Sitter du med ansvar i en företagsstyrelse?

Visste du att om du går in i ett företag och sitter med i företagets styrelse, är du även ekonomiskt ansvarig för företaget? Det är inte riktigt alla som känner till de skyldigheter som man har som medlem i en styrelse i ett företag. Många är lite blåögda och tänker endast på fördelarna med att kunna sitta med i en företagsstyrelse, och det är det, så länge som det går bra för företaget. Som företagets styrelsemedlem, bör man alltid jobba hårt för att företaget går framåt och är frmagångsrikt. Framgången kommer ju inte av sig självt. Framgången kommer ur hårt arbete för alla inblandade parter.

Nackdelar med medlemskap i styrelsen

Det som blir svårt, om det inte går så bra för företaget, vars styrelse du är med i, är om det inte går så bra för företaget. Skulle företaget få ekonomiska problem och inte ha pengar nog för att betala sina skatter eller skulder, då är det VD och ägare och styrelsemedlemmar som blir betalningsskyldiga. Har man då varit delaktig i de beslut som företaget har fattat, blir man även ansvarig att hosta upp pengar som företaget är skyldigt. Leverantörer som företaget har obetalda skulder till, vill ha betalt opch struntar i vem som betalar. Som styrelsemedlem går du kanske själv sälja huset, fastigheten, och dina ägodelar för att betala av skulder som företaget har. Och dem får du ju inte tillbaka. De är borta för alltid.

Räddningen är att en jurist får företrädaransvar

Då kan räddningen bli, att en jurist går in och tar ett företrädaransvar för företaget och att styrelsemedlemmarna på så sätt slipper ta det ansvaret och behöver inte gå från hus och hem för att betala ett företags obetalda skulder. Det är ju inte meningen att just VD, ägare eller styrelsemedlemmarna måste betala med sina privata egendomar bara för att de har varit villiga att arbeta för företaget. Händer det företaget något som kanske är oförutsett, kan det ruinera människor och familjer att vara delaktig i ett företag.

Jurist som blir företrädare får befogenheter 

När en jurist stiger in och tar ett företrädaransvar, får juristen samtidigt stora befogenheter att rumstera om i företaget för att rädda ekonomin. Och det är ju inte mer än rätt att det blir så, om juristen går in och räddar människor i företaget från att gå i personlig konkurs. En sådan jurist måste ju se till att det finns ett liv även efter att skulderna är betalda. Här kan du läsa mer om företrädaransvar på: https://www.företrädaransvar.se.

18 Mar 2019