Områden som behandlar skulder

Skulder är oftast monetära, det vill säga att det är en person som är skyldig en annan person pengar. Men vad händer om den skyldiga personen, eller företaget, inte vill eller kan betala?

Att vara skyldig någon något kan vara ett ganska brett fält. Det kan vara att man är skyldig någon ett tack eller att man borde göra en gentjänst. Men det kan även vara att man är skyldig någon en sak, en utförd tjänst eller en summa pengar. Om man beställer en vara på internet så kan fakturan komma långt efter det att man har mottagit varan. Då har man en skuld. Det kan även vara att man har lånat pengar och därmed har en skyldighet att betala tillbaka lånet. Men skulder kan även uppstå om man exempelvis har lovat att bygga ett hus med ett slutdatum och det datumet överskrids.

Formulera och skapa avtal

Inom området skulder, eller fordringar som det också kan kallas, hanteras ärenden olika. När det gäller banklån så är det långa och noggranna avtal som skrivs mellan långivaren och låntagaren. Men är det andra fall av blivande fordringar, eller möjliga fordringar, så kan det vara mer bristfälliga avtal som skrivs. Även om det kan slå hårt mot fordringsägaren om skulden inte regleras. Därför finns det ett helt juridiskt område inom fordringar som reglerar hur avtal ska skrivas, men även vilka rättigheter och skyldigheter man har som fordringsägare samt motpart. Det vill säga den som fordringen är på eller kan hamna på vid senare tillfälle. Läs mer om fordringsrätt på denna hemsida: https://www.fordringsrättgöteborg.se

8 Dec 2020