Överlåt ditt företag smidigt och utan problem

Står du i begrepp att överlåta ditt företag? Det är en process där man kan behöva juridiskt stöd. Affärsjurister som har lång erfarenhet av företagsöverlåtelser hjälper dig hela vägen.

Ta hjälp av en affärsjurist om du ska överlåta ett företag. Det finns en mängd saker att tänka på under en sådan process där det behövs juridisk expertis. Termen “due diligence” eller “företagsbesiktning” syftar på en metod och arbetsprocess som samlar in information om ett företag och analyserar den. Översatt betyder due diligence ungefär skälig aktsamhet. Företags besiktningen bildar ett beslutsunderlag för det köpande företagets ledning och utförs ofta av externa konsulter. Resultatet används också som ett underlag vid förhandlingar. Processen används vid förvärv av egendom såväl som produkter men också intellektuell egendom, dvs immateriella tillgångar eller utvecklingsprojekt.

Advokatbyråer med affärsjuridik som specialitet

Närhelst det handlar om att förvärva eller sälja ett företag, oavsett om det är ett stort aktiebolag eller ett mindre affärsföretag bör man anlita jurister. Det är inte sällan som det just vid överlåtelser eller försäljningar som gamla dokument och avtal plötsligt dyker upp och blir aktuella. Dokument som först vid en förändring börjar gälla eller som inte har varit kända förrän då. Då kan det vara otroligt skönt och tryggt med ett juridiskt stöd som är förtrogen med liknande processer. När ett företag byter ägare kan det handla om allt från personal till fastigheter och aktieägare. Det är många enskilda avtal som ska gås igenom och synas. Vid eventuella tvister brukar skiljeförfarande användas, vilket är vanligt inom affärsjuridiken.

Lösa juridiska konflikter med skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande är konfidentiellt till skillnad från en process i domstol. Den går som regel snabbare och parterna kan påverka valet av skiljemän. Dessa är också experter inom sina områden. Skiljemän skall vara opartiska och något jäv får inte förekomma. Skiljemannen ska undersöka och pröva målet grundligt. Det görs en noggrann genomgång av argument och motiveringen för domslutet ska vara övertygande. Det ska utföras av minst tre skiljemän. Förenklat skiljeförfarande kan användas vid enklare tvister. Där deltar endast en skiljeman. Förhandlingen går fortare och är effektivare.Syftet med både vanligt och förenklat skiljeförfarande är att lösa tvister så fort som möjligt. Man sammanträder och presenterar sina olika ståndpunkter, det är själva förhandlingen. Efteråt meddelar nämnden sitt beslut - skiljedomen. Man ska komma ihåg att ett skiljeförfarande inte kan överklagas, såvida det inte står inskrivet i avtalet att det ska vara möjligt. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.skiljeförfarande.se

12 Apr 2020