Gifta har gemensam vårdnad

Om man som ett gift par skaffar sig ett barn så kommer vårdnaden om detta barn att vara gemensamt – något som alltså sker automatiskt och utan att man som förälder behöver skicka in några ansökningar till någon särskild instans. Det som skiljer sig åt mellan gifta par och de par som – av någon anledning – valt att inte gifta sig är att barn som föds i ett samboförhållande kommer att se sin modern som ensam vårdnadstagare.

Den här detaljen är något som många inte känner till – man tar för givet att det gemensamma barnet också är något som man ha gemensam vårdnad om; man tror alltås inte att modern per automatik har ensam vårdnad. Det är dock en väldigt enkel sak att korrigera och det enda man som förälder behöver göra är att fylla i en blankett som man skickar till Socialnämnden för att sedan – efter någon vecka – kommer att få ett svar om att den gemensamma vårdnaden nu är i bruk.

Man ska också veta att gemensam vårdnad är att föredra framför ensam vårdand och detta av naturliga skäl – det är naturligtvis väldigt mycket bättre om båda föräldrarna har ansvar för att ge barnet en trygg, säker och bra uppväxt – både sett till det rent ekonomiska och till kärleken.

Men – vad händer om kärleken mellan föräldrarna når vägs ände och de beslutar sig för att skilja sig? Hur ser vårdnaden ut då – kommer modern att få ensam vårdnad eller fortsätter allt som förut?

Gemensam- eller ensam vårdnad vid skilsmässa?

Ja, här kan man säga att gemensam vårdnad kommer att fortsätta och bara ändras ifall någon av föräldrarna bestämmer sig för att söka om en ensam sådan. Vid de senare exemplen så hamnar föräldrarna i en vårdnadstvist och detta är något man till varje pris ska försöka undvika.

En liten brasklapp här dock: i vissa fall måste en vårdnadstvist och ensam vårdnad äga rum och tilldelas. Om exempelvis en av föräldrarna är kriminell, pedofil, har missbruskproblem eller lider av grav psykisk sjukdom så är den heller inte lämpad att ta hand om barnen. Den typen av vårdnadstvister är således absolut nödvändiga och viktiga; barnen ska alltid sättas i första rummet vid en skilsmässa.

Att barnen alltid sätts i första rummet är också grunden då man talar om en vårdnadstvist och därför slutar väldigt många sådana med att en gemensam vårdnad blir utfallet. Man anser nämligen att barnen – generellt sätt – mår bäst av en sund kontakt och relation med båda sina föräldrar och de allra flesta vårdnadstvister går heller inte så långt som till tingsrätten. De flesta går att lösa innan och detta genom att föräldrarna deltar i ett så kallat samarbetssamtal – något som varje kommun erbjuder, och enligt lag är tvungna att göra.

En gemensam vårdnad behöver heller inte innebära att barnen bor exakt lika lång tid hos varje förälder – man kan dela upp det helt efter det schema som man tycker fungerar. Kanske en helg hos pappan och resten av tiden hemma hos mamman; men där pappan fortfarande har kontakt och kan avlägga besök. Allt går egentligen att lösa om viljan finns. Ensam vårdnad är således inte det alternativ som är vanligast vid en skilsmässa.

 

6 Jun 2017