Om en arbetsolycka sker i ditt hem

Om du har anlitat en golvläggare i Stockholm för att lägga nya golv i ditt hem och denne skadar sig, vad gäller då? Många privatpersoner har dålig koll på var ansvaret för arbetsmiljön ligger, vilket inte är så konstigt eftersom man kanske anlitar hantverkare väldigt sällan. Tyvärr är det dock så att även en del hantverkare har dålig koll på vad som gäller juridiskt för arbete hemma hos kunder. Det kan till viss del bero på att ansvaret för arbetsmiljön gått från beställaren till den som utför jobbet. 2008 ändrades nämligen lagen som innebar att det är byggherren som är ansvarig för arbetsmiljön. Numera är det alltså golvläggaren som kommer hem till dig och jobbar som själv är skyldig att sörja för sin säkerhet.

Du ska inte betala för sjukhusvistelse eller icke arbetade timmar

Om en golvläggare skadar sig när han arbetar hemma hos dig kan han antagligen inte utföra sitt arbete utan kan behöva sjukvård. De timmar han är borta från arbetet för att uppsöka vård ska inte du betala för, även om ni skrivit kontrakt på antal timmar golvläggaren ska jobba. Är det en golvläggare med enskild firma kan han inte fakturera dig för fler timmar än de han faktiskt jobbade. Du kan dock inte slippa ifrån betalning helt, även om jobbet inte blivit klart. En hantverkare har alltid rätt att kräva betalt för arbetade timmar även om jobbet inte är färdigt.

Ansvaret ligger på din golvläggare

Om en golvläggare skadar sig hemma hos dig och sedan kräver att få skadestånd och summan för hela jobbet betald, har du alltså juridiskt rätten på din sida. Det kan vara tryggt för dig som kund att veta att du inte behöver vidta några särskilda åtgärder i ditt hem innan du släpper in en hantverkare för att utföra ett jobb åt dig. Om hantverkaren anser att arbetsmiljön är osäker är det hans eget ansvar att påverka den, genom att be dig vidta vissa åtgärder. Om han påbörjar arbetet får det anses var klarlagt att han befunnit arbetsmiljön, det vill säga din bostad, säker.

Kontakta en advokat för hjälp med att reda ut situationen

Skulle det ändå hända att du får en faktura på hela jobbet eller om hantverkaren kräver ersättning för sjukhusvistelse eller annan vård, bör du kontakta en advokat som kan hjälpa dig att föra din talan. En advokat kan föra din talan om frågan utvecklas till ett tvistemål mellan dig och hantverkaren. I de flesta fall brukar det dock inte ske, eftersom en advokats utlåtande ofta brukar kunna övertyga hantverkaren om var skuldbördan ligger.

Du är aldrig ansvarig för arbetsmiljön

Det är naturligtvis tråkigt om en golvläggare skadar sig i ditt hem, men ansvaret för olyckan kan aldrig läggas på dig som beställare. Om golvläggaren skadar sig behöver du således inte bli orolig för din ekonomi utan kan i lugn och ro försöka hitta en ny golvläggare som kan slutföra arbetet. Hanar du tvistemål med hantverkaren om skuldbördan, kontakta en bra advokat med erfarenhet av tvistemål mellan privatpersoner och hantverkare. Det är tyvärr ett inte ovanligt scenario i Stockholm, så många jurister och advokater har bra erfarenhet och goda kunskaper i ämnet.

4 Jul 2018