att kontrollera vilka mäklare i Stockholm som har varnats och som man således bör undvika. Här skulle en bättre transparens vara lösningen och där man publicerar namn på de som misskött sig. Det handlar inte om att stjäla någons chans till inkomst - det handlar om att trygga sin egen bostadsaffär.

Hur kan man uppmärksamma fusket?

Först ger vi två olika exempel på hur en mäklare kan fuska sig till en högre provision vid en lägenhetsaffär i Stockholm. Därefter tittar vi på alternativa lösningar.

  • Fusk nummer ett - lockpriser: Mäklaren sätter ett för lågt utgångspris. Det här är också det vanligaste fusket. Genom att sätta ett väldigt lågt utgångspris så hoppas mäklaren att fler spekulanter ska komma till visningen och att budgivningen ska ta fart. Något som också sker. Lockpriser får inte användas idag.
  • Lösningen: Numera får man som mäklare inte sätta ett väldigt lågt utgångspris på ett objekt. Värderingen ska ske efter bostaden skick, storlek samt efter området i stort. Att sätta ett pris som ligger en miljon lägre än vad en liknande lägenhet i grannhuset nyligen sålts för är ett typiskt lockpris. Därför så använder man idag Accepterat Pris. Det innebär att en mäklare sätter ett pris som säljaren är villig att sälja för. Bra så? I teorin ja - men i praktiken så har detta system visat lara brister också. Du som köpare delger en mäklare att du vill betala accepterat pris - mäklaren säger att köparen vill nå ett högre sådant. Samma sak, men med annorlunda namn.
  • Fusk nummer två - Bulvaner: Det första problemet är svårt att lösa - men det är hanterbart. Detta sett till att du som köpare själv kan undersöka priserna i området och därmed skapa dig en bild av vad priset borde vara. Jobbigt, men inte omöjligt att göra. Problemet med bulvaner och riggade budgivningar är värre. Det innebär att en mäklare har ett antal personer som går att kontakta om en budgivning går trögt. Plötsligt ringer tre nya budgivare in bud som höjer priset. Då ett visst pris är uppnått så drar de sig stillsamt tillbaka och den ursprungliga - ärliga - budgivaren får betala betydligt mer pengar.
  • Lösningen: Som köpare kan du alltid begära att få se vilka andra budgivare som deltagit. Det ger dock inte hela bilden. Många mäklare - större mäklarhus - har därför börjat med budgivningar som sker via bank-id. Genom detta så är det lättare att se mönster och om en mäklare alltid har samma budgivare så kan man också vidta åtgärder.
14 Aug 2018