Står ni i en umgängestvist?

Det är inte så lätt att komma till skedet livet då man går skilda vägar. Var det bådas beslut? Eller är det något som har hänt? Trots era känslor måste man alltid sätta barnen i första hand.

När man står inför en separation är ofta många känslor inblandade. Man ska påbörja ett helt nytt liv och få vardagen att fungera normalt. Dessutom kommer man inte ha tillgång till sina barn på samma vis som man hade tidigare. Vem ska ha barnen? Vem tar besulten gällande dem? Detta beror på hur ni väljer att lägga upp vårdnaden kring barnen. En sak som alla fall har gemensamt är att man gör det bästa för barnen. De sätts alltid i första hand och man tar hänsyn till deras önskningar.

Ta hjälp av en jurist

I många fall klarar man inte av att bestämma detta själv utan kan behöva hjälp av en jurist. Jurister kan systemet väl och kan hjälpa er i en umgängestvist. Familjerätten finns också som kan hjälpa till med avtal. Detta kan bli en lång process om ingen är beredd på att samarbeta. Dock försöker man alltid göra den så snabb och smidig som möjligt för barnens skull. Står ni i ett läge och behöver hjälp av en jurist? Ni hittar olika firmor som arbetar med detta på internet. Jurister är ofta specialiserade på olika inriktningar. Välj en firma som är specialiserad just på umgängestvister. Vid första kontakt kan du maila eller ringa, förklara då också ditt ärende.

1 Dec 2020