När företaget behöver juridisk hjälp

När företaget gått knackigt ekonomiskt under en längre tid måste man göra något åt det innan det är försent. Det kan handla om att företaget själv inte fått betalt av leverantörer och inte i sin tur kan betala sina skulder i tid. Företaget kanske sitter med ett stort lager som tickar pengar eller har för höga lokal- eller lönekostnader. Det gäller att noggrant sätta sig ner och se var man kan sänka kostnader för att rädda situationen. 

Få juridisk hjälp

Det rekommenderas att omgående rådgöra med en jurist med expertis inom affärsjuridiken för att vidta rätt åtgärder för att rädda företaget. Dessa är experter på obeståndssituationer, företagsrekonstruktioner, likvidationer och ackord.

Det är tryggt att få stöttning i all all krånglig juridik och få tips och råd hur man ska ta sig den ekonomiska knipan. Det kan röra sig om åtgärder som skuldsanering, personlig konkurs och lönegaranti. Man kan också välja att upplösa företaget 

Risk för konkurs

Konkurs för en juridisk person innebär att ett bolag har hamnat i ett ekonomiskt obestånd, vilket innebär att det inte kan betala sina skulder till leverantörer och kunder. Om detta är fallet under lång till och alla försök till sanering har misslyckats görs en konkursansökan hos en domstol. 

Då utses en konkursförvaltare som skapar och ansvarar för ett så kallat konkursbo för att få ordning på tillgångar, skulder och egendom. Därefter planeras och genomförs försäljning av företagets egendom för att få kapital för att lösa alla skulder till borgenärerna. 

Vid konkurs i ett dödsbo finns det inget krav på personligt ansvar av dödsbodelägarna. Men detta är förutsatt att det inte har tagits ut några tillgångar innan konkursboets skulder har betalats.

Gäldenär och borgenär

En gäldenär är den det företag (eller privatperson) som har ett antal obetalda skulder. Företaget (eller personen) som har en fordran, ett krav på att få betalt för en tjänst eller vara kallas för borgenär. Det är konkursförvaltaren som representerar borgenären och hanterar skulder och tillgångar som finns i konkursboet. 

Det är konkursförvaltarens uppgift att hitta bästa lösningarna för att borgenärern ska få sina pengar som den har rätt till. Borgenären behöver inte anmäla sina fordringar till tingsrätten eftersom det är konkursförvaltarens uppgifta att ta reda på detta. Men om borgenären anser att det fattas skulder går det att komma med kompletteringar. 

Är ditt företag i ekonomisk knipa och behöver en jurist inom affärsjuridik för att att rädda företaget? Här kan du läsa mer och boka in ett inledande möte: https://www.konkursen.nu.

31 May 2019