Lurad vid badrumsrenoveringen? Ta hjälp av en jurist

De flesta firmor som erbjuder badrumsrenoveringar i Stockholm drivs av seriösa yrkespersoner som är transparenta med kostnader, arbetsinsats och annat som rör renoveringar. Men tyvärr finns också, som i alla branscher, ett fåtal oseriösa typer som utger sig för att vara proffs och lockar med ett bra pris, för att därefter utföra ett undermåligt arbete och sedan inte gå att få tag i. Att bli lurad på detta sätt är såklart alltid väldigt jobbigt. En badrumsrenovering innebär en stor kostnad, och det man sett fram emot – ett nytt och fräscht badrum – blir istället en källa till ännu större kostnader när man i värsta fall måste återställa och reparera de skador som åsamkats av skojaren. En bra tips är därför att alltid kräva referenser från den firma man tänkt anlita.

Kontakta först hantverkaren, sedan en jurist

Känner man att man blivit lurad och att en hantverkare inte hållit sig till ett skrivet avtal, bör man i första hand påtala detta för hantverkaren. Om denne inte erkänner att något fel begåtts eller att priset blivit för högt, eller helt enkelt inte går att få tag i, kan man vända sig till en jurist för att få hjälp med att utvärdera situationen. Ibland kan det räcka med att en jurist hör av sig till hantverkaren eller firman och påtalar allvaret i situationen, samt förklara att det bästa är att reda ut situationen direkt, annars tas ärendet till rätten. En någorlunda förnuftig person inser i det läget att det är bäst att göra klart arbetet, alternativt att betala tillbaka pengarna.

Betala aldrig i förskott

Innan vi går vidare; den springande punkten i den här frågan är egentligen att man aldrig ska betala en hantverkare i förskott. En seriös hantverkare eller renoveringsfirma ber aldrig om betalning i förskott, utan skickar en slutfaktura när arbetet är utfört. Om inget oförutsett skett under renoveringen, och som meddelats kunden, ska priset på slutfakturan vara detsamma som på offerten. Ett slutpris får aldrig överstiga 15% av överenskommet pris.

Som kund gäller det att hålla koll på detta, att hellre ställa för många frågor än för få, samt – och detta är det viktigaste – att alltid skriva ett avtal om vad som ska göras och till vilket pris. Har man inget avtal att förhålla sig till kan det mycket väl bli så att ord står mot ord och det blir svårt att få rätt i ett tvistemål. Hur många muntliga övertygelser du än fått – har du inget papper på överenskommelsen står ord mot ord.

Kontrollera noggrant

Det är också mycket viktigt att kontrollera att firman har behörighet för arbete i våtrum och att de kan garantera att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt. Som kund kan det kännas snårigt och motigt att behöva kolla upp hantverkare, man vet inte riktigt vad man ska hålla utkik efter. Men ett bra tips är att alltid söka sig till firmor som har ett gott rykte hos tidigare kunder. Får man kontakt med en firma som det är svårt att få någon information om, och som svarar svävande eller inte alls på frågor om tillstånd, behörighet och ansvarsförsäkring, ska man leta vidare.

Vad kan en jurist mer hjälpa till med?

Om en konflikt med en hantverkare inte går att lösa privat, kan en jurist hjälpa till med att ta ärendet till tingsrätten , där det blir ett tvistemål. Domstolen gör då en bedömning av situationen och beslutar om hur den ska lösas. Om avtal saknas är det inte säkert att man får rätt i ett sådant tvistemål, och därför kan ett tvistemål i domstol ytterligare förvärra situationen. En jurist hjälper dig att bedöma om det är läge att ta ett ärende till domstol, och även att föra din talan vid en huvudförhandling.

19 Apr 2018