Skadad i idrottshallen?

Idrott och sport är starkt förknippad med god hälsa och i många fall så är det också en del av vardagen. Fler och fler behöver motionera som en följd av att vi numera har med stillasittande arbeten och inte längre rör på oss i den omfattning vi borde. Att ha ett gymkort är därför ett måste; och likaså - kanske ännu bättre - om man kan vara allsidig och träna exempelvis tennis, badminton eller spela innebandy tillsammans med kompisarna. All motion är av godo - både rent fysisk för vår hälsa och för det rent sociala då vi träffar nya- och gamla bekantskaper.

Men, med idrott finns också en uppenbar risk för skada. Här ska vi säga att du är försäkrad genom ditt medlemskap på exempelvis ett gym. Detsamma gäller om du bokar en tid på en kommunal anläggning och spelar exempelvis innebandy. Skadar du dig så kommer du alltså inte att behöva ta några kostnader.

Men, om skadan skett som en följd av att gymägaren/kommunen misskött sin anläggning då? Om du brutit benet som en följd av ett undermåligt sportgolv och vill statuera ett exempel - hur kan du gå vidare rent rättsligt?

Du kan gå vidare med en stämning

Det finns möjligheter att stämma både kommunen och en gymägare för en skada som man anser vara orsakad av misskötsel. Det kan dock handla om en lång process - med höga summor inblandade - och där bör man definitivt låta en jurist sköta alla förhandlingar. I många fall så kan det räcka med att kontakta exempelvis gymmets eget försäkringsbolag - eller gymägaren - för att sluta en överenskommelse; det brukar inte sluka samma tid och lika stora resurser.

Naturligtvis ska man söka upprättelse om man skadas som en följd av att någon misskött sina åtagande. Ett sportgolv som inte håller måttet kan innebära en halkolycka - som i sin tur leder till att ett korsband går av. Det är svårt att bevisa och det kan krävas en hel del undersökning och jobb innan man får rätt.

Bra sportgolv - en bristvara i Sverige

Gällande just sportgolv och kvaliteten på dessa så kan man säga att här behövs mycket arbete. Många idrottshallar i Sverige har äldre golv som legat orörda i decennier. I kombination med ett flitigt användande så håller de inte måttet; de sviktar inte, de är hala, de gör ont att falla på dem och de samlar på sig en massa damm som i sin tur leder sitt ännu större risk för halkolyckor. Där krävs det bättring.

Visst, det bär en kostnad att byta golv - men ställer man den mot hur många olyckor som kan förhindras så är det en investering. Att idrotta innebär att man exponeras för risken att göra sig illa - men den risken ska inte göras onödigt stor. Byt ut gamla sportgolv mot nya, moderna modeller och många olyckor kommer att förhindras.

På sajten http://www.sportgolv.biz hittar du en leverantör av sportgolv.

9 Dec 2018