LVU-omhändertaganden har ökat kraftigt

Antalet omhändertaganden av barn enligt LVU har ökat kraftigt på senare år. Dessutom visar undersökningar att många av de omhändertagna barnen riskerar att bli missgynnade i resten av livet.

Statistiken från Socialstyrelsen visar att antalet omhändertaganden av barn ökade med hela 54 procent mellan år 2004 och 2013.

Varför har det utvecklats på det här viset? Analyser visar att det kan bero på flera olika orsaker, både på barnens eget beteende och på en olämplig hemmiljö. Handlar det om äldre barn är orsaken oftast barnens eget beteende, medan de mindre barnen ofta tas om hand i enlighet med LVU på grund av en dålig och farlig hemmiljö.

En alarmerande rapport

Av de 18 400 barn som hade omhändertagits 2011 hade cirka 4900 fått vård enligt LVU, medan den stora merparten vårdades med stöd av Socialtjänstlagen.

I en alarmerande rapport från Socialstyrelsen syns en bild om hur det går för omhändertagna barn senare i livet. Bland annat har man följt upp barnens hälsa och utbildning i undersökningen och tendensen är tydlig: de omhändertagna barnen får problem senare i livet.

  • På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Bland annat använder placerade barn psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn, säger en representant för Socialstyrelsen i en kommentar.

LVU är en tvångslag och ses som ett sista utväg, både vägen med vård via Socialtjänsten genom socialtjänstlagen och fortsatt liv med familjen ses oftast som bättre lösningar.

Tydlig och påtaglig risk krävs

För att man ska kunna tillämpa LVU krävs en tydlig och påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas. Några exempel på fall där lagen tillämpas är fysisk eller psykisk misshandel, drogmissbruk eller kriminellt beteende hos barnet.

Eftersom LVU-omhändertaganden alltid sker mot både barnens och familjens vilja så är det för rättssäkerhetens skull mycket viktigt att de drabbade kan få hjälp  av en kompetent och erfaren LVU-advokat .

 

Stor risk för felaktigheter

Eftersom alla beslut enligt LVU nästa uteslutande grundar sig på en utredning av socialtjänsten så finns det en uppenbar risk för felaktigheter. Det finns utredningar som visar att det finns stora brister i utredningarna och det finns fall där barn placerats i familjehem utan att det finns några rättssäkra beslut bakom placeringen. Ännu ett skäl att anlita en LVU-advokat, det här är svåra frågor som måste belysas från alla håll och familjer och barn måste skyddas från felaktiga beslut. Utredningar har även visat på stora brister på de HVB-hem där barnen placeras. Det finns gott om fall där barnen har råkat illa ut på hemmen.

Att anlita en LVU-advokat betyder ingen kostnad. När ett LVU-fall går till rättegång så utses ett offentligt ombud – antingen för föräldrarna eller för barnen. Ombudet bekostas helt och hållet av det allmänna.

8 Sep 2016