Tvistar ni om vårdnaden om barn?

Det är mycekt som måste lösa sig praktiskt när man skiljer sig. Formellt sett, gör man en bodelning, även om man endast har varit ett sambopar. Känslomässigt är det samma process som nrä man skiljer sig och har varit gifta, men rent juridiskt är det en helt annan sak. Som frånskild har man en giftorätt till hälften av det som man har ägt tillsammans. Som sambopar äger man endast rätt till hälften av det som man har köpt tillsammans och som man har köpt för det gemensamma boendet.

Mer komplicerat att skiljas om man har barn tillsammans

Har man dessutom barn tillsammans, försvårar och gör det skilsmässan ännu mer komplicerad. De allra flesta föräldrar klarar av att lösa saker som man ska dela och se till så att båda kan fortsätta vara föräldrar till de gemensamma barnen. Även om det kan finnas bittra känslor inför den andra parten, och man kanske är besviken på hen, är det ändå viktigt att barnet inte ska behöva känna av de negativa känslorna. Och det är ju så i de flesta fallen att föräldrarna klarar av detta utan inblandning utifrån.

...och ännu mer komplicerat om den ena är våldsam

Men det är i de fall som det till exempel har förkommit våld i förhållandet eller övergrepp, då är det omöjligt att lösa en skilsmässa på egen hand. Har den ena föräldern utövat våld mot den andra parten är det så gott som omöjligt att fortsätta "samarbeta" med en partner som har varit våldsam mot en. Det säger ju nästan sig själv; om den ena partnern har kämpat och lyckats komma loss från ett våldsamt förhållande, är det ju klart som korvspad att den som är våldsam, fortsätter vara våldsam, även efter en skilsmässa. Den som varit utsatt för våldet, löper ännu större risk för våldet just när hon, eller han skiljer sig från den som är våldsam.

En våldsam person är lika våldsam mot barnet

Dessutom, har den som är våldsam ett barn, finns det absolut ingen forskning som visar på att den personen inte skulle vara våldsam även mot barnet. Det finns inget som bevisar att en våldsam person bara är våldsam mot en partner, och inte mot barnet, särskilt som våldet har förekommit i en nära relation. Då har den som är våldsam, utvecklat ett våldsamt beteende som inte går att backa, även om man så skulle vilja det. För den som vill ut ur ett våldsamt förhållande och skydda sitt barn mot en våldsam fördetta partner, behöver en duktig jurist som kan hjälpa den som varit utsatt för våldet. Här kan du läsa mer: https://www.gemensamvårdnad.com.

4 Dec 2018