Tvist med takläggare – Ett exempel från verkligheten

Uppsala Nya Tidning publicerade i början av 2018 artikeln ”Par kräver takläggare på 130 000 kr”. En berättelse om ett par som, efter dåligt takarbete, krävde deras takläggare på skadestånd på grund av misslyckat arbete. 

En familj som bor norr om Uppsala ville renovera sitt tak under hösten 2017. De kontaktade takläggare som lovade att utföra jobbet. Det totala priset för detta jobb skulle landa på 98 000 kr. Men enligt familjen blev inte jobbet alls utfört som de hade kommit överens om. Detta enligt den anmälan som skickades in av dem till Allmänna Reklamationsnämnden efter att takläggaren och familjen inte hittat en lösning.

Fel företag dök upp

I anmälan (som Uppsala Nya Tidning refererar till) nämns att ett helt annat företag, än det man skrivit avtal med, dök upp. Eftersom man tecknat avtal med en takläggare så hade man självklart trott att även detta företag skulle dyka upp för att utföra arbetet. Men så blev det alltså inte. 

Dessutom noterade man tidigt att taket inte hade lagts utifrån hur arbetet skulle utföras. Man såg exempelvis flera fel i konstruktionen vilket även påtalades. När sedan en besiktningsman genomförde en slutbesiktning fick de mer information kring detta. Besiktningsmannen ska ”dömt ut arbetet” vilket alltså gick hand i hand med vad familjen ansåg om arbetet som takläggarna gjort. 

Då gick tvisten överstyr

En ytterligare punkt som tas upp i anmälan är att gällande takläggare gjort ”åverkan på deras tomt”. Detta genom det arbete som utförts men även genom att de inte grovstädat efter sig vilket enligt avtalet skulle ingå i priset. 

Först kontaktade de den takläggare de skrivit avtal med men någon förlikning kunde inte hittas. Familjen menar att företaget till och med sagt hotfulla saker i kommunikation med dem. Utifrån att konflikten inte kunde lösas på egen hand valde alltså familjen att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden. De ville genom den anmälan både få tillbaka hela kostnaden för arbetet samt 30 000 kr i skadestånd utifrån att dörrar, fönster m.m. skadats under arbetet. 

Alltid två parter i en konflikt

Tidningen rapporterade enbart vad familjen skrivit i anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. I reportaget har inte takläggaren uttalat sig. Det kan därmed finnas information i ärendet som tidningen inte lyft upp. När Allmänna Reklamationsnämnden tar sig an ett ärende kontaktar de bägge parter och gör sedan en utvärdering utifrån de lagar och regler som finns tillgängliga. 

ARN kan sedan göra ett uttalande utifrån den information som de tagit del av. De flesta företag väljer att följa dessa råd. Detta inte minst eftersom man annars hamnar på den så kallade ”Svarta Listan” över företag som inte väljer att följa ARN. Men det finns inget lagligt krav på att råden måste följas. Detta varken av företaget eller privatpersonen. 

Därmed kan konflikten kvarstå efter att ARN genomfört en granskning. Nästa steg är i så fall att dra frågan till allmän domstol. I detta fall kan däremot stora kostnader uppstå då parterna i ärendet är tvungen att betala bägge parters domstolskostnader vid en förlust. När denna text publicerades hade ARN inte gett något besked. 

1 Jun 2018