Säkrare finansmarknad med LEI-kod

Om man handlar med aktier, fonder, värdepapper eller med exempelvis obligationer och har ett företag som omsätter över tre miljoner kronor så kommer man att snabbt att bli varse att det är omöjligt att fortsätta med detta. Du vet förmodligen redan om detta då kravet infördes i början av året - men som innebär att dina transaktioner och affärsuppgörelser ska verifieras av en LEI-kod.

En LEI-kod är en serie siffror - tjugo stycken, alfanumeriska - som är unika och som endast kan användas av ett och samma företag. Det här gäller vid både europeisk och global handel och ur ett rent juridisk perspektiv så kommer det att innebära att vi också kommer att se färre uppmärksammade fall inom finanssektorn.

Tack vare LEI-kod så kan man nämligen på ett tydligare sätt spåra, undersöka och kontrollera handeln; företag kan - konkret - inte gömma sig bakom luddiga lagar, dotterbolag och så vidare: en LEI-kod blir ett unikt fingeravtryck som exempelvis Finansinspektionen kan använda sig av. Det är väldigt bra då man genom systemet kan komma till bukt med problem som tidigare kunnat innebära att vissa företag skaffat sig monopol inom vissa områden.

LEI gör att handeln med finansiella instrument och med aktier, värdepapper, derivat, obligationer och fonder blir mer öppen, mer transparent och enklare att skaffa sig översyn över - en relativt enkel och genialisk lösning på ett stort problem.

Handlar det inte om övervakning?

Den personliga integriteten då; kränks inte den av ytterligare ett system där olika myndigheter i olika länder får ytterligare ett verktyg att kontrollera medborgarnas förehavanden? Nej, man måste skilja på päron och äpplen. Det här är inte alls jämförbart med offentliga kameror på torg, på större gator eller med FRA och andra heta potatisar som det talats om i vårt samhälle.

LEI är inte skapat för att din handel med aktier ska upphöra, regleras eller för att du ska drabbas av någon typ av skattehöjning. Faktum är att du inte alls kommer att behöva bry dig om begreppet LEI som privatperson. Ditt ISK-konto sköter du precis som vanligt. De som man vill “komma åt” är företag och juridiska personer som har denna typ av handel som profession och som har en hög omsättning.

Har du exempelvis en enskild firma som handlar med aktier och som inte omsätter mer än tre miljoner kronor så kommer du heller inte att behöva någon LEI-kod. Det är inte ett system som berör gemene man.

Så registrerar ditt företag LEI-kod

En LEI-kod och registrering för att använda sådan kan göras via sin bank. Det går också att göra online och via speciella sidor och auktoriserade webbtjänster kan registrera sig. Tiden brukar normalt ligga på 1-2 arbetsdagar och kostnaden varierar beroende på vilken väg du väljer. Runt 120 USD är en rimlig siffra att förhålla sig till. En LEI-kod ska registreras och förnyas årligen - även det bär en kostnad som dock är lägre än vad en helt ny registrering kostar.

Ytterligare information kan du finna här: https://www.leikod.nu

10 Dec 2018