Tre olika typer av jurister

Jurist är ett väldigt brett yrke. Till exempel kan en jurist arbeta som brottmålsadvokat, med skilsmässor eller som forskare inom juridik. Gemensamt för dem alla är att det krävs en utbildning på fyra och ett halvt år för att få en juristexamen. Vill man därefter dessutom jobba som åklagare, advokat, domare eller kronofogde krävs det en viss tid av notarietjänstgöring för att få göra det.

Om du funderar på att bli jurist, men ännu inte vet vilket område du vill specialisera dig inom, kan den här texten hjälpa dig på vägen. Följer gör några vanliga områden jurister arbetar med.

Brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är i princip vad det låter som – en advokat som jobbar med brott. När ett brott har begåtts inleds en förundersökning. När utredningen och förundersökningen är klar sätts alltihop till ett protokoll, kallat förundersökningsprotokollet. Här får den misstänkte och försvarsadvokaten en kopia så att de kan granska protokollet. Har allt gått rätt till? Är det något som fattas? Det här är exempel på frågor som en brottmålsadvokat kan ställa och hitta svar på.

På advokatbyråer som sysslar med brottmål bör advokaterna vara specialister inom området. En brottmålsadvokat granskar bland annat förundersökningar och letar efter nya, alternativa, former av bevis. Läs gärna mer på denna sida: www.brottmålsadvokat.biz.

Företagsjurist

En företagsjurist jobbar på ett företag, och det är dennes uppgift att se till att företaget följer gällande lagar och regler. När lagar ändras, kan ett företag behöva anpassa sin verksamhet till de genomförda förändringarna. Här är det en företagsjurists uppgift att se till att allt går rätt till och enligt lag.

Ofta sitter en företagsjurist med när avtal signeras och hjälper även företaget om en tvist skulle uppstå. Det kan till exempel vara fråga om skadestånd, patent, arbetsrätt eller leveranser.

Forskare inom juridik

Att forska inom juridik skiljer sig en del från arbetet som till exempel en företagsjurist eller en brottmålsadvokat gör. Främst analyserar de hur lagar används och hur de kan förändras. En forskare inom juridik är vanligtvis, i likhet med många jurister, ofta specialiserade inom ett särskilt område. Till exempel kan det vara civilrätt, företagsrätt eller familjerätt.

Vill du jobba som jurist?

Att jobba som jurist är en dröm för många. Kanske har man ett särskilt område, till exempel miljörätt, som man brinner för. Oavsett anledning, krävs det att man genomgår en utbildning för att bli jurist. En juristutbildning är fyra och ett halvt år och kan gås på en rad olika universitet i landet. Juristutbildningen ska gås oavsett om det är företagsjurist, brottmålsadvokat eller någon annan typ av jurist du vill bli. För att sedan få arbeta som domare, åklagare, advokat eller kronofogde krävs det en viss tid av notarietjänstgöring.

Dock ska det tilläggas att jurist inte är någon skyddad titel, och det finns andra vägar att gå för att få anställning som jurist hos ett privat företag. Som nämnt ovan krävs det dock en juristexamen för att få göra notarietjänstgöring, och genomförd notarietjänstgöring för att få arbeta som domare, åklagare, advokat eller kronofogde.

29 Mar 2017