Kan man stämma en målare för ett dåligt jobb?

Att stämma en målaren för att den inte utfört jobbet så som man vill ha det är en ganska extrem åtgärd. Det kan dock vara på sin plats i de fall där målaren åsamkat irreversibla skador på egendom. Vanligtvis går dock det mest att ställa tillrätta genom att föra en dialog. Om du är missnöjd med målarens arbete skall du i första hand vända dig till målaren eller målarfirman och berätta varför du inte är nöjd. På så sätt låter du målaren få en chans att göra om arbetet så att det är som du vill ha det utan att det leder till några andra påföljder eller lönebortfall för målaren. Hantverkare är generellt måna om sitt rykte och vill att deras kunder skall vara nöjda.

Konsumenttjänstlagen är vägledande

Den lagen som reglerar den här typen av förfarande kring missnöje som kan uppstå när en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra en tjänst heter konsumenttjänstlagen. I den står det att man skall reklamera den tjänsten man inte är nöjd med så snart som möjligt och ge hantverkaren en chans att åtgärda det som blivit fel. Tjänsten skall vara fackmannamässig utför och spegla det som ni kommit överens om. Du kan till exempel inte reklamera en tjänst för att du själv valt en färg som du nu märker inte passar eller liknande.

Vänta med att betala tills du är nöjd

Du har rätt att hålla inne betalningen tills dess att målaren har gjort det som ni kommit överens om. Man kan häva avtalet om man inte kommer överens men i det fallet så måste arbetet som målaren gjort anses helt värdelöst för dig som konsument.

Det bästa är som sagt att försöka komma överens med hantverkaren. Rättsliga processer är kostsamma och kostar ofta mer än de smakar, både för dig och för hantverkare. Ni kanske kan komma överens om ett kostnadsavdrag för tjänsten och sedan anlita en annan målare som utför tjänsten på ett mer tillfredsställande sätt.

Anlita en seriös målerifirma

För att undvika den här typen av problem är det viktigt att vara noga med vilken målerifirma man väljer. Det finns många målare i Stockholm, men alla är inte seriösa. Be om referenser och kolla upp firman ordentligt innan du anlitar dem för måleriuppdrag. De flesta är skötsamma och duktiga men precis som överallt annars finns det alltid några ruttna ägg. På målarenstockholm.se kan du läsa mer om hur en seriös målerifirma arbetar.

 

17 Feb 2022