Köpa fastighet i Göteborg – Tre tips på vägen

Söker ni en bostad att flytta till i Göteborg – eller vill du investera i en hyresfastighet? Här är tre tips på vägen som kan underlätta för affären.

Se löpande prisutveckling – Mäklarstatistik talar sitt klara språk

På maklarstatistik.se finns en sammanfattning över sålda fastigheter och dess pris per kvadratmeter. Statistiken kan ställas in på att visa 12, 24, 36 eller 48 månader och visar då ett snittpris för fastigheterna. För att få ett längre perspektiv över utvecklingen i Göteborg kan årshistoriken väljas. Det är då man tydligare kan se den kraftiga prisökning som framförallt började 2011/2012 men som sedan 2017 fick en brytning nedåt.

Genom att se på statistik på både kort och lång sikt går det att se trender gällande prisutveckling. Det är även möjligt att se utveckling utifrån olika stadsdelar i Göteborg. Exempelvis var priset per kvadratmeter för Norra Hisingen ca 30 000 kr medan det för central Göteborg var knappt det dubbla när sifforna sammanställdes i mitten av 2019.

Fastighet i Göteborg

Behöver du mark att hyra – Kontakta kommunen

Av den markyta som Göteborgs kommun består av äger Göteborg Stad lite mer än häften. Det är mark som antingen är redan är bebyggd eller som i detaljplaneringen ämnar vara till bostäder, service, kommersiella fastigheter m.m.

Ett företag som vill etablera sig i Göteborg kan därmed kontakta kommunen för att arrendera mark. Det är då fastighetskontoren som ska kontaktas. Detta oavsett om man önskar mark för bygga en fastighet eller om det handlar om mark till parkering eller annan öppen yta. I det fall som Göteborg Stad säljer mark hittas detta på stadens hemsida.

Blev det ändå problem – Be om hjälp hos fastighetsjurist

Även om man har använder besiktningsman och frågar säljaren om eventuella dolda fel så kan det visa sig att fastigheten har fel som man inte insett vid köpet. Hur ska man då gå vidare? Bara svälja misstaget och stå för kostnaden själv eller försöka få ersättning från säljaren?

Det är sådana frågor som en fastighetsjurist kan svara på. I ett första steg bokas ett möte där man presenterar vad som skett var på juristen avgör om ärendet är värt att driva vidare.

Den vanligaste orsaken till att en fastighetsjurist i Göteborg anlitas är just så kallade dolda fel. Det är generellt säljarens ansvar vid dessa tillfällen men det inte helt lätt att driva ett sådant ärende själv. Genom att se på vad det skulle kosta att renovera och vad det kostar att anlita en fastighetsjurist kan man avgöra om det är värt att välja att ta hjälpen eller inte.

7 Aug 2019