Har jag rätt till en advokat?

När har man egentligen rätt till advokat, hur mycket kostar det och vem är det som betalar för denna expertis? Vi kan säga att du bor i Göteborg och är misstänkt för brott. Har du rätt till en advokat? Ja, det har du. Att som misstänkt - eller åtalad - för ett brott ha en offentlig försvarare som sköter försvaret är en demokratiskt grundsten och en viktig del i ett rättssäkert samhälle.

Vi ska dock även tillägga följande: man har rätt till en advokat - men man kan själv få bekosta försvaret. Skulle du som boende i Göteborg vara misstänkt för ett relativt lindrigt typ av brott så kan du söka efter en offentlig försvarare - men det är inte säkert att din ansökan beviljas. Man utgår från tre stycken punkter och dessa är de som avgör kring huruvida du får sin ansökan om offentlig försvarare beviljad eller inte.

Den första punkten handlar om fallet i fråga bedöms som komplicerat. Den andra punkten handlar om det finns oklarheter gällande påföljdsvalet - själva straffet - och hur detta skulle kunna se ut. Punkt nummer tre bedöms utifrån dina personliga förhållanden och där exempelvis din ekonomi tas med i beräkningen.

En advokat kan alltså komma att bekostas av staten. Skulle brottet du misstänks för i Göteborg vara av den karaktären att den, enligt straffskalan, kan leda till ett fängelsestraff så kan du söka en offentlig försvarare vars arvode täcks av medel ur statskassan. Detta sker emellertid med en liten brasklapp: blir du dömd för brottet i fråga så kan du också blir tvungen att betala tillbaka en del av beloppet till staten.

Får man själv välja advokat i Göteborg?

Får man då välja en advokat själv eller blir man tvungen att välja den som rekommenderas av rätten? Man har rätt att välja advokat och offentlig försvarare. Det är också något som egentligen är ganska logiskt: i ett rättssäkert samhälle som bygger på att alla äger en rätt att försvara sig så måste man också känna att den advokat som står vid ens sida är en person som man verkligen litar på. Rent krasst så kan detta alltså innebära att du står åtalad för ett brott i Göteborg och ska upp i rätten där - men att du väljer en advokat som bor i Stockholm. Det kan du inte nekas.

Man kan vända och vrida på den här frågan och man kan definitivt se saken ur ett mer fiskalt perspektiv där skattemedel slösas på utlägg för en advokat som bor på en annan ort. Man ska dock vara medveten om att kostnaden för en advokat i samband med en rättegång inte alls är särskilt stor i förhållande till alla andra kostnader som tillkommer.

Och: vad skulle de sända för signaler om vi inte hade denna möjlighet? Om du inte fritt kunde välja en advokat från hela landet utan blev tvungen att sondera terrängen i Göteborg och endast förhålla dig till de verksamma offentliga försvarare där? Det skulle gå emot allt vad ett rättssamhälle står för. Vi ska emellertid även tillägga en sak: att du väljer en viss advokat i Göteborg är inte synonymt med att du får denne som din offentlige försvarare. Det är en fråga för advokaten. Han väljer själv vilka fall han åtar sig och det kan således innebära att du - som en följd av exempelvis tidspress - får din ansökan avslagen och får välja en annan person som sköter ditt försvar.

Viktigast är att du är medveten om att du de facto har ett val att göra. Skulle du någon gång hamna i trångmål så ska du definitivt undersöka vilka advokater som finns och vilka som kan sköta ditt försvar.

6 Feb 2020