Hur sköter ni era hissar?

Hissen är inget nytt påfund. Tvärtom, det är en uppfinning som använts sedan medeltiden. Då för att underlätta vid byggnationer och där man genom hissar på ett enklare sätt kunde vinscha material från en lägre till en högre höjd. Idag är hissar en absolut nödvändighet i många fastigheter, offentliga lokaler och på olika arbetsplatser. I och med att vi bygger allt högre fastigheter så fyller hissar en extremt stor funktion och utan dessa så skulle vi heller inte kunna bo så högt som vi gör.

Hissarna har blivit snabbare, mer sofistikerade och har en betydligt högre kapacitet. De har dessutom blivit mycket säkrare - något som krävs då de används mer och då olyckor de facto sker. Uppskattningsvis finns det i Sverige ungefär 160.000 hissar och många av dessa finns i Stockholm.

En modern hiss fyller ett vardagligt behov som vi inte klarar oss utan - en hiss som är till åren och som inte sköts på ett korrekt sätt kan vara en ren dödsfälla. För; då en olycka väl inträffar så brukar följderna bli katastrofala. Av förklarliga skäl: Du är instängd i ett litet utrymme och du brakar rakt ner från en hög höjd: det finns ingen återvändo.

Skötseln av hissar är därför extremt viktig och där har fastighetsägaren det stora ansvaret. Skulle en olycka ske och där det visar sig att underhåll och service varit bristfälligt från fastighetsägarens sida så är det också denne som får ta konsekvenserna rent juridiskt.

Besiktning, service och underhåll av hissar

Innan en hiss får sättas i bruk så måste en besiktnings utföras av en - av Svedac - ackrediterad besiktningsman. Den första besiktningen omfattar både installation och funktion. Det handlar om en noggrann och kritiskt granskning som alltså sker i syfte att vanliga människor - du och jag - ska kunna använda en hiss utan någon fara.

Besiktningar sker därefter med bestämda tidsintervaller. Det brukar vara revisionsbesiktning av en hiss en gång per år. Till detta så tillkommer även service och underhåll som måste adderas till den sammanlagda skötseln av en hiss. Allt detta gör att risken för olyckor och skador minimeras.

Vissa hissar behöver även uppgraderas. En hiss byggd före 1998 matchar inte dagens högre krav och en sådan måste således uppdateras rent säkerhetsmässigt. Detsamma gäller även för vissa hissars om används i arbetet och där exempelvis nödtelefoner och talande våningsplan måste finnas.

Planera för ett byte i er BRF

Om ni har en hiss som är över 25 år så bör ni se över vilka alternativ som finns och gärna påbörja en budgetering för att byta ut denna. Livslängden börjar närma sig en kritisk punkt och detsamma gäller säkerheten.

Det finns ett stort värde i att uppdatera till en mer modern hiss i en fastighet - både sett till den egna komforten, men kanske framförallt sett till att minimera risken för en allvarlig olycka. I samband med ett hissbyte så kan ni även skriva ett förmånligt avtal med installatören där service och underhåll sker löpande och regelbundet. En bra kostnad att ta som BRF eller fastighetsägare.

2 Jul 2019