När kan man ha behov av en arbetsrättsjurist?

När kan man behöva en arbetsrättsjurist? Har du problem med arbetsgivaren och behöver hjälp? En arbetsrättsjurist kan hjälpa till att lösa problemet.

Det kan finnas många olika skäl till att man behöver en arbetsrättsjurist. Det kan vara arbetstagare eller arbetsgivare som behöver hjälp att reda ut konflikter mellan varandra. Det kan även vara förhandlingar kring avtal och löner, både för att förhandla stora kollektivavtal men även direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstagare kan i regel få hjälp via sitt fackförbund som har egna arbetsrättsjurister men om man inte är med i facket kan man behöva anlita sin egen arbetsrättsjurist. En arbetsrättsjurist kan ses som en vän för både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsrättsjurister arbetar vanligen på en advokatbyrå men det finns även jurister som arbetar själva. Det går inte att säga att någon av dem är bättre än de andra utan det har med kompetens och erfarenhet att göra.

Vad är speciellt med en arbetsrättsjurist?

Precis som det låter så är en arbetsrättsjurist en jurist som specialiserat sig på lagar och de regler som hör ihop med relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är vanligt att företaget och organisationer samarbetar med arbetsrättsjurister då det kan bli dyrt att gå emot arbetsrätten. I Sverige är arbetsrätten stark och det finns många lagar och regler att ta hänsyn till. Ett felaktigt utformat anställningskontrakt kan stå en arbetsgivare dyrt, i en konflikt med en arbetstagare är det också viktigt att navigera rätt i juridiken. Det går inte att säga upp arbetstagare hur som helst utan det måste finnas laglig grund. Likaså är det viktigt för en arbetstagare att ta tillvara på sina rättigheter.

Vad händer om man inte kan enas?

Det som händer om en arbetstagare och en arbetsgivare inte kan enas är att ärendet kan dras till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens uppgift är att avgöra vem av parterna som har rätt och då ska man ha en arbetsrättsjurist vid sin sida. Arbetsdomstolens dom kan nämligen inte överklagas utan är slutgiltig. Arbetsdomstolen tar inte heller upp alla mål eller tvister utan det måste finnas vissa kriterier. För att ett mål ska tas upp i Arbetsdomstolen måste det finnas ett kollektivavtal som omfattar både arbetsgivaren och arbetstagaren. Utöver det måste frågan som väcks omfatta frågor som finns i kollektivavtalet. Det är därmed inte säkert att ett ärende ska till Arbetsdomstolen även om det handlar om arbetsrätt. Uppfylls inte dessa kriterier så ska ärendet istället gå till Tingsrätten.

31 Jan 2020