När du behöver en fastighetsjurist

Fastighetsägare hamnar ibland i olika rättsliga problem och tvister. Det händer det blir problem med försäljningar och köp av fastigheter. Det kan handla om att köparen till exempel hittar dolda fel på sin nya fastighet eller att hyresintäkterna inte är lika höga som utlovats eller att det visar sig att driftskostnaden blir högre än vad som angivits.

För den säljande parten kan det i stället handla om att köparen har krav efter försäljningen som denne inte anser att varit en del av affären. När tvisterna inte går att lösa behöver man rättslig hjälp.

Anilta en fastighetsjurist

När man hamnat i en tvist som rör fastigheter ska man leta upp en erfaren jurist inom fastighetsjuridik, en så kallad fastighetsjurist. Det är en advokat som har specialicerat sig på fastighetsrätt och fastighetsjuridik. Då får man hjälp med sina rättigheter och skyldigheter och hur man ska kunna lösa problemen eller den uppkomna tvisten på bästa sätt. Och vid behov går vidare till rättslig prövning. I dessa fall blir fastighetsjuristen den som sköter hela rättsprocessen och för din talan i eventuell domstol.

Fastighetsjuridik

Fastighetsjuridik är ett mycket brett område som täcker ett stort antal olika juridiska ämnen. När det gäller fastighetsjuridik kan det handla om frågor som rör handel med fastigheter, bostads- och hyresrätt, så kallad nyttjanderätt, servitut, tomt- och arrenderätt, miljörätt, entreprenadrätt byggjuridik.

Men det innehåller också frågor inom föreningsrätt och bolagsrätt eftersom det kan påverka hur fastighetsjuridiska ärenden hanteras.

Hyresfastigheter

Vid hyresförhandling och förvärv av hyresfastigheter händer det att det uppkommer problem och tvister. För köparen är det viktigt att fa korrekta uppgifter om till exempel driftskostnader och hyresintäkter. Det står skrivet i lagen att man måste ange korrekta uppgifter. Det gäller både bostadsfastigheter och företagslokaler.

När det står felaktiga siffror kan det bli en förlustaffär. Framför allt i populära områden där priset har trissats upp kraftigt vilket gör att det blir svårt att göra förtjänst på fastigheten. Därför rekommenderas det att ta hjälp av en fastighetsjurist i processen.

Hyresförhandlingar

När det gäller hyresfastigheter är hyresintäkterna avgörande för ekonomin för fastigheten. Med en skicklig jurist vid sin sida kan man förhandla fram rätt hyror för att det ska fungera. En jurist med kunskaper inom fastighetsrätt kan även reda ut hur stora driftskostnaderna förväntas bli. Samma gäller underhållsavtal och liknande. Det är ofta avgörande faktorer innan man lägger bud på en fastighet. Så det kan verkligen löna sig längden och göra att det blir en lyckad affär.

20 Jun 2019