Ledarutveckling - juridiska kunskaper viktiga för ledare

Kurser i ledarutveckling fokuserar ofta på hur chefer kan göra för att bli bättre på själva ledarbiten av sitt chefskap. Det där lilla extra som en chef, utöver sina administrativa kvaliteter, behöver för att vinna respekt och gehör hos sin arbetsgrupp och få dem alla att jobba mot samma mål. Det handlar mycket om hur man uppträder och är som person; en bra ledare sägs behöva vara empatisk, lyhörd, självsäker och inneha en naturlig pondus och förmåga att övertyga andra.

Vissa människor besitter dessa egenskaper naturligt, medan andra får jobba hårt för att åtminstone frammana några av dem i sitt chefskap. Det behöver väl knappt nämnas att långt ifrån alla chefer är naturliga ledare. På samma sätt finns många människor som kanske besitter många ledaregenskaper men som valt andra vägar i livet än att vara chefer.

Rätt kunskaper skapar rätt beslut

Men en annan sida av ett gott ledarskap är kunskap. Kunskap om organisationen och om de många juridiska aspekterna av ledarskap, som arbetsrätt, företagsrätt och de lagar och regler osm är specifika för den bransch man jobbar inom. Utan gedigna juridiska kunskaper blir det svårt att vara en bra ledare. Grunden för att analysera och sätta upp mål är nämligen att ha alla kort på bordet, det vill säga alla givna förutsättning och alla de regler och lagar som gäller. Med rätt kunskaper kan man som ledare få det självförtroende som behövs för att fatta stora och ingripande beslut som påverkar många människor.

Rätt kunskaper skapar respekt

En chef som har dålig koll på juridiken kan få svårt att vinna respekt. För många ”det där måste jag kolla upp” eller ”det där är lite snårigt” leder i längden till att arbetsgruppen tappar respekt för ens kunskap och i förlängningen också ens kvaliteter som chef. Vill man bli lyssnad på och vinna gehör för sina idéer måste man höja sig något över sina medmänniskor, det går inte att komma ifrån.

Ledarutveckling ska satsa på både personlighets- och kunskapsutveckling

Därför är det viktigt att kurser i ledarutveckling inte bara fokuserar på de personliga egenskaper som är viktiga för ett gott ledarskap utan även betonar vikten av att skaffa sig ny kunskap, något som är ett ständigt pågående projekt. En bra chef ser till att skaffa sig en gedigen grundkunskap om sin organisation, sina medarbetare och sin bransch, sått han känner att han kan ta sina beslut på goda grunder. Det är ett ansvarstagande som i längden vinner honom respekt hos sina medarbetare och hos företaget.

13 Apr 2019