Hur kan man översätta juridiska dokument?

Att komma till ett nytt land och påbörja ett nytt liv innebär en stor förändring. Detta oavsett vilket land det hela handlar om. För att snabbt kunna acklimatisera sig så är språket en nyckel. Många verkar peka på att språket är sekundärt och att nyanlända till Sverige ska lära sig hur vi svenskar beter oss, vilka seder vi har och hur våra traditioner ser ut. Det är nonsens. Utan språket så kan man inte komma till skott med det nya livet.

Man behöver inte vara svensk för att bo i Sverige; ingen behöver hoppa små grodorna på Midsommar och ingen behöver se Kalle Anka på Julafton - om man nu definierar svenskhet på det sättet. Däremot så är man tvungen att följa lagar och regler och där finns en tydlig skillnad mellan olika länder. Vissa saker är tillåtna i vissa länder och inte i Sverige. Där kommer lagboken att fungera som ett tydligt riktmärke.

En översättningsbyrå minimerar missförstånden

Och, för en nyanländ från exempelvis ett krig så kommer man även att ha en massa juridiska dokument som bevisar vem man är. Dessa saker måste översättas och detta för att få en enklare väg till asyl, till bostad och till sysselsättning. En översättningsbyrå kan alltid hjälpa till med detta och dessa har - som en följd av turbulensen i Mellanöstern - också fått väldigt mycket att göra.

En översättningsbyrå i Stockholm som förr kanske hade mestadels reklamkampanjer på sitt bort får numera arbeta hårt för att översätta information från myndigheter, juridiska dokument, lagar och regler och övrig samhällsinformation från svenska till vanligt förekommande språk. Det tydliga med detta är att missförstånden minimeras och att man kan komma till rätta med språkliga nyanser.

Texter tappar kraft och styrka

Många verkar tro att det går att använda exempelvis Google Translate för att - ord för ord - översätta ett viktigt dokument. Det blir sällan bra och man kommer genom detta att förlora en del av textens styrka.

En översättningsbyrå kan förmedla viktig information och återge sådan på ett korrekt sätt av den enkla anledningen att den som översätter texten i fråga också är tvåspråkig; inte sällan från exakt det land som texten i fråga handlar om.

SFI och möjligheter till arbete på en översättningsbyrå

Vi anknyter åter till det svenska språket och vikten av att snabbt lära sig detta - både i text och i tal. Att kunna svenska ökar chanserna till arbete och ger en smidigare anpassning rent socialt. Därför är SFI en viktig del av integrationen. Svenska för invandrare har visat sig bära många nycklar; att man som elev dels får lära sig svenska och dels också göra det tillsammans med andra i samma situation har burit frukt för många.

Och - här kommer ännu en poäng: det är en ganska stor chans att en översättningsbyrå kommer att behöva anställa fler personer som behärskar både svenska och något annat språk. Inte enbart som en följd av krig och elände utan som en direkt konsekvens av att hela vår värld blivit mindre och där vi alla är mer globala.

27 May 2019