Juridisk hjälp när du skriver testamente

Om du själv vill styra vem som ska ha rätt att ärva efter dig kan du skriva ett eget testamente, alltså ett juridiskt dokument. Du som väljer att skriva ett testamente kan då på egen hand bestämma vem eller vilka som ska ärva och vad den eller de ska få i arv.

En så kallad bröstarvinge, alltså barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har alltid rätt att få ut sin del av arvet efter dig. Det går inte att skriva bort i ett testamente.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara skriftligt och bevittnas av två personer. Det är klokt att anlita juridisk hjälp så ditt testamente säkert är giltigt efter din död.

Arvsrätten betonar släktband

Rätten att ärva regleras av svenska lag i den så kallade arvsrätten. Enligt lagarna så är det bara självklart att gifta makar ärver varandras pengar och ägodelar. Det är alltså stor skillnad på att vara gift eller sambo i det här fallet.

Även om en person som dör vill skriva hela sitt arv på sin sambo så går inte det om personen i fråga har barn (eller andra bröstarvingar i livet).

Barn har alltså alltid rätt att få ut ett arv efter sina föräldrar.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen visar helt enkelt vad den avlidne lämnar efter sig för tillgångar och skulder. Det är en förteckning som sen ligger till grund för vad som eventuellt kan ärvas vidare av andra familjemedlemmar. En bouppteckning ska vara klar tre månader efter den dödes bortgång.

Vad är bodelning?

När bouppteckningen är klar, ja då kan man se vad den avlidnes tillgångar och skulder är. Då står det klart vad som finns att dela upp bland eventuellt olika arvingar. Det är just den här uppdelningen av tillgångar som kallas bouppdelning. När uppdelningen är klar vet arvingarna vad de kan få ut i sitt arv.

Juridisk hjälp för att undvika konflikt

Trots att släktband kan vara nära och starka blir det lätt bråk om arvet. Därför är det viktigt att eventuella testamenten är korrekt skrivna. Det är klokt att ta hjälp av en utomstående jurist som vägleda i frågan om vem som har rätt till vad i arvsrätten och i ett eventuellt testamente.

Om det finns oklarheter och det inte går att komma överens i familjen eller i släkten kan någon av parterna inleda en juridisk process kring arvet.

Läs mer om arvsrätt: www.arvsrätt.nu.

26 Aug 2016