Rörmärkning ska ske enligt lag

Rörmärkning är en extremt viktig detalj som ger klara besked om vad som döljer sig i varje rör- och ledning. Har ni koll på era rör och ledningar i ert företag - vet du som fastighetsägare vad som finns i varje rör?

Det bör ni ha. Rörmärkning ska finnas enligt svensk lag och om så inte är fallet - eller om märkningen skett på ett felaktigt sätt - så kan man drabbas av sanktioner. Den summan kan i så fall ligga någonstans mellan 15-150.000 kronor - beroende på vad det handlar om - och det är något som visar på hur viktigt detta område är. Det hela är logiskt också. Rör och ledningar finns överallt, de har samma form och de följer ofta varandra.

Vad händer om någonting slutar att fungera? Vilket rör innehåller vad och vilken ledning måste lagas? Fruktansvärda olyckor kan inträffa i samband med reparationer och tyvärr så kan man också se att sådana de facto har skett som en följd av undermålig rörmärkning.

Detsamma kan sägas om det börjar brinna. En brandman måste direkt kunna se vilka faror som finns och rörmärkning ger denne direkt och tydlig information om hur det fortsatta räddnings- och evakueringsarbetet ska ske ut. Tänk själv om det handlar om en industriell miljö där en massa farliga kemikalier finns och där information om detta saknas. Det skulle innebära en katastrof och av den anledningen så är rörmärkning alltså ett måste.

Rörmärkning efter givna regler

Hur ser då en rörmärkning ut? Det finns givna regler att följa och där handlar det dels om att använda symboler. Handlar det om kemiska ämnen så finns det tydliga symboler som ska sättas ut. Man har även färgsystem som visar på vad ett rör eller en ledning innehåller.

Detsamma gäller för färdriktning. Genom en pil så visar man åt vilket håll någonting transporteras. Du har säkerligen någon gång fått någonting förklarat i klartext? Det uttrycket är hämtat från rörmärkning och det innebär att det aldrig ska kunna ske några missförstånd: det ska klart och tydlig stå skrivet vad som finns i ett rör eller en ledning. </p<

Placering är viktigt också. Att sätta upp en skylt - eller en dekal - handlar lika mycket om var den sitter som vad den ger information om. En skylt som inte syns gör ingen som helst skillnad. Gällande placering så ska man sätta information vid exempelvis en stamkran eller vid varje anslutning- Löper en ledning - vilken den ofta gör - genom olika rum så ska den märkas, minst, en gång i varje utrymme. En märkning ska även finnas vid eventuella avgreningar.

Vilka färger används? Ögat ser, i många fall, färger först och det kan vara bra för dig som privatperson att veta om några av de vanligaste kulörerna som används vid en rörmärkning och betydelsen av dessa. Detta enligt följande:

  • Brandfarlig gas - Orange.
  • Luft eller vakuum - Ljusblå
  • Vattenånga - Grå
  • Övriga gaser - Ljusbrun
  • Brandfarlig Vätska - Brun
  • Frätande Vätskor - Violett
  • Kallvatten - grön
7 Mar 2020