Vad det innebär att arbeta som jurist i Sverige

En jurist i Sverige är en person med utbildning för att kunna lösa och hjälpa till vid juridiska problem och vid tolkning av lagar och andra bestämmelser eller avtal. En jurist kan i Sverige arbeta på flera olika sätt, bland annat i domstol, på en jurist- eller advokatbyrå, inom intresseorganisationer, försäkringsbolag, banker eller tjänste- och industriföretag.

För de allra flesta jurister består av arbetet i någon mån av gå igenom, samla in samt bearbeta juridiska dokument i stil med lagtexter, avtal och förordningar.

Utbilda sig till jurist i Sverige

För att få en juristexamen krävs det att man har läst in studier till en omfattning av 270 högskolepoäng. I Sverige kan en juristexamen erhållas i flera städer. Dessa städer är Göteborg, Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro (vid respektive stads universitet).

För att utbildningarna skall hålla en god kvalitet kvalitetskontrolleras de regelbundet av Universitetskanslersämbetet. Alla högskolor har rätten att utfärda examen (master- högskole samt kanditatexamen), men den här granskingen sker särskilt just för rätten att utfärda en examen inom juridik.

Skulle det visa sig att kvaliteten på utbildningen börjar sänkas, riskerar lärosätet i fråga att förlora rätt till att ge ut juristexamen. I majoriteten av fallen kan lärosätet dock fortsätta att utfärda examen inom andra ämnen.

Ett antal yrken kan endast sökas av de som innehar en juristexamen (eller juridisk kandidatexamen). De här yrkena är just de som man vardagligt förknippar med just jurister och juridik. Åklagare, dispaschör, advokat och kronofogde är några exempel på dessa.

Juristyrken som inte kräver en juristexamen

I texten under underrubriken ovan kunde du läsa om yrken som är förbehållna arbetstagare med rätt utbildning. Alla juristyrken stället dock inte lika höga krav, och här är några exempel på sådana yrken.

  • Affärsjurist – I de allra flesta fall är det jurister med just rätt utbildning som anställs för att agera rådgivare vid exempelvis större affärstransaktioner och affärer. Undantagsvis kan dock jurister anställas på andra meriter.
  • Justitieminister – Justitieminister är ett yrke där ministern ansvarar för rättsväsende och lagstiftningsfrågor. Även här är det såklart fördelaktigt att ha en juristexamen, men det är inte reglerar genom lag att en justitieminister ska ha en juristexamen.

Förutom att ansvara för lagstiftning och rättsväsendet i det stora hela, så ansvarar justitieministern även för kriminalvården och polisväsendet, åtminstone i Sverige, Norge och Danmark. I andra länder brukar dessa uppgifter ligga på en annan minister med en annan titel.

2 Aug 2016